10 jaar geleden deed ik voor een klant onderzoek naar de technische haalbaarheid van het inzetten van Linux-servers voor het leveren van internetdiensten. Die klant speelde met de gedachte om haar volledige Kantoor Automatisering uit te besteden aan één IT-leverancier, voornamelijk omdat zij alle IT-gerelateerde zaken niet beschouwen als de ‘core business’ van de klant. Zij wilden, voor hun medewerkers, naar een model toe waar alleen applicaties werden geleverd. Beter gezegd: de eindgebruiker waren, en zijn nog steeds, niet geïnteresseerd in applicaties, maar in de functionaliteit die een applicatie levert. 

Het concept dat de gekozen IT-leverancier uiteindelijk verkocht was een portal die de standaard KA-applicaties leverde: e-mail, documentopslag en documentbewerking, applicaties die in het algemeen worden beschouwd als onderdeel van de infrastructuurdiensten. De overige applicaties, benodigd voor verschillende klantrollen en functies, werden op basis van autorisatiegroepen, ook aangeboden via deze portal.  Alle portal-applicaties leverden functionaliteiten die ondersteunend zijn aan de businessprocessen van de klant en de oplossing was als zodanig een goede en passende match voor deze klant. Het enige nadeel was dat de benodigde software en licenties gerust schreeuwend duur genoemd konden worden.
 
Terugkomend op de titel van dit stuk: deze vraag werd mij gesteld door de lead architect van de klant, nadat ik aangaf dat eenzelfde portal-oplossing vrij eenvoudig, gemaakt kon worden met Open Source software. Waarom doen IT-leveranciers dat dan niet? Ik moest hem het antwoord schuldig blijven.
 
Inmiddels denk ik er achter te zijn waarom IT-leveranciers terughoudend zijn met het aanbieden van Open Source oplossingen in de infrastructuren. Naar mijn mening durft men het risico niet te nemen. Enerzijds wil men niet het risico lopen om bestaande omzetten, gebaseerd op proprietary licentie modellen, te verliezen. Anderzijds is er het juridische aspect aangaande aansprakelijkheid. Immers als er geen software-leverancier is wordt de IT-leverancier direct aansprakelijk als de software niet goed functioneert. Aangezien we nog steeds klanten hebben die onbeperkte schadeloosstelling eisen is dit, vanuit juridisch standpunt, een onacceptabel risico.
 
Leuk en aardig denk je nu, maar wat is nu je punt? Nou dat is het volgende: met de introductie van allerlei cloud-diensten zie je dat de portal service, zoals deze ongeveer 10 jaar geleden al bedacht was door onze klant, steeds eenvoudiger en goedkoper in de markt gezet wordt. Klanten eisen van de IT-infrastructuur dat deze faciliterend wordt en dat is, naar mijn mening, een gezonde beweging.  Wat in deze beweging nog niet snel genoeg gaat is dat wij, als IT-leverancier, ons door onze leveranciers laten vertellen hoe de oplossingen eruit moeten zien. Met als gevolg dat de ‘oude’ oplossingen een nieuw jasje krijgen en als cloud-diensten verkocht worden terwijl als je iets dieper kijkt het niets nieuws is.
 
De logische volgende stap is dat klanten juist af willen stappen van het gebruik van dure licentiemodellen voor het leveren van ‘Common of the Shelf infrastructuurdiensten’. Helaas tonen de eerste ontwikkelingen op het cloud- vlak dat de licentiemodellen niet noodzakelijk goedkoper worden, alleen verder verspreid over een langere periode. Zie hier de kans voor de inzet van Open Source software waar de licentiekosten in het algemeen een stuk lager liggen en waar de standaard KA-applicaties als volwassen mogen worden beschouwd.
 
Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat IT-leveranciers dat wel gaan doen.