De afgelopen jaren is mij steeds duidelijker geworden dat we als consument niet meer in hokjes gestopt willen worden. Als we kijken naar de mate waarop wij ons bewegen op nieuwe media en de persoonlijke behoefte om individueel contact te zoeken met een merk, zie ik een grote verandering in de toekomst. Door de ondersteuning van nieuwe technologie, een nieuwe manier van denken, de input vanuit verschillende kanalen kan de “nieuwe” marketeer zich meer gaan richten op de individuele behoefte van de klant.

Technologie
De technologische ontwikkelingen ondersteunen dit principe als we kijken naar de tools in de markt. Verschillende tools voorzien in (persoonlijke) sentimentmetingen, online profielen, sociale profielen en andere mogelijkheden voor inzicht in de consument. Tools kunnen in de juiste informatie voorzien en door het samenvoegen van de beschikbaar gekomen informatie leidt dit tot een uitgebreider profiel van het individu.

Commitment
Een ontwikkeling die in de toekomst zal bijdragen tot het creëren van commitment is de kans voor een ondernemer om te starten met co-creatie en individuele input/feedback van de consument. Menzis is hier een voorbeeld van met team Topzorg, een co-creatie platform met consumenten die samen met Menzis op zoek gaan naar betere zorgproducten en -diensten. Een belangrijk voordeel van het bieden van een dergelijk platform is de mogelijkheid om snel en helder de klant een persoonlijke aanbieding te kunnen doen op basis van zijn of haar input.

The next Step
Het is nu alleen nog wachten op the next step. In het geval van Menzis zou het mogelijk zijn om mensen die een briljant idee hebben, wat uiteindelijk bijdraagt aan een betere dienst en wordt toegevoegd aan het scala van producten van Menzis, een korting te geven op de zorgverzekering. Op basis van de het principe dat we meer individueel benaderd willen worden geloof ik in het feit dat we een aanbieding zullen krijgen voor datgene wat ik nu nodig heb, op het juiste moment en door de juiste aanbieder met mijn persoonlijke prijs op basis van mijn committment met het merk of product. In een woord samengevat; personified casting, ik geloof er in.

De vorige alinea’s beschrijven personified casting. We gaan in de toekomst meer en meer naar individuele aanbiedingen op basis van gecombineerde profielen met persoonlijke prijzen. De toekomst zal het leren maar ik verwacht dat we binnen nu en vijf jaar steeds meer zullen schuiven naar personified casting. Het “social” profiel zal worden toegevoegd en op basis van ambassadeurschap worden beloond.

Maar hoe zit het dan met de privacy? Welke technische tools heb je het nou over? Dit zijn enkele zaken die ik mijn volgende blog zal behandelen.