Als User eXperience consultant vertaal je eisen en wensen van de klant naar goed toepasbare en bruikbare oplossingen voor de gebruiker. Oplossingen in bijvoorbeeld de vorm van webapplicaties. Deze oplossingen worden uiteindelijk gemaakt door een ontwikkelteam. Om een goede vertaling te maken van klantwens en gebruikersbehoeften naar werkende oplossingen moet je de taal te begrijpen van alle stakeholders.

 

In ieder project heb je te maken met voorwaarden als budget, human resources en tijd. Binnen die voorwaarden streef je naar het hoogst haalbare. De ontwerpen die je oplevert als UX-er moeten door klant en ontwikkelteam goed ontvangen en vlot begrepen worden. In UX ligt sterk de nadruk op het vertalen van klantwens en gebruikersbehoefte naar oplossingen. Maar een goede vertaalslag naar het ontwikkelteam lijkt vaak vergeten te worden.

UX consultant als tolk

Spreek de taal
Uiteraard overleg je met het ontwikkelteam, om ervoor te zorgen dat wat er wordt bedacht ook werkelijk gebouwd kan worden. Dat overleg moet, omwille van tijd, zo doeltreffend mogelijk zijn. Dat bereik je door óók de taal van de webdeveloper beter te begrijpen. Zorg, als je met name webapplicaties ontwerpt, dat je voldoende kennis hebt van HTML (de tekst), CSS (de stijl) en Javascript voor de functionaliteiten. Zo kun je ontwerpen en functionele omschrijvingen beter laten aansluiten op wat technisch haalbaar is. Je weet dat de marges in je ontwerp moeten kloppen zodat de bouwer de CSS goed kan inrichten.

Meer dan gemiddelde kennis van de gebruikte techniek stelt je ook beter in staat een ontwerp incrementeel (stukje bij beetje) op te bouwen. Zoals gebruikelijk in een project dat met een Agile ontwikkelmethodiek als SCRUM werkt. Maak bijvoorbeeld een eerste ontwerp waar alleen HTML en CSS voor nodig zijn. Breid vervolgens de webapplicatie verder uit al naar gelang de prioriteit die wordt gesteld aan verschillende functies van de complete applicatie. Iets dat in SCRUM sowieso wordt voorgeschreven. Dat maakt het voor het ontwikkelteam eenvoudig om te ontwikkelen. En je haalt de risico’s uit het project door niet meteen voor de meest uitgebreide versie te gaan. Sommige functionaliteiten zien er bijvoorbeeld eenvoudig uit, zijn snel aan de klant ‘verkocht’, maar kosten mogelijk veel ontwikkeltijd.

Techniek is niet leidend
Je moet er als UX-er wel voor waken dat je je niet teveel laat leiden door techniek. En direct concessies doet terwijl dat niet nodig is. Het andere uiterste is de techniek totaal buiten beschouwing laten. Waardoor je onnodig veel capaciteit eist van een ontwikkelteam omdat je met ontwerpen komt die bouwtechnisch onnodig ingewikkeld zijn. Waak voor de balans. Als UX consultant ben je een vertaler. Zorg dat je de taal van alle directe stakeholders begrijpt en beter nog, spreekt. Zo voorkom je onnodig overleg, ruis op de lijn en weet je uiteindelijk met de meest effectieve oplossingen te komen.

Wat is jouw mening of ervaring? Kan een UX consultant zijn werk pas echt goed doen als hij de taal van alle stakeholders begrijpt, dus ook van het ontwikkelteam? Wordt een goede vertaalslag naar het ontwikkelteam misschien te vaak vergeten? Ik hoor het graag.