Voor de meeste bedrijven is de data in de informatiesystemen de belangrijkste asset van het bedrijf. In tegenstelling tot fysieke assets zoals gebouwen en machines is data helaas gemakkelijk kwijt te raken en kan het relatief gemakkelijk beschadigen. Het is dan ook uitermate belangrijk om deze data te beveiligen tegen allerlei soorten onheil. En dat onheil is er in vele vormen. De belangrijkste  bedreigingen zijn defecte hardware, software fouten, spontane logische corrupties, menselijke fouten, virussen en zo kunnen we nog wel even door gaan.
 

Back-up en de uitdagingen

De traditionele manier om data te beveiligen is back-up. Back-up betekent dat we de data op vaste momenten kopiëren van plaats A naar plaats B. Een goede back-up beschermt de data tegen heel veel (en mogelijk alle) bedreigingen. Keerzijde is echter wel dat we voor een back-up de data moeten lezen, transporteren en op een andere plek weer schrijven. Al met al een behoorlijk intensieve klus. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de hoeveelheid opgeslagen data veel sneller groeit dan de capaciteit om de data te verplaatsen. Immers de groei van de snelheid waarmee een diskdrive zijn data kan leveren en de groei van de netwerk bandbreedte blijft achter bij de groei van de opslag capaciteit van de disks.
Nu zijn er in de ontwikkelingen rondom back-up allerlei innovaties geweest en deze zijn nog steeds gaande. Het volume van de back-up kan beperkt worden door middel van incremental en differential back-ups en tegenwoordig ook door middel van (client side) datadeduplicatie. Echter ondanks deze vernieuwingen moet nog steeds periodiek alle data gelezen worden. Daarnaast betekent een restore van de data over het algemeen dat alle data uit de back-up in omgekeerde richting weer getransporteerd moet worden en op de oorspronkelijke locatie weer geschreven worden.
In het tijdperk van grote hoeveelheden data wordt het maken van een back-up, maar zeker ook het uitvoeren van een restore binnen een bepaald tijdsvenster een hele uitdaging. De steeds groter wordende data berg stelt ons hiermee dus ook voor steeds grotere uitdagingen.

Dataprotectie zonder back-up

Het maken van een back-up van alle data zal zeker in de toekomst niet de oplossing zijn voor het beschermen van alle data. Tegelijkertijd is het wel van cruciaal belang dat de bedrijfsdata op een goede manier beveiligd wordt. Er zijn dus  andere maatregelen noodzakelijk.
Het uitgangspunt zou hierbij moeten zijn dat de data beveiligd wordt het moment dat de data ontstaat of opgeslagen wordt. Dit heeft als grote voordeel dat de data niet op vooraf vastgestelde momenten in bulk gelezen en getransporteerd hoeft te worden. Een dergelijke oplossing heeft dus als voordeel dat er helemaal geen sprake meer is van back-up windows. Wanneer de data nu ook zodanig wordt beveiligd dat de data direct beschikbaar is (vanaf een ander medium) op het moment dat er een calamiteit is met de primaire opslag, dan is daarmee ook het probleem van lange restore tijden opgelost. Als ten slotte er dan ook nog een mogelijkheid is om naar elk willekeurig moment in de tijd terug te gaan dan hebben we bijna de heilige graal van data protectie bereikt.
We zien dat er zowel in de infrastructuur als ook in applicaties steeds meer voorzieningen komen om deze dataprotectie zonder back-up te realiseren.

Conclusie

De huidige groei aan data heeft veel impact op de kosten van organisaties. Dit betekent dat er ook nagedacht zal moeten worden over de vraag welke data beschermd moet worden, tegen welke bedreigingen en hoeveel dat mag kosten. Op basis van een dergelijke afweging en een goed storage design kan data veilig worden opgeslagen zonder gebruik te maken van een back-up.
Slechts voor een beperkt deel van de data zal back-up nog een rol spelen in de beveiliging van de data.