Alle grote websites worden gebouwd met een Contentmanagementsysteem (CMS). Soms is dit een maatwerk systeem wat precies ontworpen en gebouwd is voor een specifieke situatie. Meestal wordt een bestaand pakket gebruikt dat wordt geconfigureerd en eventueel aangepast of uitgebreid waar nodig. Een basisonderdeel van bijna elk CMS is de WYSYWIG editor. Deze geeft een redacteur ruime vrijheid om inhoud te presenteren naar keuze.

Keuzestress
Al in 2005 sprak Barry Schwarz op de TED conferentie over de keuzeparadox (engelse video), in Nederland ook bekend als keuzestress. Het is voor de hand liggend om te denken dat meer keuze leidt tot meer vrijheid, wat leidt tot de meest optimale keus en dus het grootste geluk. Het probleem dat aan deze denkfout ten grondslag ligt, is dat wanneer er zoveel keuze is, je nauwelijks meer een goede afweging kunt maken wat de beste optie is. Bovendien, als er ook maar één klein detail van de gemaakte keuze niet past bij het gewenste ideaal, dan valt dit extra op. Bij zoveel mogelijkheden zou de ideale oplossing toch binnen bereik moeten zijn? Als dit dan  niet lukt, kan een zeer miniem ongemak toch leiden tot een groot gevoel van ontevredenheid. Hierdoor kan de meest ideaal gekozen oplossing tòch ervaren worden als slechte keus. Het wordt dus op een gegeven moment zodanig moeilijk een keuze te maken, dat de kans dát er een keuze wordt gemaakt ook kleiner wordt.

Keuzestress in contentmanagementsystemen
In het geval van Contentmanagementsystemen zou je moeten kijken naar de kern. Waar is een CMS voor? Een CMS is ontworpen om een redacteur op eenvoudige wijze de mogelijkheid te geven de inhoud van een website aan te passen. Wanneer je een redacteur confronteert met alle vrijheid om deze inhoud te presenteren, ondersteun je de redacteur dan wel werkelijk optimaal in zijn doel? Neem de veelgebruikte WYSIWYG editors (die een vergelijkbaar palet aan opmaakfuncties bieden als Microsoft Word). Je zou denken de kwaliteit omhoog gaat wanneer een redacteur alle vrijheid heeft om content te presenteren op elke gewenste manier. Niet alleen de tekstinhoud heeft de potentie om perfect te worden toegesneden op het publiek, maar ook de presentatie! In de praktijk zal volgens de theorie van Schwarz het tegendeel waar zijn. Doordat de redacteur bij elk te plaatsen stuk inhoud ook nog eens moet nadenken over de presentatiemogelijkheden, zal hij niet alleen minder aandacht en tijd hebben voor het perfectioneren van de tekstinhoud, daarnaast zal hij ook nog een lagere tevredenheid hebben over zijn werk, vanwege de keuzeparadox van Schwarz.

Conclusie
Wanneer je deze redenering in de praktijk brengt, zou je zo min mogelijk gebruik moeten maken van volledige vrijheid bij het plaatsen van content. Want wanneer een redacteur bij het beheren of toevoegen van content niet hoeft na te denken over hoe de opgevoerde content er uit komt te zien, dan kan deze zijn volledige aandacht schenken aan het schrijven van de best leesbare content die aansluit bij de doelgroep die je wilt bereiken. Bovendien zal doordat de presentatie al vastligt, geen gevoel overblijven van ontevredenheid over de presentatiewijze, omdat daar geen invloed op mogelijk is. We moeten dus het gebruik van WYSIWYG velden zoveel mogelijk beperken!