Nu de cookie-wetgeving is ingevoerd en zich inmiddels in een verder gevorderd stadium bevindt, geeft onder andere de OPTA aan dat een strengere handhaving snel zal volgen. Hierin zijn eerst de overheidswebsites aan de beurt omdat zij, aldus OPTA, hierin een voorbeeldfunctie hebben. Het zal echter niet lang duren voordat ook grote websites binnen de private sector aan de beurt zijn. De onduidelijkheid omtrent de wetgeving en het ontbreken van een gevoel van noodzaak zorgt er binnen veel organisaties voor dat er nog geen gerichte actie is ondernomen. Een oplossing lijkt dan ook niet altijd even eenvoudig omdat het een pijnpunt voor de architectuur van de gehele website kan betekenen.

Taaitaai foto door bw14

Wanneer we kijken naar wat er nu precies middels de wetgeving wordt gevraagd zien we drie belangrijke punten:

  • Er moet duidelijke informatie worden verschaft omtrent het gebruik, de doeleinden, de opslag en de toegang van de persoonlijke informatie (o.a. middels cookies).
  • De bezoeker moet zijn of haar toestemming hebben gegeven voordat er cookies met persoonsgegevens vanaf de website kunnen worden geplaatst.
  • Doordat er vanaf 1 januari 2013 sprake is van omgekeerde bewijslast zal de website-exploitant moeten kunnen aantonen dat deze toestemming had om de cookies te plaatsen.

Dit betekent voor een organisatie dat zij allereerst de disclaimer zal moeten bijwerken en hierin uitgebreid moet omschrijven welke gegevens met welke doeleinden worden opgeslagen. Dit kost weinig tijd en is een minimale investering. Moeilijker is het implementeren van een functionaliteit binnen de website waarmee een bezoeker zijn of haar toestemming voor het plaatsen van de cookies kan geven, maar ook kan wijzigen. Daarnaast dwingt de omgekeerde bewijslast de organisatie ertoe om bij te houden wanneer welke cookies worden geplaatst en of hier ook daadwerkelijk toestemming voor is gegeven.

Dus hoe kan een organisatie deze situatie benaderen zonder dat de complexiteit van het systeem een financiële valkuil wordt, maar dat een boete van (max.) 450.000 euro wel wordt voorkomen? Een aantal organisaties zijn al begonnen met de ontwikkeling van een eigen systeem. Het risico is hier echter dat men het wiel opnieuw gaat uitvinden en dat de complexiteit van de ontwikkeling onnodige kosten met zich mee gaat brengen. Het voordeel is dat de oplossing volledig is afgestemd op de eigen website, maar dit zal daarmee ook onderhoud vragen dat bij een nieuwe (continu wijzigende) wetgeving nog veel nazorg kan vereisen. De vraag is of in-house (zelf-) ontwikkelen de enige optie is. Zou het niet veel handiger zijn om alle cookies samen vanuit een bestaand systeem te kunnen beheren en hierbij de toestemming van een bezoeker in te integreren?

Hier zie ik ook de grootste kans, voor organisaties die nog aan de wetgeving moeten voldoen, in het implementeren van een Tag Management Systeem (TMS). Een TMS is een oplossing met een aparte interface waarin de verschillende tags (stukjes script die een cookie kunnen plaatsen) worden geplaatst en deze aan de hand van vooraf opgestelde regels worden losgelaten op een bezoeker. De voorwaarden van deze regels zijn volledig aanpasbaar. Denk hierbij aan verschillende tags per bezoeker (cookie-wetgeving), pagina(-onderdeel), browser, device, etc. De voordelen bij een dergelijk systeem lopen erg uiteen, zo is er:

  • Gemakkelijke implementatie, via één universeel script over de gehele website. De eigen tags worden vervolgens apart vanuit het systeem geladen. Hiermee wordt niet alleen bespaard op de ontwikkeling van een systeem, maar ook op de implementatie.
  • Tag management kan ook verschillende groepen cookies definiëren, zo kan een website de gebruiker een keuze bieden om alleen de functionele cookies in te schakelen vs. webanalytics of marketing cookies.
  • Het TMS houdt per bezoeker bij wanneer een tag wordt losgelaten, hierdoor kan de organisatie de informatie voorzien die inmiddels vereist is bij het principe van omgekeerde bewijslast.
  • Het systeem brengt marketing en IT dichter bij elkaar waardoor er een kostenbesparing op IT kan worden geboekt. Marketeers kunnen zelf gemakkelijk tags toevoegen en wijzigen terwijl deze nog steeds aan de kwaliteitseisen van de IT afdeling voldoen.

Er blijven met een dergelijk systeem wel een aantal vragen liggen. Zo kan men zich afvragen of dit de pagespeed ook beïnvloedt, en hoezeer is beveiliging hier een risico? Toch hebben de meeste TMS-systemen deze vragen goed afgedekt en bieden zij een oplossing waar ik zowel vanuit mijn IT, als marketing achtergrond een solide oplossing zie voor de cookie-wetgeving.