Skip to Content

Ketteryyteen ja innovointiin liittyvät liiketoimintavaatimukset lisäävät pilvinatiivien sovellusten suosiota – käytön uskotaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä

03 Jul 2017

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluita tarjoavan Capgeminin tekemän uuden tutkimuksen mukaan pilvinatiivien sovellusten muodossa tapahtuva pilvipalveluiden käyttö yrityksissä on muuttunut merkittävästi. Pilvinatiivit sovellukset ovat pilvessä optimaalisesti toimivia appeja ja palveluita, joita hyödynnetään Platform-as-a-Service -palveluissa (PaaS). Pilvinatiivien sovellusten avulla IT-henkilöstö pystyy parantamaan liiketoiminnan ketteryyttä ja innovointia. Sen ansiosta 15 prosenttia uusista yrityssovelluksista on nykyään pilvinatiiveja, ja määrän odotetaan nousevan 32 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Elämme alallamme jännittävää muutoksen aikaa. Ennusteemme mukaan vuoteen 2020 mennessä pilvinatiiveista arkkitehtuureista tulee oletusvaihtoehto, mitä tulee asiakkaille suunnattuihin sovelluksiin. Tätä vauhdittaa jatkuva ja kiihtyvä tarve kehittää innovaatioita ja parantaa asiakaskokemusta. Trendien omaksumista viivyttelevien yritysten on vaikea kuroa pilvinatiiveja sovelluksia käyttävien kilpailijoiden etumatkaa kiinni”, kertoo Suomen Capgeminin Cloud-asiantuntijatiimiä luotsaava Vesapekka Ahola. ”Pilvinatiivilla teknologialla on valtava potentiaali liiketoimintahyötyjen ja innovaatioiden luomisessa. Toisaalta tietohallintojohtajien on tasoitettava organisaation sisäiset kulttuuri- ja taitoerot matkalla pilvinatiivisovellusten johtaviksi käyttäjiksi.”

Aiheesta tehtiin tutkimus, johon osallistui yli 900 ammattilaista eri toimialoilta sekä 11 maasta eri puolilta maailmaa (Eurooppa, Amerikka, Australia). Sen mukaan pilvipalveluiden käytössä tapahtunut muutos on yhdistettävissä haluun parantaa liiketoiminnan ketteryyttä (74 %), lisätä yhteistyötä ulkopuolisten kumppaneiden kanssa (70 %) ja tarjota parempi asiakaskokemus (67 %).

Tutkimuksessa on tunnistettu pieni edelläkävijöiden joukko pilvinatiivien sovellusten käytön omaksuneita organisaatioita – yli 20 prosenttia näiden organisaatioiden uusista yrityssovelluksista on pilvinatiiveja. Nämä varhaisen omaksumisen organisaatiot raportoivat lähes kaksinkertaisella todennäköisyydellä pilvinatiiveihin sovelluksiin kytköksissä olevaa liikevaihdon kasvua, kun niitä verrataan hitaampiin omaksujiin (84 % ja 44 %). Taantumuksellisiin[1] verrattuna yrityksillä, jotka ovat omaksuneet pilvinatiiveja sovelluksia käyttöönsä, on myös seuraavat ominaisuudet:

Kuvaavat todennäköisemmin suhtautumistaan ohjelmistokehitykseen ketteräksi (69 % ja 37 %), käyttöä automaattiseksi (78 % ja 46 %) ja DevOps-tiimejä integroiduiksi (69 % ja 38 %).

Osoittavat enemmän kasvupainotteista suhtautumista IT-toimintoihin ja pitävät asiakaskokemuksen (90 %), liiketoiminnan ketteryyden (87 %) ja skaalautuvuuden (85 %) parantamista tärkeämpänä kuin kustannusten pienentämistä (79 %).

Käyttöönottomäärien kasvaessa tietohallintojohtajat odottavat teknologian olevan entistä merkittävämmässä roolissa liiketoimintatavoitteiden saavuttamisessa niissä organisaatioissa, jotka käyttävät tai suunnittelevat käyttävänsä pilvinatiiveja sovelluksia. Näitä liiketoimintatavoitteita ovat uusien liiketoimintamallien kehitys (67 %), liiketoiminnan nopea skaalaus (72 %), tuotteiden/palveluiden entistä nopeampi päivitys (71 %) ja uusien reittien löytäminen markkinoille (68 %).

