Er is al enige tijd een buzz in Online Marketing land over ‘Context Aware Marketing’. Hiermee wordt een aantal verschillende zaken bedoeld. Zo is er de mogelijkheid om vanuit één verzameling content vele verschillende kanalen te bedienen. Dit is een principe waar steeds meer CMS systemen, zoals bijvoorbeeld Hippo CMS, voor worden ingericht. Anderzijds kan ‘Context Aware’ ook betekenen dat uit die verzameling met informatie zoveel mogelijk relevante informatie wordt getoond, afhankelijk van de ‘context’ waarin deze opgevraagd wordt.

iPhone op de bank

Context Awareness wordt veel toegepast in mobiele applicaties, bijvoorbeeld in een applicatie waarmee je informatie kan zoeken over huizen die te koop staan. Daarbij wordt aan de hand van je locatie alleen die huizen getoond die ‘in de buurt’ zijn. Dit is een mooie ontwikkeling, want een gebruiker wordt zo geholpen om op een apparaat met beperkte schermgrootte toch de voor hem/haar relevante informatie te vinden. Aan de hand van de context (eigenschappen van het apparaat en de locatie) wordt een aantal stappen uit het proces gehaald, waardoor de kans op frustratie en fouten doorgaans kleiner wordt.

Er kleeft echter een gevaar aan dit soort handigheden. In het bovenstaande scenario wordt aan de mobiele context erg makkelijk de conclusie gekoppeld dat je dan wel onderweg zal zijn,  en dus alleen informatie wil ontvangen over resultaten die zich bevinden binnen een bepaalde afstand. Mobiele apparaten zoals smartphones en tablets worden echter niet alleen maar onderweg gebruikt. Een mobiel apparaat vervangt steeds vaker de vaste computer of laptop, zowel thuis op de bank als in de pauze op het werk.

Stel nou dat een gebruiker thuis wil kijken of er in die ene leuke wijk aan de andere kant van de stad nog huizen te koop staan. De gebruiker opent de app, waarbij de app een selectie maakt van huizen in de buurt. Niet die leuke buurt aan de andere kant van de stad, maar de huidige buurt van de gebruiker. Wanneer de gebruiker nu niet de locatie kan veranderen, kan hij zijn doel niet bereiken in de app en zal deze gefrustreerd links laten liggen.

Kortom: Context Aware toepassingen beslissen voor een gebruiker wat relevante informatie is. Dit gebeurt op basis van aannames aan de hand van beschikbare informatie. Aannames kunnen verkeerd zijn, en informatie kan een vertekend beeld geven. Vergeet dus niet om de gebruiker altijd de mogelijkheid te bieden een eigen keuze te maken!