Skip to Content

Capgemini perusti uuden IT-palveluyhtiön Suomeen

15 Feb 2010
Brand logo

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini Group on
perustanut uuden IT-palveluyhtiön Sogeti Finland Oy:n Suomen markkinoille. Sogeti
on Capgemini Groupin tytäryhtiö, jonka palveluksessa on maailmanlaajuisesti 20
000 työntekijää, heistä 1100 Pohjoismaissa. Sogeti toimii Suomi mukaan lukien
nyt 15 maassa. Sogetin liiketoiminta Suomessa keskittyy pelkästään ohjelmistotestauksen
palveluihin.

Helmikuun 15. päivä toimintansa aloittaneen Sogeti Finlandin palvelukseen on
siirtynyt 35 Capgemini Finlandin ohjelmistotestauksen asiantuntijaa. Sogeti Finlandin
tavoitteena on rekrytoida yli sata ohjelmistotestaajaa seuraavan kolmen vuoden
aikana. Sogeti Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Misukka, joka toimi
aikaisemmin Capgemini Finlandin kehitysjohtajana.

Ohjelmistotestaus on yksi Capgeminin liiketoiminnan viidestä keskeisestä toimialasta
globaalisti. Suomen markkinoille laajentumisen tavoitteena on testausliiketoiminnan
markkinaosuuden kasvattaminen. Ohjelmistotestaus on nopeasti kasvava toimiala,
jonka arvo tutkimusyhtiö NelsonHallin mukaan on 11,2 miljardia dollaria (noin
8 mrd. euroa) vuonna 2013.

Tarve strukturoidulle ja ammattitaitoiselle testaamiselle kasvaa sekä uusien
ohjelmistojen ja sovellusten kehittämisen yhteydessä että niiden integroimisessa
jo olemassa oleviin järjestelmiin. Testaus voi olla joko integroitu osaksi ohjelmistoprojektia
tai erillinen palvelu. Tehokas testaaminen vähentää merkittävästi virheitä, alentaa
kustannuksia ja parantaa laatua sekä varmistaa ohjelmistoprojektien toimitukset
sovitun aikataulun mukaisesti. Noin 30 – 40 prosenttia IT-järjestelmien virheistä
liittyy järjestelmäintegraatioon. SOA-ratkaisujen (Service Oriented Architecture)
yleistyessä yli 40 prosenttia virheistä ilmenee jo määrittelyvaiheessa.

”Liiketoimintamme Suomessa saa heti lentävän lähdön, sillä asiantuntijoidemme
olemassa olevat asiakassuhteet ja Capgeminin testaustoiminnan hyvä maine tarjoavat
vankan perustan liiketoiminnan kasvulle. Kasvatamme seuraavien vuosien aikana
ammattitaitoista joukkoamme palkkaamalla Suomen parhaat testaamisen asiantuntijat”,
sanoo Sogeti Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Misukka.

”Capgeminin ja Sogetin toiminnot täydentävät toisiaan, ja toimimme läheisinä
yhteistyökumppaneina asiakasprojekteissa. Sogetin huippuluokan testauspalvelut
tuovat lisäarvoa asiakkaillemme ja myös vahvistavat koko Capgeminin jalansijaa
Suomen IT-palvelumarkkinoilla”, sanoo Capgemini Finlandin toimitusjohtaja Petteri
Uljas.

Sogetin testauspalvelujen ytimenä ovat TMap- ja TPI-toimintamallit. TMap (Test
Management Approach) on strukturoituun ohjelmistotestaukseen tarkoitettu metodologia.
TPI taas on toimialastandardi organisaation testauskyvykkyyden arviointiin ja
prosessien kehittämiseen. Sogetin palvelutarjontaan Suomessa kuuluu myös testauksen
ja laadunvarmistuksen ulkoistuspalvelu Managed Testing Services.
Capgemini Finlandin Suomessa tarjoamat IT-palvelut ulottuvat aina konsultointipalveluista
sovellusten elinkaaren ja infrastruktuurin hallintapalveluihin asti.

Lisätietoja:
Piia Pietilä, Capgemini Finland Oy, viestintä, puh. +358 (0)40 162 3805, piia.pietila@capgemini.com
Therese Sinter, Sogeti Finland Oy, viestintä, puh. +46 (0) 70 361 46 21, therese.sinter@sogeti.com

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti.
Yhtiön palveluksessa on 90 000 työntekijää, joista noin 1000 tekee töitä suomalaisille
asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 30 maassa. Konsernin yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa. Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.fi.capgemini.com.

Sogeti

Sogeti toimittaa korkealuokkaisia IT-palveluja paikallisille markkinoille keskittyen
sovellusten ja infrastruktuurin hallintaan, korkealuokkaisiin suunnittelupalveluihin
ja ohjelmistotestaukseen. Sogetin palveluksessa on yli 20 000 työntekijää ja sillä
on yli 200 toimipistettä 15 maassa Euroopassa, USA:ssa ja Intiassa. Pohjoismaissa
Sogetilla on yhteensä noin 1 100 työntekijää Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja
Suomessa. Sogeti on Pariisin pörssissä listatun Cap Gemini S.A.:n kokonaan omistama
tytäryhtiö. www.sogeti.com.