W naszym wrocławskim oddziale Capgemini Software Solutions Center uruchomiona została inicjatywa „Ship It Day“. Ma ona na celu przekształcenie pomysłu w rzeczywistość. W ciągu 24h pracownicy mają możliwość pracy nad własnymi projektami, a osiągnięty efekt ma ułatwić funkcjonowanie w pracy, domu, świecie.