Kostenbesparing van 60% haalbaar door gestandaardiseerde werkwijze en dedicated infrastructuur.