Monien tietohallintojohtajien on kuitenkin haasteellista saada yritykset investoimaan pilvinatiiveihin sovelluksiin yrityksissä, joissa kustannusten pienentäminen nähdään IT-tiimien keskeisimpänä tehtävänä. Nämä haasteet ovat sekä organisaatioon liittyviä että teknisiä. Esimerkkeinä organisaatioon liittyvistä haasteista ovat kamppailu syvään juurtuneessa kulttuurissa, jossa vastustetaan pilvinatiivin työskentelyn luonnetta (65 %), ja ammattitaidon puute pilvinatiivien sovellusten kehittämisessä (70 %). Teknisiä haasteita ovat mm. integrointivaikeudet aiempaan infrastruktuuriin (62 %) ja juuttuminen hankintasopimuksiin (58 %).

Digitaaliset haastajat edistävät perinteisten toimintamallien murtumista

Hieman yli neljännes high-tech-yrityksistä (26 %) ja lähes kolmannes valmistavan teollisuuden yrityksistä (29 %) ovat pilvinatiiveja johtajia, kun taas pankkipalveluiden toimittajista sellaisia on vain 11 %, vakuutusyhtiöistä 18 % ja kuluttajatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja jakeluun keskittyneistä yrityksistä 22 %. Prioriteetit muuttuvat digitaalisten haastajien tuloksena: pankkien uusista sovelluksista 10 %[2] perustuu pilvinatiiviin teknologiaan, kun taas miltei puolet vakuutusyhtiöistä (47 %) ja miltei kolmannes kuluttajatuotteisiin, jälleenmyyntiin ja jakeluun keskittyneistä yrityksistä (27 %) ilmoittaa pilvinatiivien sovellusten olevan niiden teknologiastrategian ytimessä. Kaikki kolme ryhmää suunnittelevat investoivansa PaaS-palveluihin huomattavasti enemmän seuraavien kolmen vuoden aikana kuin nykyään (41 %, 44 % ja 41 % kukin).

Pilvinatiivin liiketoiminnan luominen

Tutkimuksen mukaan selkeä tiekartta pilvipalveluihin, kuten siirtyminen pilvinatiivien sovellusten kehittämiseen, voi merkittävästi parantaa IT-alan liiketoiminnan ja samalla tietohallintojohtajan omaa mainetta. Näitä suosituksia hyödyntämällä tietohallintojohtaja voi muuttaa organisaationsa pilvinatiivien sovellusten johtavaksi käyttäjäksi:

1.Kartoita sovelluskanta ja tunnista prioriteetit pilvinatiivien sovellusten kehityksen kannalta

2.Luo uskottavuutta esittelemällä pilvipalveluiden tiekartta ja mahdollisuus tuottaa kasvua

3.Aloita pienestä ja kehitä tiimiä vähitellen suuremmaksi

4.Ota käyttöön IT-toimintamalli liiketoiminnan ketteryyden ja vakauden tukemiseksi

5.Valitse teknologiat pragmaattisesti

6.Kylvä innovatiivisuutta, yhteistyötä, testausta ja oppimista painottavan kulttuurin siemen

Pilvinatiivien sovellusten tutkimusmenetelmä

Longitude Research teki Capgeminin puolesta tutkimuksen, johon osallistui 902 ammattilaista. Tutkimuksessa tarkasteltiin heidän näkemyksiään pilvinatiivien ohjelmien kehittämisestä ja edistymisestä, jota heidän organisaatioissaan on tapahtunut käyttöönottojen myötä. Vastaajat olivat jakautuneet tasaisesti IT-alan ja muiden alojen kesken 11 maassa eri puolilla maailmaa (Eurooppa, Amerikka ja Australia). Vastaajat olivat useilta eri toimialoilta. Suurin osa työskenteli pankeissa, vakuutusyhtiöissä, kuluttajatuote- ja vähittäismyyntialalla sekä jakeluyrityksissä. Raportin kopio on ladattavissa tästä.

Capgemini

190 000 ihmistä yli 40 maassa työllistävä Capgemini täyttää 50 vuotta vuonna 2017 ja kuuluu maailman johtaviin konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoaviin yrityksiin. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 12,5 miljardia euroa. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Capgemini luo ja toimittaa teknologia-, liiketoiminta- ja digiratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaille tavoitteiden saavuttamisen innovatiivisessa hengessä. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini on kehittänyt oman työskentelytapansa, the Collaborative Business ExperienceTM, ja hyödyntää globaalia Rightshore®-toimitusmalliaan.

Lisätietoa www.capgemini.com ja www.capgemini.com/fi-en/.

Rightshore® on Capgeminin rekisteröity tavaramerkki

[1] Taantumuksellisilla viitataan organisaatioihin, joissa alle 10 % (ja jopa 0 %) uusista sovelluksista on pilvinatiiveja.

[2] Keskimäärin 10 % kaikista tutkimuksessa mukana olleista pankeista, mukaan lukien johtajat, myöhäiset omaksujat ja taantumukselliset.