Momenteel ben ik interactie- en functioneel ontwerper voor een intranet. De scope van hetgeen we kunnen realiseren is beperkt, de organisatie waarvoor we ontwerpen bestaat nog niet, en de ambities van de business zijn groot. Ik betrap mezelf erop dat ik tegenstrijdige rollen heb, als UX designer wil ik graag samen met de business meest mooie constructies bedenken en gaan voor de Porsche onder de intranetten. Als functioneel ontwerper, die acteert vanuit het Scrum gedachtegoed, vraag ik de product owner voortdurend goed na te denken of we met de huidige inzichten echt meer nodig hebben dan paard en wagen. De vraag is namelijk of er überhaupt verharde wegen zijn waar we heen willen en de vraag is of we wel echt op die locatie moeten zijn.

Het probleem van het verenigen van Scrum en UX design is dat we als UX designers van het user centered slag, van meet af aan alles tot in de puntjes geregeld willen hebben voor de gebruiker. We halen onze informatie bij de gebruiker, ontwerpen de user interface om het proces van de gebruiker heen, toetsen ons ontwerp bij de gebruiker, en specificeren het naar bouw toe. Toen de RUP methode zijn intrede deed met het in iteraties werken, kwam ik al lichtelijk in de knel. Bepaalde use cases werden al gebouwd terwijl ik andere nog aan het ontwerpen was. Ik moest dus al een goed high level beeld hebben om consequente ontwerpen te maken. Scrum confronteert mij van meet af aan met dit probleem, het is namelijk een methode die is gericht op produceren van software in kleine releasewaardige iteraties door zo goed mogelijk samen te werken. Je zou dus geneigd zijn vrij hard op te trekken om het gat tussen de werkvoorraad van de developers en je eigen werk zo groot mogelijk te maken.

Misschien wordt het dan tijd om het anders aan te pakken. Laten we eens uit gaan van een principe dat we in de psychologie; “je kunt niets meten zonder het te beïnvloeden” (Hawthorne effect voor de socio-nerds). Met andere woorden, een helemaal helder beeld van de situatie aan de kant van de gebruiker krijg je nooit helemaal. Sterker nog, met je nieuwe ontwerp verander je de situatie misschien zodanig dat gebruikers anders reageren dan je verwacht. Scrum propageert dan ook dat we veranderingen moeten omarmen, niet alleen in de functionaliteit die wordt gebouwd, maar ook in de inzichten die we opdoen en de daaropvolgende designs.

Daarom wil ik pleiten voor een designstrategie die over een langere termijn gaat dan een project of release. We moeten als designers het lef hebben om met minder informatie kleinere iteraties te maken. Ga live met een uitgeklede versie van wat je uiteindelijk wil en zie wat je design doet in de praktijk. Zorg in elk geval dat de basis werkbaar is, dat je een volledig functionele wagen hebt. Als het niet werkt, overleg dan met je product owner of er een business case is om het ontwerp deels over een andere boeg te gooien of functionaliteiten toe te voegen. Ik pleit niet voor überhaupt geen vooronderzoek meer, maar een kleiner vooronderzoek en meerdere kleinere onderzoeken gedurende de product lifecycle. Dat betekent dat we niet alleen tijdens een vooronderzoek of usability test aan het eind van het proces in contact met de gebruiker moeten staan, maar eigenlijk gedurende alle stappen in het designproces. Zo blijf je trouw aan de bedoeling achter user centered design met de effetiviteit en focus van de Scrum werkwijze.