Datadriven Business Analyst – Stockholm

På Capgemini Insights & Data arbetar några av Nordens och världens främsta Data-, Analytics & AI-experter. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar att hjälpa våra kunder att lyckas på sin resa mot ett datadrivet beslutsfattande.

Vårt fokus på att leverera värde och att hjälpa våra kunder realisera sina mål inom Analytics fortsätter att generera nya samarbeten och förtroenden. För att kunna möta våra kunders behov behöver vi nu förstärka vårt team med ytterligare två datadrivna Business Analysts!

I din roll som Business Analyst kommer du att arbeta med att hjälpa våra kunder att förstå, kartlägga och krav ställa olika behov och möjligheter kring BI, Data management och Data Science. Du kommer att hjälpa kunderna att prioritera och utvärdera olika möjligheter och du kommer att coacha olika personer och funktioner kring hur de kan bli mer datadrivna och effektiva med hjälp av olika Analytics lösningar. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är att arbeta med att ta fram olika nyckeltal (KPIer), att specificera olika projekt, samt att driva olika forum och workshops kring olika Analytics initiativ.

Hos Capgemini Insights & Data får du vidareutveckla både din affärsmässiga sida och din tekniska sida. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö där gemenskap och teamkänsla är lika viktigt som den enskilda prestationen. På Capgemini är medarbetarens utrymme att utvecklas stort och kulturen präglas av frihet under ansvar.

Ref:

75941

Posted on:

April 7, 2021

Experience level:

Mid level

Contract type:

Full-time

Location:

Stockholm