Bring Your Own Device houdt de gemoederen van ons en onze klanten erg bezig. Dus ook deze post gaat over het BYOD concept.
Ik kan beginnen met het pad van het verleden te vertellen, te beschrijven en te interpreteren naar waar we nu zijn. Maar daar ben ik niet zo van. Ik wil eens kijken wat de werkplek voor de gebruiker ( vanuit het standpunt van mijzelf) betekent en wat dan een Bring Your Own Device voor mij zou betekenen en voor mijn werkgever.

De inrichting, functionaliteit en technologie van de Business werkplek van de gebruiker wordt bepaald door drie factoren:

  • De functionele wensen en eisen van de gebruiker: effectiviteit
  • De technische wensen, eisen en eventueel beperkingen van de IT-beheerafdeling: eenvoudig beheer
  • De functionele wensen en eisen van de business: productiviteit

De privéwerkplek van de gebruiker wordt echter door andere factoren bepaald:

  • Imago
  • Functionaliteit (persoonlijke applicaties installeren)
  • Gebruikersgemak

De factoren voor de business werkplek zijn vooral rationeel: kosten, functionaliteit, ondersteuning, etc. Voor de privéwerkplek gelden echter ook eisen die meer emotioneel zijn: hoe ziet het apparaat eruit, welk merk (en dus imago) is het, hoe eenvoudig kan ik ermee op internet en applicaties mee downloaden en gebruiken. Voor de IT-beheerafdeling liggen de eisen meer op standaardisatie, support, stabiliteit (oftewel zo min mogelijk problemen, dus weinig support) en de ontsluiting van bedrijfsapplicaties.

Waarom zou een gebruiker zijn eigen device mee willen nemen? Wat levert hem dit op?

Persoonlijk zit ik er niet op te wachten dat ik een device dat ik zelf gekocht heb mee naar mijn werk neem. Ik heb het device gekocht voor privédoeleinden niet om zakelijk mee te werken. Onderweg loop ik het risico van beschadiging en diefstal. En de inrichting van het device is niet zo maar geschikt om de zakelijke dingen te doen.

OK, dan stelt de werkgever mij een bedrag ter beschikking waarvan ik een device kan kopen en mee naar het werk kan nemen. Welke invloed heeft de werkgever op de besteding van bedrag dat hij mij ter beschikking heeft gesteld. Ik kan uit heel veel verschillende soorten devices kiezen, met verschillende operating systems en configuraties. Ik kan van het geld een smartphone kopen, een tablet, een laptop, een desktop, of ….. iets wat nog gaat komen. Met sommige devices kan ik wellicht niet op het werk de dingen doen die worden gevraagd.

Ook hier geldt: wat als het device het niet doet, beschadigd raakt of wordt gestolen. Wie zorgt er voor vervanging of dat het device gerepareerd wordt. En hoe lang moet ik met het device doen?

Waarom zou de werkgever willen dat de gebruiker zijn eigen device meeneemt?
De gebruiker zelf is meestal niet IT-technisch onderlegd, wie draagt de kosten voor de tijd die de gebruiker nodige heeft om zijn werkplek weer operationeel te krijgen? Gaat de werkgever de gebruiker ondersteunen bij het weer operationeel krijgen van zijn BYOD? Dus ook hier geldt: Wat als het device het niet doet? Wie zorgt de technische ondersteuning?

De IT-afdeling zorgt bij de aanschaf van devices ervoor dat er zo min mogelijk verschillende type devices zijn zodat ondersteuning eenvoudig en op basis van standaard devices plaats vindt. Met BYOD komt echter elke gebruiker met zijn eigen device naar het werk. De BYOD hebben een grote diversiteit aan verschillende merken, besturingssystemen en inrichtingen.  Standaardisatie is ver te zoeken en toch verwachten de gebruikers vakkundige ondersteuning van de IT-afdeling.

Invoering van een BYOD concept vraag dus nogal wat van zowel de IT-afdeling als van de gebruiker. Uitgebreide en brede kennis van apparaten en een gedegen en eenvoudige instructie voor de gebruiker hoe met het apparaat moet worden omgegaan. En een mechanisme (en daarmee infrastructuur) om applicaties te ontsluiten naar deze devices. Daarnaast moeten er passende maatregelen voor beveiliging van bedrijfsdata en zaken als backup goed worden ingeregeld.

BYOD is nog niet een concept dat voor alle gebruikers geschikt is en niet door alle gebruikers gewenst is. Gebruikersgroepen die over het algemeen geïnteresseerd zijn in het BYOD concept zijn sales, marketing en IT-techies. Deze gebruikers voeren werkzaamheden uit die een flexibele keuze van het device mogelijk maken en kiest voor het type activiteit dat op dat moment moet worden uitgevoerd, welk apparaat hij daarvoor wil gebruiken (iPad, laptop, smartphone).

De gebruiker moet zich dus afvragen hoe hij ondersteund wil worden en wat de ‘risico’s’ zijn. Kan of wil hij zichzelf ondersteunen en de eventuele risico’s dragen, of wil hij gegarandeerde vaste professionele ondersteuning en het risico bij de werkgever laten. Ik denk dat de gemiddelde gebruiker voor het laatste kiest (als hij die keus tenminste krijgt!) en de sales, marketing en IT-techies voor BYO gaan (of een mix!).

Voorlopig moet de IT-afdeling rekening houden met een homogene omgeving met zowel BYOD, als door de IT-afdeling uitgegeven en beheerde apparaten, waarbij voor beide soorten passende voorzieningen, maatregelen en ondersteuning moet worden geleverd.