World Insurance Report 2019

World Insurance Report 2019: Asiakkaat odottavat vakuutusyhtiöiltä turvaa myös uusien riskien varalta

Publish date:

Vakuutusyhtiöiden tulee kehittää kattavampia ja räätälöidympiä tuotteita täydentämään nykyisten vakuutusten puutteita

Espoo, 14.5.2019 – Kuluttajat kokevat nykyiset vakuutukset puutteellisiksi uusien riskien osalta esimerkiksi kyberturvallisuuden ja ympäristöuhkien kaltaisilla riskialueilla, eivätkä vakuutusyhtiöt reagoi muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti, selviää Capgeminin Efman tänään julkaisemasta World Insurance Report 2019 -raportista. Vakuutusyhtiöillä ei ole asiakkaiden vaatimaa muutosvalmiutta kattavampaan ja dynaamisempaan vakuuttamiseen. Mikäli vakuutuksen tarjoajat pystyvät vastaamaan nousevien makrotrendien mukanaan tuomiin muutoksiin, muuttuva markkina tarjoaa merkittävää potentiaalia kehittää liiketoimintaa ja asiakkuuksia teknologian ja yhteistyön avulla.

Tutkimus toteutettiin 28 eri maassa Suomi mukaan lukien. Raportin tärkeimpiä löydöksiä ovat seuraavat:

Vakuutusyhtiöt ovat reagoineet hitaasti uusiin riskeihin

Raportti erittelee viisi vakuutusasiakkaille ja heidän yrityksilleen uudenlaisia riskejä aiheuttavaa makrotrendiä: tuhoisat ympäristömuutokset, teknologian kehitys, kehittyvät sosiaaliset ja demografiset trendit, uudenlaiset terveysuhat ja liiketoimintaympäristöjen muutokset. Useimmat vakuutusten tarjoajat ovat reagoineet muuttuvaan tilanteeseen hitaasti, eikä asiakkaille ole tarjottu uusia vakuutustuotteita. Alle neljännes yritysasiakkaista globaalisti ja alle 15 % yksityishenkilöistä kokee nykyisten vakuutusten tarjoavan riittävän suojan makrotrendien aiheuttamiin riskeihin. Henki- ja sairausvakuutusten tarjoajista alle 40 % ilmoitti kehittävänsä tuotteita, jotka kattavat uudet riskit kokonaisvaltaisesti.

Vakuutusten kattavuudessa on merkittäviä puutteita riskialueilla

Hidas reagointi uusiin uhkiin aiheuttaa merkittäviä aukkoja vakuutusten kattavuuteen näille riskeille altistuville asiakkaille. Raportin mukaan 83 prosentilla henkilöasiakkaista on keskisuuri tai suuri riski joutua kyberhyökkäyksen kohteeksi tai kuluttaa säästönsä ennenaikaisesti. Kattavan vakuutussuojan piirissä on kuitenkin vain 3 % edellisistä ja 5 % jälkimmäisistä. Yritysasiakkaista 81 prosenttia koskee työterveysmaksujen nouseminen, vaikka vain 17 % on varautunut asiaan kuuluvilla, kattavilla vakuutuksilla. Sama suhdeluku on 87 % ja 18 % kyberhyökkäyksille sekä 75 % ja 22 % luonnonkatastrofeille.

Kuluttajat ovat vakuutusten tarjoajia valmiimpia muutoksiin

Kuluttajat osoittavat suurempaa valmiutta vakuutusmaailman muutokseen kuin vakuutuksen tarjoajat. Yli puolet (55 %) asiakkaista ilmoitti olevansa valmiita kokeilemaan uusia vakuutusmalleja, mutta vain neljännes (26 %) vakuutuksen tarjoajista kertoi investoivansa niihin. Vaikka 37 % asiakkaista on valmiita luovuttamaan lisätietoja itsestään saadakseen parempaa riskien hallinta- ja ehkäisypalvelua, vain 27 prosentilla vakuutusten tarjoajista on valmiudet käyttää reaaliaikaista dataa riskimallinnukseen.

Vakuuttajilta vaaditaan innovaatioita, yhteistyötä ja ennaltaehkäisyä

Vakuutusten tarjoajien tulee vastata kasvaviin uhkiin ja asiakkaiden muuttuviin odotuksiin kehittyvän teknologian ja yhteistyön avulla. Riskinarviointikykyä voidaan parantaa huomattavasti koneoppimisen, tekoälyn ja edistyneen analytiikan avulla, tehokkaassa yhteistyössä InsurTech-toimijoiden kanssa. Kehitys näillä osa-alueilla on ollut vaihtelevaa: enemmistö (57 %) on hyödyntänyt tekoälyä, koneoppimista ja edistynyttä analytiikkaa, mutta vain 29 % on ottanut käyttöön automatisoidun riskinarvioinnin, ja vain 20 % reaaliaikaisen tiedon tuotannon IoT-laitteilla.

