Scopul postului:

 • Susţine strategia departamentului şi scopurile/nevoile de afaceri ale clienţilor externi prin evaluarea și implementarea de funcţionalităţi în sisteme informatice.
 • Participă la elaborarea cerinţelor de afaceri ale clienţilor externi, analizează şi transformă aceste cerinţe în specificaţii tehnice detaliate în vederea dezvoltării de programe informatice, participă la testarea şi instalarea in producţie a funcţionalităţilor dezvoltate, asigură suport pentru configurarea programelor informatice, asigură mentenanţa sistemelor și a programelor
 • Găseşte, propune și implementează soluţia adecvată pentru personalizarea/creșterea de capacitate, integrarea/introducerea unui sistem informatic specific bazat pe analiza cerinţelor de afaceri ale clienţilor externi.

 

Responsabilităţi principale:

Definirea si livrarea solutiilor de Tehnologia Informaţiei:

 • Colectează cerinţele, asistă clienţii externi în definirea specificaţiilor funcţionale pentru serviciile şi sistemele informatice propuse și le transformă în specificaţii tehnice.
 • Participă în evaluarea şi implementarea proiectelor și este responsabil de furnizarea soluţiei tehnice pentru sistemele informatice în responsabilitatea ei/lui pe baza cerinţelor de afaceri ale clienţilor externi; evaluează impactul implementării în sistemele informatice actuale, gândeste și implementează soluţii tehnice adecvate.
 • Produce documentaţie tehnică pentru procese de selecţie: Cerere de Ofertă, Cerere de Informare, Cerere de Cotaţie, Matrice de Criterii de Evaluare, Planuri de Integrare, Documentaţii pentru transferul cunostinţelor, Documentaţie internă de evaluare etc.
 • Validează scopul, obiectivele, soluţia tehnică detaliată şi estimatul de efort aferent soluţiei tehnice furnizat de echipele de dezvoltare interne sau externe pentru sistemele informatice din responsabilitatea ei/lui.
 • Furnizează către managerii de proiect şi echipele de management recomandări şi soluţii din rolul de expert de sistem informatic asupra modului de implementare şi desfăşurare al proiectelor pe sistemele informatice în responsabilitatea ei/lui.
 • Se asigură că soluţia de ansamblu pentru sistemele informatice aflate în responsabilitatea ei/lui este aliniată cu obiectivele şi planurile arhitecturale pe termen lung ale sistemelor informatice ale clienţilor externi şi că toate discrepanţele între aceste obiective şi soluţia de detaliu furnizată de echipele de dezvoltare sunt adresate şi rezolvate în mod corespunzător.
 • Se implică activ în definirea soluţiei de detaliu, dezvoltă/configurează programele informatice aflate în responsabilitatea ei/lui.
 • Asigură suport pentru alţi furnizori/dezvoltatori în timpul fazei de dezvoltare, în scopul de a oferi o soluţie tehnică adecvată.
 • Asigură suport pentru echipele de testare în vederea pregătirii fazelor de testare programe informatice în scopul atingerii criteriilor de calitate ale produselor informatice livrate.
 • Asigură un transfer corespunzător de cunoştinţe prin crearea şi întreţinerea documentaţiei specifice fazei de proiect, pentru sistemele informatice în responsabilitatea lui/ei, prin organizarea și susţinerea de sesiuni de predare/primire a livrabilelor către alte echipe implicate în procesele de dezvoltare sau prin prezentarea directă către clienţi a capabilităţilor tehnice și funcţionale ale soluţiilor dezvoltate.

Suport pentru platforme:

 • Asigură suportul și transferul de cunoştinţe pe întreg ciclul de viaţă al sistemului informatic, investighează, clarifică și oferă soluţii pentru problemele tehnice apărute.
 • Asigură transferul adecvat de cunoştinţe pentru echipa de suport și mentenanţă în timpul perioadei de probă și după punerea în producţie.
 • Monitorizează constant performanţa şi încărcarea sistemelor informatice şi oferă suport în definirea strategiei de dezvoltare pentru sistemele informatice din cadrul domeniului.

Strategia de Dezvoltare pentru sistemele din cadrul domeniului:

 • Își extinde permanent cunoştinţele cu privire la tehnologiile, soluţiile informatice, politicile şi procedurile specifice de afaceri ale clienţilor externi .
 • Înţelege strategia de dezvoltare a sistemelor informatice şi o aplică in concordanţă cu scopurile/nevoile de afaceri ale clienţilor externi.
 • Analizează noi tehnologii şi modele de servicii şi scrie rapoarte şi recomandări despre acestea.
 • Propune în mod proactiv soluţii de îmbunătăţire a sistemelor informatice, noi servicii şi prototipuri.
 • Propune iniţiative pentru implementare, creșterea de capacitate şi dezafectare a aplicaţiilor pentru a se asigura alinierea cu standardele din industrie şi din cadrul de lucru.

 

Competenţe, cunoștinţe și experienţă:

 • Capacitate de a înţelege informaţii tehnice complexe; abilităţi analitice și de planificare.
 • Cunostinţe despre dezvoltarea, configurarea și instalarea sistemelor informatice.
 • Cunoştinţe de SQL şi experienţă cu cel puţin un sistem de gestionare baze de date (Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc).
 • Background pe zona de Ivr/Ussd şi/sau Avaya (contact center).
 • Foarte entuziast, creativ, cu spiritul antreprenorial şi dorinţa de a inova şi de a îmbunătăţi.
 • Fundaţie solidă în procesele de dezvoltare, cele mai bune practici şi modele de design.
 • Bune abilităţi de comunicare; fluent în limba engleză (atât în scris cât şi vorbit).
 • Bune abilităţi de colaborare cu ceilalţi colegi.
 • Flexibilitate în tratarea schimbărilor.
Apply now