Een grote Amsterdamse gemeentelijke dienst heeft het voornemen om per 1 september 2013 te verhuizen naar een nieuw kantoor.
 
Een verhuizing betekent kasten opruimen, dozen inpakken en meubels verhuizen. Waar men misschien niet direct aan denkt is het verhuizen van het datacenter. Het datacenter van deze klant verhuist niet mee naar het nieuwe pand. Alle servers gaan naar het centrale datacenter van de Gemeente Amsterdam. Deze verhuizing past in de strategie van de gemeente Amsterdam, om alle 37 decentrale datacenters van de gemeente samen te voegen in één datacenter.
 
De oude serveromgeving waar de klant gebruik van maakt wordt niet fysiek verhuisd, de kans op uitval van de hardware is te groot. De klant heeft besloten om nieuwe hardware aan te schaffen en in te richten in het nieuwe datacenter.
 
Voor dit project is eerst een inventarisatie gemaakt van alle applicaties, databases en interfaces die verhuisd moeten worden. In parallel is een pilot uitgevoerd om de beoogde doelomgeving te testen. Deze pilot is met succes uitgevoerd, de omgeving is kort getest in de nieuwe serveromgeving.
 
Het projectteam heeft inmiddels de ontwikkel-, systeemtest-, acceptatie- en productieomgevingen succesvol verhuisd, exact op de vooraf afgesproken datums. Op dit moment werkt de klant aan de fysieke verhuizing naar het nieuwe kantoorpand.
 
Als programmamanager was ik verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van dit project. Ik werkte met teams samen die de centrale automatisering regelden en de technische aspecten van de klant behartigden. Daarnaast heb ik intensief samengewerkt met de business, de eindgebruikers die de omgeving uiteindelijk getest en geaccepteerd hebben. Deze laatste stap heeft plaatsgevonden tijdens het zogenaamde Go Live weekend. Aan de hand van een minutieus draaiboek zijn alle invoering en controle stappen beschreven. De technische invoering exact volgens dit draaiboek gerealiseerd, de uiteindelijk testwerkzaamheden hebben slechts één uurtje langer geduurd dat gepland. Met trots kan ik hieraan toevoegen dat er na het Go Live moment geen enkel probleem meer heeft voorgedaan.
 
Het project kende enorm veel afhankelijkheden die vooraf managed moesten worden. Een van de cruciale succesfactoren was de specifieke aandacht die het projectteam heeft gegeven aan het verhuizen van de externe interfaces. Door de verhuizing van de externe interfaces op een speciale manier uit te voeren, zijn ook hier geen verstoringen opgetreden. De klant die via het internet 24×7 toegang heeft, heeft geen enkele productieverstoring ervaren.
In eerdere projecten heb ik ervaring opgedaan met verhuizingen van datacenters. Ik weet als geen ander dat bij verhuizingen juist de interfaces tussen de te verhuizen applicaties en externe omgevingen goed gemanaged moeten worden, daar zit namelijk het grootste risico voor dergelijke verhuizingen.
Bent u nieuwsgierig geworden naar de migratieaanpak, dan kunt u met mij contact opnemen.