World Wealth Report 2021

Publish date:

Varallisuus kasvaa epävarmuudesta huolimatta – tai jopa sen kiihdyttämänä. Vuodesta 1997 asti julkaistu World Wealth Report tarjoaa tänäkin vuonna ajankohtaisen katsauksen globaaliin varallisuuteen ja sen liikkeitä ohjaaviin vaikuttimiin.

Capgeminin 25. varallisuusraportti (World Wealth Report) pureutuu jälleen globaaliin korkean nettovarallisuuden (HNWI) asiakassegmenttiin. Raportissa tarkastelemme varallisuuden kasvun dynamiikkaa, digiaikakauden muuttuvia odotuksia ja varallisuuden hajauttamisen trendejä. Lisäksi avaamme näkymän sijoittajien mielipiteisiin kuluista, sijoitusneuvonnan hybridipalveluista sekä niiden tarjonnasta.

Lue millaisia mahdollisuuksia osaamiseen ja teknologiaan panostaminen tuo tullessaan ja miksi sijoitusneuvonnan hybridimallit ovat avainasemassa nykypäivän varainhoidossa.

Näiden ohella raportti vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten 2000-luvun alun kriisien oppeja voidaan hyödyntää venyvän pandemian aiheuttamassa epävarmuudessa?
  • Millä tavalla vastuullisuus ja kestävän kehityksen teemat vaikuttavat sijoituspäätöksiin?
  • Miten varainhoitoyhtiöt voivat parantaa asemiaan uusien digitaalisten työkalujen ja omaisuusluokkien yleistyessä?

World Wealth Report 2021

File size: 3.33 MB File type: PDF