Service Delivery Manager

Vi søker etter deg som har erfaring som Service Delivery Manager for serviceleveranser, og gjerne deg som har hatt et ende-til -ende ansvar for en eller flere applikasjoner. Du har kjennskap til å benytte agile metoder og rammeverk i dine leveranser.

I din rolle som Service Delivery Manager i Capgemini Fredrikstad, vil du være en viktig brikke i å styrke vår leveransekraft fra vårt Center of Excellence innenfor Service Delivery Management. Videre vil du kunne påvirke vår vekststrategi for å nå vårt ambisiøse vekstmål. Du vil være en viktig lagspiller for å utvikle og levere til våre eksisterende og framtidige kunder.

Om stillingen:
Du vil være knyttet opp mot et sterkt nasjonalt og globalt fagmiljø innenfor Engangement Management. Videre får du tilgang til å gjennomføre ulike kurs for å gjøre deg kjent med metodeverk og forventninger til rollen. Du vil få muligheten til å bli sertifisert innenfor Engagement Management, og å bygge en karriere innenfor fagområdet.

Selskapet leverer i dag spennende oppdrag innenfor flere ulike bransjer som Financial Services, Public Services, Consumer Goods and Retail and Energy and Utilities.

I rollen som Service Delivery Manager kan du bli med allerede i salgsfasen. Der får du mulighet til designe din leveranse ved hjelp av Capgemini sitt metodeverk. Du får et ansvar for å levere i henhold til våre forpliktelser i kontrakten så vel som å iverksette innovative tiltak for å støtte opp om de forretningsmål som kunden har.
I rollen som Service Delivery Manager vil du være en viktig rådgiver og støttespiller for kunden, og designe og bygge endringer i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Du vil være en viktig brikke for at digitaliseringsreisen blir et positivt konkurransefortrinn for våre kunder.

Hva søker vi etter?
Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse og Service Delivery Management innen Applikasjonsforvaltning for en eller flere av følgende områder som ERP, Cloud, CRM, Java, Microsoft, Front-end, Cybersecurity og Insight and Data. Capgemini har fokus på å levere med DevOps metode og smidige teknikker og det er en fordel om du har erfaring med dette fra dine tidligere leveranser. Du vil få tilbud om opplæring innen DevOps og smidige teknikker dersom det er behov for det.

Vi ønsker en kollega med god ledelsesprofil, systematisk, drivende og med kommersiell teft.

Det er nødvendig at du kjenner til, og kan dokumentere kunnskap innen ITIL eller tilsvarende. Videre en fordel om du har sertifisering innenfor en eller flere rammeverk slik som PRINCE2, ITPP, PMP, IPMA og SAFe.

Oppsummert ønsker vi:
• Deg med erfaring fra ledende rolle innen større applikasjonsforvaltningsleveranser
• Deg som har erfaring innen smidige leveranser
• Deg som trives i en rådgivende rolle og forstår din kommersielle påvirkning
• Deg som kjenner til hvordan en serviceleveranse skal bygges opp
• Deg som liker å jobbe i team og er en god lagspiller
• Deg som har gode kommunikasjons – og lederegenskaper
• Deg som behersker norsk og engelsk flytende

Du kan få muligheten til å:
• Etablere en governance med distribuert leveransemodell og å lede tverrfaglig team fra ulike geografiske plasseringer
• Få et «ende-til-ende»-ansvar for en eller flere leveranser
• Innsikt og utvikling i ulike forretningsprosesser
• Jobbe på et strategisk og taktisk nivå sammen med våre kunder
• Være en rådgiver for kunden
• Være med på en digitaliseringsreise ute hos kunden
• Få jobbe med utforming og oppfølging av kontrakter
• Være støtte og dele av din ekspertise i forbindelse med salgsarbeid

Hverdagen i Capgemini Fredrikstad?
Du vil være en del av et lokalt kontor som har et spennende vekstmål. Capgemini styrker sine lokale kontorer og anerkjenner viktigheten av lokal tilstedeværelse. På vårt kontor i Fredrikstad vil du finne mange dyktige kollegaer som gjerne deler med seg av sin kompetanse. Her er det store karrieremuligheter innen ledelse, hvor det legges til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, deltakelse på faggrupper og kurs. Det er også mange spennende oppdrag, og i disse dager kommer det inn mange forespørsler fra nye og eksisterende kunder
Capgemini er opptatt av balanse mellom arbeid og fritid, og det legges vekt på frihet til å utføre ditt arbeid på andre steder enn på kontoret. Det er en grunnleggende holdning at våre medarbeidere skal trives på jobb.
Videre har vi gode pensjons – og helseforsikringsordninger, konkurransedyktige lønnsbetingelser, firmahytter, subsidiert treningsavgift og sosiale- og sportslige arrangementer.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen, ta gjerne kontakt med oss. Du kan kontakte Trine Helen Johansen på mobil 95255962 eller på e-post trine.johansen@capgemini.com alternativt kontakte Henrik Holte på mobil 91758128 eller på e-post henrik.holte@capgemini.com

Interessert i å bli bedre kjent med oss? Besøk bloggen vår her.

Ref:

99709

Posted on:

October 13, 2021

Experience level:

Not Applicable

Contract type:

Full-time