Raportin mukaan teknologian käyttöönoton lisäksi myös lähestymistavan tulee muuttua. Vakuutusten tarjoajien tulee kehittää omaa rooliaan maksajasta kumppaniksi ja ennaltaehkäisijäksi sekä luoda tiiviimpiä asiakassuhteita tarjoamalla riskien minimointia ja tarveperusteisia palveluja.

Uudet riskit ja asiakkaiden vaativammat odotukset muuttavat vakuutuskenttää voimakkaasti. Vakuutusten tarjoajien tulee vastata näihin haasteisiin nopeasti”, kertoo Capgeminin vakuutussektorin asiantuntija Jarmo Kortelahti. “Tutkimus osoittaa, että asiakkaat ovat avoimempia ja valmiimpia uusille vakuutustuotteille kuin vakuutusyhtiöt olettavat. Tämä vaatii vakuutusyhtiöiltä kyvykkyyttä tulla markkinoille entistä nopeammin analytiikkaan ja asiakaskäyttäytymiseen perustuvilla tuotteilla ja hinnoittelulla. Proaktiivisuus asiakaslähtöisen tuotekehityksen suhteen voi tuoda merkittävää kilpailuetua Suomen vakuutusmarkkinoilla, jossa kilpailu on pysynyt pitkään hintaperusteisena. Tämä myös edesauttaa tavoitetta ottaa ennaltaehkäisijän rooli asiakkaiden elämässä.

Tutkimus osoittaa, että vakuutustoiminta muuttuu kumppanuuskeskeiseksi”, sanoo Efman pääsihteeri Vincent Bastid. “Vakuutusten tarjoajien täytyy tehdä yhteistyötä tekoäly- ja analytiikka-asiantuntijoiden kanssa. Samanaikaisesti heidän tulee muodostaa tiiviimpi suhde asiakkaisiinsa ja pystyä vastaamaan tarpeisiin räätälöidymmistä palveluista.”

Raportin toteutustapa

World Insurance Report (WIR) 2019 kattaa vakuuttamisen pääosa-alueet: henkilö, vahinko ja terveys. Tämän vuoden raportin lähteinä on käytetty 2019 Global Insurance Voice of the Customer Survey- ja 2019 Global Insurance Executive Interviews -tutkimuksia. Yhdessä raportit kattavat 28 maata: Australia, Belgia, Brasilia, Kanada, Kiina, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Hong Kong, Intia, Italia, Japani, Meksiko, Alankomaat, Norja, Filippiinit, Puola, Portugali, Singapore, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Turkki, Yhdistyneet Arabiemiraatit, Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti sekä Yhdysvallat. Lisätietoja on luettavissa raportin verkkosivulta osoitteesta www.worldinsurancereport.com.

 

Capgemini

Maailman johtaviin konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva Capgemini toimittaa asiakkailleen innovatiivisia digiratkaisuja, pilvipalveluita ja eri teknologioihin perustuvia alustaratkaisuja. Syvällisen toimialaosaamisen ansiosta Capgeminillä on vahva jalansija eri sektoreilla toimivien asiakkaiden liiketoimintaa tukevana strategisena kumppanina. Capgemini tarjoaa monipuolisia palveluita strategiasuunnittelusta operatiivisen tason toteutukseen saakka kokemuksella, jonka juuret ovat yli 50 vuoden takana. Teknologian liiketoiminnalle tuoma lisäarvo pohjautuu vahvasti asiantuntijuuteen ja Capgeminin tärkeimpään voimavaraan: ihmisiin. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini työllistää globaalisti yli 200.000 ihmistä yli 40 maassa. Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 13,2 miljardia euroa.

Lisätietoa www.fi.capgemini.com. People matter, results count

Efma

Vuonna 1971 perustettu Efma on pankkien ja vakuutusyhtiöiden perustama, päätöksentekijöiden verkostoitumista edistävä kansainvälinen yleishyödyllinen organisaatio. Efma auttaa pankkeja ja vakuutusyhtiöitä innovaatioita ja yritysten kehitystä edistävien päätösten tekemisessä. Efman jäseninä on yli 3300 yritystä 130 eri maassa.

Efman pääkonttori sijaitsee Pariisissa, minkä lisäksi toimipisteitä on Lontoossa, Brysselissä, Andorrassa, Tukholmassa, Bratislavassa, Dubaissa, Milanossa, Montrealissa, Istanbulissa, Pekingissä ja Singaporessa. Lue lisää osoitteesta www.efma.com.

World Insurance Report Press...

File size: 113.68 KB File type: PDF