Kinderen van nog geen vier jaar oud die dagelijks spelletjes spelen op de iPad van papa in plaats van buiten te zijn. Op school zijn de boeken vervangen door tablets en pc’s en is het schoolbord digitaal. Op achtjarige leeftijd kunnen ze hun ouders meer leren over de mogelijkheden van Android dan andersom en mensen van alle leeftijden lijken vergroeid met hun mobiele apparaten en halen moeiteloos allerlei soorten informatie binnen enkele seconden boven water, alsof ze niet anders gewend zijn.

De kennis van (informatie)technologie die een gemiddeld persoon bezit is in de laatste tien tot twintig jaar gelijk aan het gebruik ervan exponentieel gegroeid en niets wijst erop dat die trend op korte termijn tot een einde komt. Mensen raken zich steeds meer bewust van wat er wel of niet met IT mogelijk is en eigenen zich daardoor een steeds grotere beslissingsbevoegdheid toe als het gaat om de hardware en software waarmee gewerkt wordt. Een bekend voorbeeld daarvan is ‘bring your own device’, een concept waarbij medewerkers een laptop en/of smartphone naar eigen keuze aanschaffen en voor zakelijke doeleinden gebruiken, in plaats van dat de organisatie in bulk een homogeen product inkoopt.

Daaraan zitten wat betreft flexibiliteit en dataveiligheid al een aantal uitdagingen en dat worden er alleen maar meer naar mate medewerkers op eigen initiatief software meebrengen of IT-gerelateerde problemen zelfstandig proberen op te lossen. Immers, ‘handig met computers’ maakt je nog geen specialist, hoewel daar door de persoon in kwestie vaak heel anders over wordt gedacht. De vraag is dan ook hoe lang een IT-specialist nog gelijktijdig aanbeden en gevreesd wordt voor zijn kennis die in de ogen van een gewone sterveling nu nog van een andere planeet lijkt te komen. Dat klinkt oneerbiedig, maar daarmee ben je wel zeker van gecentraliseerde besluitvorming, effectievere sturing op databeveiliging en lagere kosten.

Kunnen we stellen dat dit het begin is van een trend waarbij de IT-afdeling enkel nog bij een probleem wordt betrokken in het geval het écht uit de hand loopt of valt het allemaal mee en moet deze toenemende flexibiliteit en zelfredzaamheid, waarbij de specialist wordt ontzien en meer tijd heeft voor belangrijker zaken, juist positief ontvangen worden?

Vooralsnog lijkt deze beweging, naast een toenemende algemene tevredenheid met IT-services, de productiviteit van medewerkers en daarmee de organisatie in het geheel ten goede te komen. Het wachten is echter tot ‘generatie Z’ zich aandient op de arbeidsmarkt en daarbij haar eigen gewoontes, gebruiken en waarschijnlijk ook een flink eisenpakket met haar meebrengt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.