De meesten van ons zijn te druk om serieus en fundamenteel na te denken over innovatie. De tragiek is dat echt succesvolle bedrijven innovatie niet aanmerken als een aparte discipline; er stroomt daar innovatie door alle disciplines. Bedrijven met aparte innovatieplannen of zelfs een innovatieafdeling zien we daarentegen veelal moeilijker bewegen.

Als mensen in en rond een organisatie naar hun mening over innovatie wordt gevraagd, ontstaat een kleurrijk beeld. De hoofdroute is dat we de oude term ‘modern’ nu gewoon ‘innovatie’ noemen. De grote vraag is wat innovatie betekent of moet betekenen voor een services bedrijf als Infrastructure Services Benelux.

Steeds vaker wordt er in offerteaanvragen bij grote projecten gevraagd naar innovatie. Er wordt dan een innovatieparagraaf toegevoegd aan de offerteaanvraag; de antwoorden tellen mee voor de score. Niet lang geleden konden we dit invullen met een beschrijving van de moderne technieken, die in de markt beschikbaar zijn. Misschien wat opkomende trends noemen of wat voorbeelden geven van interessante toepassingen hielp wel. Nu moeten we duidelijk maken hoe de ‘innovaties’ een positieve rol (moeten) kunnen spelen in de bedrijfsprocessen van de klant. En dat is allang niet meer het feestje van de IT-discipline alleen.

In recente offerteprocessen, vaak begeleidt door partijen zoals Gartner, telt de innovatieparagraaf voor 25% van de met de offerte te scoren punten. Dit lijkt een trend te worden en goede reden om concreter te worden over wat wij verstaan onder innovatie.

Bij het offerteproces bij klanten zitten we nog in de twilight zone. Als de klant dat vraagt, bieden we de meest geavanceerde technieken aan. Vrijwel altijd in combinatie met specialisten uit de markt. We zijn er trots op dat we iedereen kennen en weten wat er speelt. Als het puntje bij het paaltje komt vraagt de andere hersenhelft van de klantorganisatie om zekerheid en langlopende ervaring. De bewijzen dat het werkt zijn bij echt innovatieve oplossingen uiteraard schaars. Het bewijs van betaalbaarheid, haalbaarheid en robuustheid is bij innovatie soms ver te zoeken. Dus wint de angst het vaak van de innovatie.  

We hebben de afgelopen jaren geleerd om er precies tussendoor te laveren. Met contracten die een looptijd hebben van 6-10 jaar is zeker dat de technologie moet en zal veranderen, maar ook dat er fundamenteel nagedacht moet worden over samenhang en gecontroleerde verandering.

In de praktijk krimpt de markt van de services die wij in de Benelux leveren. Capgemini IS wordt binnen de traditionele markt goed gewaardeerd op het aspect innovatie en de bedrijfsresultaten zijn zeer goed. Maar er lijkt een trend, dat steeds meer investeringen worden gedaan buiten het door de analisten als IT gedefinieerde gebied. Naar schatting meer dan 50% van de budgetten verbonden met informatietechnologie wordt buiten de IT afdelingen in de organisaties besteed. De technologie zit dan ‘verborgen’ in de business of operationele processen. De aanbieders die zich melden in deze markten doen niet eens meer moeite om in gesprek te komen de CIO. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor systemen die de afgelopen tientallen jaren zijn gebouwd en aanliggend zijn aan bijvoorbeeld de cloud-oplossingen. Ook de IT die zich binnen en direct rond machines en installaties bevindt of hulpmiddelen direct in het vak van de klant (verkoop, analyse of simulatie) komt steeds vaker en ook verder buiten de IT afdeling te staan. Deze innovatie gaat snel en zal steeds meer invloed krijgen op de traditionele IT. Machines in productieprocessen gaan informatie opleveren. Big data uit sensoren (met cloud als infrastructuur), vliegt in investeringen snel voorbij de lopende IT.  Het is niet haalbaar om deze IT en die vanuit het blikveld van de ‘administratieve’ systemen als aparte ontwikkelingen te zien. De belangrijkste innovatie in onze services is dat we razendsnel diep in de kenmerkende processen van onze klant terecht komen, al is het alleen maar    uit oogpunt van samenhang met wat er in IT al is opgebouwd. Daarbij heeft de klant een andere signatuur en weinig geduld met allerlei ontstane structuren.    

Als serviceorganisatie zullen we ‘innovatie’ moeten opvatten als het label waaronder we klanten kunnen ondersteunen met services die het potentieel van moderne (innovatieve) technologie in de bedrijfsprocessen van de klant beter kunnen benutten. Het gaat daarbij zowel over de operatie op zich, als de route ernaartoe. Dat geldt voor het hele gebied van systemen en technologie, of het nu wel of niet uit het budget van de CIO komt.

De door ons gebruikte methoden en technieken zullen als afgeleide ook wel innovatieve trekjes vertonen, de businessmodellen/afrekenmodellen zullen ook veranderen en de veranderingen zullen meer vreedzaam naast de operatie plaatsvinden (geen grote projecten op de hei meer). Innovatie en het verhogen van het rendement duwt ons verder naar een stuk verantwoordelijkheid voor bedrijfsresultaten. We worden afgerekend op het resultaat van de klant. Daarbij moeten we de brug vormen tussen een breed scala aan leveranciers van innovatieve systemen en services en de business van de klant. Daarbij zullen wij niet om de vooralsnog fundamentele systemen in de traditionele back offices heen kunnen.  Innovatie is dan de services orchestratie, waarbij nieuwe en oude systemen en aanbieders samen zoeken naar optimalisatie. Aan de ene kant respect hebben voor wat organisaties al tot stand gebracht hebben en aan de andere kant maximaal gebruik maken van innovatieve oplossingen uit de markt.