Werner Heisenberg was een Duitse natuurkundige en een van de belangrijkste grondleggers van de kwantummechanica. In 1927 publiceerde hij zijn onzekerheidsprincipe waardoor hij vooral bekend is geworden. Volgens dit principe is het onmogelijk om op hetzelfde moment zowel de snelheid als de positie van een deeltje nauwkeurig te bepalen. Dit vraagt even om een korte uitleg voor natuurkundige analfabeten zoals ik. Positie is de identificatie van de relatieve locatie, met andere woorden: waar je bent. Met snelheid wordt hier zowel snelheid als richting bedoeld, met andere woorden: waar je naartoe gaat. Er is een kort ‘waar gebeurd verhaal’ dat dit treffend illustreert. Heisenberg ging op een dag een stukje rijden en werd aangehouden door een verkeersagent. De agent vroeg hem: “Weet je wel hoe snel je reed?” Heisenberg antwoordde: “Nee, maar ik weet wel waar ik ben.”

Data in rust
Hetzelfde lijkt vandaag de dag van toepassing op veel organisaties. Ze weten wel waar ze zijn (of zijn geweest), maar niet waar ze naartoe gaan. De belangrijkste reden hiervoor is dat hun (Big) Data in rust is. Het is grotendeels de inactieve data die fysiek wordt opgeslagen in een digitale vorm, bijvoorbeeld in een database of in een datawarehouse. Het wordt voornamelijk gebruikt voor historische rapportages of analyses, met name op basis van interne gegevens. Hoewel de kwaliteit hoog is (datawarehouses worden vaak geassocieerd met een hoog kwaliteitsniveau van data en het genereren van de ‘enige echte’ waarheid) is de time-to-market vaak laag (nachtelijke, batch-georiënteerde verwerking) waardoor de waarde van de data ook relatief laag is.
   
Data in beweging
Om de nieuwe economische realiteit het hoofd te kunnen bieden, zouden veel organisaties een ‘intelligence make over’ kunnen gebruiken en moeten transformeren van achteromkijkende analisten naar voorspellende initiatiefnemers. Er is behoefte aan een nieuw soort organisatie waar de (Big) Data niet in rust is maar juist in actieve beweging of zelfs in gebruik. Waar data snel door de organisatie stroomt en de business resultaten per dag beïnvloedt. Niet door een klein team van IT-experts, maar door iedereen binnen de organisatie. Uit onderzoek (bijvoorbeeld door The Economist: http://www.capgemini.com/resources/the-deciding-factor-big-data-decision-making ), blijkt dat de meeste C-level executives ervan overtuigd zijn dat de waarde van data real-time gevonden kan worden. Een van de winnaars van de CRM Excellence Award, Turkcell (een Turkse Telco), ontdekte dat direct beschikbare diensten aan een groep willekeurige mensen meer opleveren meer dan batch time gegenereerde diensten aan gesegmenteerde groepen. Het maakt duidelijk waarom snelheid zo belangrijk is.
   
Outside – In – telligence
Big Data heeft een paradigmaverschuiving veroorzaakt, in de manier waarop we naar besluitvorming kijken. Vanuit de interne organisatie zien we zowel gestructureerde data beschikbaar komen, zoals uit ERP en POS, als ongestructureerde data, bijvoorbeeld uit sensoren in machines of applicaties. Maar dit is ook de tijd waarin externe data, van websites of social media, ons veel meer vertelt over uw prestaties. Niet met feiten of dimensies uit uw datawarehouse maar met opinies op Twitter en ‘likes’  op Facebook. We leven in een tijd waarin Facebook kan voorspellen wanneer iemand op het punt staat fraude te plegen of zelfs zelfmoord. Een tijd waarin Google een griepepidemie ziet aankomen en retailers kunnen voorspellen dat uw tienerdochter zwanger is. Het gaat erom de intelligentie buiten uw organisatie naar binnen te halen.

Het is de snelheid, sufferd!
Hoewel de naam anders doet vermoeden gaat Big Data niet alleen over het volume. Volume gaat over data in rust. Het gaat dan over het opslaan van grote hoeveelheden data tegen lagere kosten, mogelijk in de cloud. Big Data gaat ook niet over waar je bent (positie), maar over waar je naartoe gaat (velocity) met snelheid als de beslissende factor. Ondersteund door technologie – zoals Hadoop, R of in-memory tools – moeten we de waarde in data vinden.  Het vertrekpunt is een Big Data strategy al dan niet in combinatie met een Proof of Concept, bijvoorbeeld op ons Big Data PoC platform dat wij hier speciaal voor hebben ingericht zodat u dat niet hoeft te doen.