Agile ontwikkelmethoden als Scrum worden steeds meer de standaard voor het ontwikkelen van applicaties. Scrum is een framework voor het effectief ontwikkelen van complexe applicaties. De te ontwikkelen applicatie wordt incrementeel en iteratief opgebouwd. Oftewel, stukje bij beetje. De kennis die is opgedaan tijdens de vorige ontwikkelstappen (iteraties) wordt weer ingezet bij het nemen van de volgende, meest zinvolle, stap in het proces. Met als doel zo effectief mogelijk te kunnen ontwikkelen.
 
In mijn optiek is daarom het incrementeel opbouwen van een interaction design essentieel om agile te kunnen ontwikkelen. De functionaliteiten die je als interaction designer ontwerpt worden uiteindelijk door de developer gerealiseerd. In Scrum worden die functionaliteiten stories genoemd. Een story kan als volgt opgebouwd zijn; Als gebruiker.. wil ik.. om zo.. Er vanuit gaande dat we weten wat de eindgebruiker wil, moeten we ook weten hoe de eindgebruiker gebruik wil maken van die functionaliteit ofwel story.
 
Denk niet voor de eindgebruiker  
 
Die ‘hoe’ vraag is vrij complex. Althans, het antwoord op die vraag. Er zijn namelijk honderd en één manieren te bedenken hoe een functionaliteit uiteindelijk gebruikt kan worden. Er zijn genoeg usability vuistregels, die op veel verschillende wijze toegepast kunnen worden. Met andere woorden, er is niet één waarheid als het gaat om interaction designs. Het gevaar is dan ook dat je gaat speculeren of in discussies belandt met een klant of collega over wat mogelijk de beste oplossing is. Eigenlijk is er maar één stakeholdergroep die daar antwoord op kan geven, namelijk de eindgebruiker. Kap daarom een discussie af als er geen doorslaggevende argumenten zijn om voor interactie ontwerp x of y te gaan. Maar valideer de gemaakte keuzes.
 
Overschat de eindgebruiker
 
Overschat de eindgebruiker en ga maar een keer kort door de bocht. Een wat boude uitspraak. Aan de andere kant, onderschatten van de eindgebruiker en het ontwerp overdefiniëren door gebrek aan kennis kost veel tijd. Het gevaar is dat je te veel gaat invullen wat de eindgebruiker mogelijk nodig heeft en daar veel tijd aan verspilt. Bedenk dat goed, goed genoeg is. Totdat het tegendeel is bewezen. Ga daarom uit van een eenvoudig basisontwerp en breid deze al naar gelang de bewezen ‘behoefte’ van de eindgebruiker uit. Dit sluit direct aan op het ‘inspect and adapt’ principe dat kenmerkend is voor Scrum. Inspecteer het gemaakte ontwerp met de eindgebruiker en pas het ontwerp aan daar waar nodig.

Inspect and adapt
 
Dit kun je onder andere doen door een gebruikerstest uit te voeren. Een gebruikerstest is een effectieve methode om er achter te komen waar je te kort door de bocht bent gegaan of waar je de eindgebruiker hebt overschat. De meest bruikbare data haal je uit een gebruikerstest door vroeg en regelmatig in het ontwerpproces te testen. In een gebruikerstest komt een goed-is-goed-genoeg-ontwerp daarom uitstekend van pas. Dit omdat een user alleen maar aangeeft wat hij of zij mist. Zowel impliciet, doordat je de eindgebruiker ziet tobben, als expliciet, doordat de eindgebruiker aangeeft er niet uit te komen. De eindgebruiker zal nooit aangeven waar je met minder inspanning hetzelfde doel had kunnen bereiken. Bevindingen uit gebruikerstest geeft je objectieve inzichten die de basis legt voor volgende (meer effectieve) ontwerp iteraties.