Application Owner

Responsabilități:

 • Administrarea zilnică a aplicațiilor IT critice ale băncii pentru asigurarea funcționării continue a acestora.
 • Întreține, monitorizează, configurează și depanează bazele de date utilizate de aplicațiile administrate (cu ajutor de specialitate din partea administratorilor de baze de date, când este cazul).
 • Furnizează nivelul doi și trei de suport pentru aplicațiile alocate și bazele de date ale acestora.
 • Configurează, întreține și asigură asistență pentru infrastructura hardware și software (servere, sisteme de comunicație, sisteme de stocare, etc.) ce deservește aplicațiile alocate.
 • Înțelege, administrează, organizează și documentează fluxurile tehnice și comerciale (de business) asociate cu aplicațiile asignate și bazele de date aferente acestora.
 • Realizează activități de salvare, restaurare și securitate pentru sistemele și aplicațiile administrate.
 • Monitorizează și administrează fișierele (backup, jurnale, etc.) pentru aplicațiile și sistemele alocate.
 • Salvează și restaurează informațiile despre bazele de date conform nevoilor băncii, asigurând o disponibilitate permanentă a informațiilor.
 • Configurează, administrează și testează periodic soluțiile de recuperare în caz de dezastru pentru infrastructura aferentă aplicațiilor și bazelor de date.
 • Asigură comunicația cu și între utilizatorii aplicației, primul nivel de suport, administratorii de sistem, administratorii de baze de date și dezvoltatorii software pentru a asigura funcționarea continuă a aplicațiilor.
 • Dezvoltă și întreține documentația și procedurile de lucru pentru aplicațiile asignate.
 • Furnizează îndrumare, instruire și coordonare la nivel tehnic în funcție de nevoile Băncii.
 • Păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor procesate, stocate sau accesate precum și a procedurilor și fluxurilor interne ale băncii.
 • Păstrează un nivel corespunzător de cunoștințe despre ultimele evoluții tehnologice, echipamente și /sau sisteme.

Cerinte:

 • Experiență practică mai mare de 2 (doi) ani în instalarea, administrarea, depanarea și acordarea de asistență pentru sisteme Windows, Linux / UNIX (orice flavor) și / sau sisteme de baze de date profesionale și / sau aplicații critice.
 • Experiență practică mai mare de 2 (doi) ani în instalarea, administrarea, depanarea și acordarea de asistență pentru baze de date Oracle sau Microsoft SQL.
 • Experiență practică în configurarea rețelelor de calculatoare.
 • Capacitatea de a înțelege, documenta și explica fluxuri și concepte complexe.
 • Dorința și capacitatea de a învăța și explora idei și concepte noi.
 • Capacitatea foarte bună de analiză, depanare și rezolvare de probleme
 • Abilități practice de planificare și organizare în scopul realizării de activități în paralel (multi-tasking).
 • Cunoștințe sau experiență cu soluții IBM MQ / WebSphere Application Server.
 • Experiență sau cunoștințe despre Kubernetes, Docker, Tomcat, ActiveMQ, Wildfire, Graylog, Jenkins, etc.
 • Este apreciată suplimentar experiență de lucru într-un mediu IT multi-site.

Aptitudini și abilități:

 • Studii superioare cu profil tehnologia informației, financiar-bancar, economic sau echivalent.
 • Cunoștințe foarte bune de limba engleză (scris, vorbit, citit).
 • Curios, autonom, motivat de a învăța și aplica noi tehnologii și capabil de a realiza teste avansate pentru determinarea cauzelor problemelor întâmpinate.
 • Abordare proactivă, analitică și orientată spre soluții.
 • Calm, metodic și organizat.
 • Adaptabil la un mediu de lucru ce poate evolua rapid și capacitatea de a lucra în situații ce pot induce o stare de stres și / sau în afara orelor obișnuite de program pentru intervenții asupra unor medii de producție.
 • Experiența de lucru în mediul bancar este considerată un avantaj.
 • Atitudine orientată spre ajutorul clientului.

Ref:

73306

Posted on:

January 27, 2021

Experience level:

Mid level

Contract type:

Full-time

Location:

Bucharest