Capgemini Infrastructure Services beheert een complexe IT-infrastructuur voor een groot aantal van haar klanten. Deze infrastructuur is verspreid over een drietal datacenters, die onderling met elkaar zijn verbonden met glasvezelverbindingen. Alle communicatie tussen systemen in deze infrastructuur is gebaseerd op netwerkprotocol IP (Internet Protocol), ook wel bekend als IP versie 4 of IPv4. Elk systeem heeft hiervoor één of meerdere IP-adressen, die allen uniek zijn. De hoeveelheid bruikbare adressen die met IPv4 vrij te gebruiken zijn is echter beperkt. RIPE, het instituut dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van IP-adressen, heeft in september 2012 de laatste vrije reeksen van IPv4-adressen uitgegeven.
 
De opvolger van IPv4 staat al jaren te wachten op uitrol: IP versie 6, ofwel IPv6. Met dit protocol raken de IP-adressen voorlopig niet op, want hiermee hebben we de beschikking over 340 x 1036 vrije adressen! Het probleem met IPv6 is echter dat het niet compatibel is met IPv4, en dat gedurende de overgang systemen zowel met IPv4 als met IPv6 tegelijkertijd uitgerust zullen zijn.

Capgemini IS is van mening dat de uitrol van IPv6 niet onderschat moet worden, en is daarom in 2010 begonnen met een eerste verkennende fase om in kaart te brengen wat er zoal gemoeid is met de uitrol van IPv6. In 2011 heeft een multidisciplinair projectteam onderzoek gedaan naar het praktisch gebruik van samengestelde oplossingen op basis van zowel IPv4 en IPv6 (dual stack) in een kleine testomgeving. Het betrof hierbij onder andere het browsen op internet, het routeren van data en de gevolgen van het simultaan gebruiken van beide protocollen in één omgeving.

De belangrijkste conclusies uit dit eerste onderzoek zijn:

  • Een multidisciplinaire aanpak is de juiste;
  • Goede training is essentieel voor een snelle start;
  • IPv6 verschilt op onderdelen wezenlijk van IPv4;
  • Bestaande applicaties gaan niet per se werken op IPv6, en;
  • Creëer een IPv6-roadmap, en voer IPv6 met kleine stappen in.
Na afronding van het eerste project is besloten om een deel van de IT-infrastructuur daadwerkelijk gereed te maken voor gebruik van IPv6. Hiervoor is in eerste instantie een IPv6-adresreeks aangevraagd bij RIPE, en is contact gezocht met Capgemini’s internet provider. Hiermee is de internet-toegang geschikt gemaakt voor parallelle ondersteuning van zowel IPv4 als IPv6 (dual stack), en is de website van één van Capgemini’s klanten geschikt gemaakt voor IPv6. Hierin is natuurlijk ook DNS geschikt gemaakt voor IPv6. Alle bevindingen zijn nauwgezet gedocumenteerd, en dienen als input voor andere migratietrajecten.
 
Inmiddels staan we op het punt om ook Capgemini’s Mail as a Service-oplossing over te zetten op IPv6. Het betreft hier een complete mail-omgeving met een variatie aan deeloplossingen, en we verwachten deze medio Q3 2013 gereed te hebben. Ook de ervaringen die we in dit project opdoen, zullen goed gedocumenteerd worden om ook onze klanten nog beter te kunnen ondersteunen bij hun migraties naar IPv6.
 
Parallel aan de projecten die Capgemini in Nederland draait, wordt nu ook in wereldwijd verband gekeken naar de mogelijkheden om de datacenters in andere landen naar IPv6 te brengen. In dit project worden ook andere aspecten belicht, zoals een geüniformeerde aanpak, het opstellen van een reference architecture, en ook de mogelijkheden om een trainingsprogramma op te stellen. In dit project heeft Capgemini Nederland een leidende rol.