Capgeminin selvitys: Talent Management yleistynyt merkittävästi suomalaissa yrityksissä

Publish date:

Author: Marek Grodzinski

Tiedot käyvät ilmi konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoavan
Capgeminin Talent Management survey (TMS) -selityksestä, joka toteutettiin vuosina
2006–2008 vuosittaisilla kyselyillä, joihin osallistui 20 tunnettua ja maailmanlaajuisesti
toimivaa suomalaista yritystä. Kyselyiden lisäksi toteutettiin viisi interaktiivista
roundtable-keskustelua, joihin osallistui edustajia kymmenestä yrityksestä. Selvityksen
tarkoituksena oli kartoittaa Talent Management -käytäntöjä, toteutusta ja kehityskohteita
suomalaisissa yrityksissä.

Talent Management Surveyn keskeisiä tuloksia:

Globaalien Talent Management -prosessien määrä kolminkertaistunut vuodesta 2006

Selvityksessä mukana olleista yrityksistä 69 prosentilla on käytössä systemaattinen
ja globaali Talent Management -prosessi. Vuonna 2006 vastaava luku oli 19 prosenttia.
Tuolloin puolella yrityksistä oli parhaillaan meneillään Talent Management -prosessien
ja käytäntöjen kehitystyö.

Yritykset kehittävät tällä hetkellä järjestelmiä ja työkaluja globaalien prosessien
tehostamiseksi ja globaalien Talent Poolien toteuttamiseksi. Kolmanneksella selvitykseen
osallistuneista yrityksistä on käytössä erillinen Talent Management -työkalu ja
noin puolella yrityksistä työkalut on sisällytetty muihin HR-työkaluihin.

Johto vahvasti sitoutunut: parhaiden kykyjen tunnistus johdon tärkeä työkalu

Ylin johto on vahvasti sitoutunut parhaiden kykyjen tunnistamiseen. Talent Management
on merkittävä johdon työkalu: johtajista 40 prosenttia nostaa sen kolmen tärkeimmän
tehtävän joukkoon ja 50 prosenttia 10 tärkeimmän tehtävän joukkoon.

Talent Managementin avulla etsitäänkin ensisijaisesti johdon seuraajia. Tarkoituksena
on tunnistaa ja valmentaa ylimmän ja muun johdon (75 %) sekä avainasiantuntijoiden
(50 %) seuraajia. Tärkeimpiä tunnistuskriteereitä ovat yrityksen toiminnalle kriittinen
osaaminen, odotukset ylittävä suoritus sekä muut tärkeät taidot kuten johtamiskyky,
kielitaito ja organisaatiokulttuuriin sopiva asenne.

Esimiehet ja johto parhaiden kykyjen tunnistajia

Talent Pool -ohjelmaan valittavat henkilöt kattavat tyypillisesti 1-2 prosenttia
henkilöstöstä ja useimmiten heidän tunnistajina toimivat esimiehet ja johto (77
%). Parhaita kykyjä tunnistavat lisäksi yrityksessä säännöllisesti kokoontuva
ryhmä (45 %) ja henkilöstöosasto (30 %). Joissain tapauksissa myös työntekijä
itse voi hakeutua ohjelmaan. (Työntekijä hakeutuu ohjelmaan itse noin 20 prosentissa
tapauksista).

Talent Poolin jäsenille järjestetään valmennusta ja koulutusta. Yleisimpiä käytäntöjä
Suomessa ovat tehtäväkierto, seuraajasuunnittelu, erilaiset koulutusohjelmat ja
valmennus.

Haasteena Talent Managementin laajentaminen organisaatiossa ja prosessin jatkuvuus

Kehityskohteet liittyvät tyypillisesti jo olemassa olevien käytäntöjen ja prosessien
vahvistamiseen.  Kehityskohteena on Talent Poolin laajentaminen organisaatiossa
ja mm. nuoren potentiaalin kykyjen huomioiminen. 

Haasteena on myös Talent Poolin läpinäkyvyyden lisääminen yrityksissä, sillä
tällä hetkellä ohjelmaan kulumisesta kerrotaan sisäisesti yleensä vain johdolle
ja HR:lle. Haasteena on tunnistamisprosessin jatkuminen ympäri vuoden, ei vain
suoritusten arvioinnin yhteydessä. Kehityskohteena on myös Talent Management -prosessin
säännöllinen jatkaminen myös sen jälkeen, kun kyvyt on tunnistettu ja ensimmäisen
koulutustilaisuudet järjestetty.

Lisätietoja:

Marja Jokinen, Capgemini Finland Oy, viestintä

Puhelin: 050 5810 264

Sähköposti: marja.jokinen@capgemini.com

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti.
Yhtiön palveluksessa on 92 000 työntekijää, joista noin 1000 tekee töitä suomalaisille
asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 30 maassa. Yhtiön yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com
ja www.fi.capgemini.com.

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information