Recent onderzoek van Gartner onder ruim 2300 CIO’s laat zien dat Legacy Modernization één van hun prioriteiten is. Helaas komt deze modernisatie niet zelden zonder problemen. Toch is vernieuwing belangrijk om legacy systemen met de nieuwste technologieën te integreren, de kosten van het onderhoud te verlagen en een veilige werking te garanderen. Bovenal blijft belangrijk dat elk systeem voortdurend wordt aangepast aan een veranderende business.

We kunnen kiezen om met een big-bang methodologie snel met legacy af te rekenen, maar dit is risicovol omdat legacy ook voordelen bied; bijvoorbeeld een vertrouwde werkomgeving en tevreden medewerkers. Gelukkig bestaan er betere oplossingen die helpen te profiteren van de voordelen van verouderde systemen maar tegelijkertijd zorgen dat aan nieuwe wensen tegemoet wordt gekomen.

Een voorbeeld. Pas geleden heb ik een nieuwe auto besteld die helaas niet in de door mij gewenste kleurencombinatie leverbaar was. Daarom besloot de dealer om een zwarte auto te bestellen om vervolgens zelf het dak van de auto rood te maken. Hij kwam tegemoet aan mijn wens, en tegelijkertijd profiteerde ik van de voordelen die dit ‘legacy’ model met zich meebracht.

Of het nu gaat om een nieuwe kleurlaag op een auto, een laag kleding tegen de kou, een wrap als laag om ons eten: gelaagdheid is niet uit onze samenleving weg te denken en komt terug als oplossing voor uiteenlopende problemen. Vergezocht of wat abstract? Misschien. Maar ook voor IT biedt deze denkwijze oplossingen.

Gelaagde architectuur

Gelaagdheid biedt mogelijkheden om te voldoen aan zowel functionele als niet-functionele eisen. Door een extra laag bovenop een bestaand systeem te introduceren kunnen aanpassingen in de interface gerealiseerd worden en kan nieuwe functionaliteit worden toegevoegd. Dat een toevoeging van een extra component zorgt voor een eenvoudiger systeem is paradoxaal maar gaat op in veel situaties.

Een gelaagde architectuur is in het bijzonder relevant voor legacy-systemen. Sterk verouderde systemen zoals mainframes en Cobol-programmatuur zijn nog altijd in gebruik, maar ook meer recente systemen zijn vaak moeilijk onderhoudbaar; bijvoorbeeld omdat de programmeur is vertrokken of de ontwikkeling is uitbesteed aan een nieuwe partij. Zeker als het systeem slecht gedocumenteerd is en niet gebouwd volgens bekende standaarden, kan de wens om een kleine functionele aanpassing  leiden tot tijdrovende projecten.

Het is ook mogelijk om te kiezen voor een andere insteek, gebaseerd op een gelaagde architectuur. Bijvoorbeeld door de introductie van een stukje middleware: een laag die transparant tussen de client en de server opereert en die communicatie daartussen afvangt. Aan de hand van ontvangen berichten kan dit stukje middleware besluiten om het legacy systeem aan te spreken zoals vanouds, of juist om een andere operatie toe te passen zodat nieuwe functionaliteit geboden kan worden. Ook kan de nieuwe laag onderlinge communicatie bewerken om informatie anders te presenteren of juist om verdachte communicatie onschadelijk te maken.

Concreet kan een nieuwe laag helpen om traditionele desktopapplicaties naar het web te verschuiven. Bijvoorbeeld door een http-verzoek te vertalen naar shell commands of zelfs naar een simulatie van muisbewegingen en muisklikken op een grafische interface. Een extra laag kan de bereikbaarheid van applicaties vergroten. Het maakt het mogelijk om nieuwe infrastructuren aan te spreken en stapsgewijs systemen aan te passen aan de laatste ontwikkelingen.

Voor toepassingen met security is gelaagdheid een bewezen concept. Deze gelaagdheid is nu al duidelijk zichtbaar in security-architecturen. Niet alleen wordt het netwerk zelf binnen een lagenstructuur gemodelleerd, zoals in het bekende OSI-model, ook de beveiligingstoepassingen die daarboven functioneren passen in dit lagenmodel. Bijvoorbeeld de in populariteit groeiende application firewalls. Deze vormen een extra schil bovenop de eigenlijke applicaties. Voor de eerder genoemde legacy systemen kan dit type laag de veiligheid aanmerkelijk vergroten. Andere voorbeelden van oplossingen die als laag werken zijn Intrusion Detection System, Virtual Private Network en Secure Sockets Layer.
 

Combineer oud met nieuw

Sommige concepten bieden oplossingen in verschillende domeinen. Gelaagdheid is daar een mooi voorbeeld van. In de IT heeft de introductie van een laag veel voordelen tegenover het aanpassen van het eigenlijke systeem. De introductie van een nieuwe schil verbetert de onderhoudbaarheid van vaak organisch gegroeide systemen. Ook kan één laag om meerdere systemen gelegd worden zodat de voordelen van één laag doorwerken op alle systemen die hieronder geplaatst zijn.

Ontwikkel- en migratieprocessen zijn te vaak gericht om het volledige legacy-systeem in één keer te vervangen door een nieuw systeem. Door toepassing van een gelaagde architectuur kan het migratieproces geleidelijk verlopen. Uiteindelijk zou de binnenste kern – de legacy applicatie – op den duur relatief eenvoudig vervangen kunnen worden.

Maak legacy klaar voor de toekomst. Zet Cobol in de cloud! Breng mainframes naar het web. En ga mobile met DOS-applicaties. Legacy Modernization blijft lastig, maar toepassing van een gelaagde architectuur helpt om de voordelen van verouderde systemen te benutten en tegelijkertijd te werken aan een innoverende business.

Gepubliceerd in Computable – http://bit.ly/17JgGOH