Skip to Content

Capgemini perusti uuden IT-palveluyhtiön Suomeen

15 Feb 2010
Brand logo

Konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja tarjoava Capgemini Group on perustanut uuden IT-palveluyhtiön Sogeti Finland Oy:n Suomen markkinoille. Sogeti on Capgemini Groupin tytäryhtiö, jonka palveluksessa on maailmanlaajuisesti 20 000 työntekijää, heistä 1100 Pohjoismaissa. Sogeti toimii Suomi mukaan lukien nyt 15 maassa. Sogetin liiketoiminta Suomessa keskittyy pelkästään ohjelmistotestauksen palveluihin.

Helmikuun 15. päivä toimintansa aloittaneen Sogeti Finlandin palvelukseen on siirtynyt 35 Capgemini Finlandin ohjelmistotestauksen asiantuntijaa. Sogeti Finlandin tavoitteena on rekrytoida yli sata ohjelmistotestaajaa seuraavan kolmen vuoden aikana. Sogeti Finlandin toimitusjohtajaksi on nimitetty Mikko Misukka, joka toimi aikaisemmin Capgemini Finlandin kehitysjohtajana.

Ohjelmistotestaus on yksi Capgeminin liiketoiminnan viidestä keskeisestä toimialasta globaalisti. Suomen markkinoille laajentumisen tavoitteena on testausliiketoiminnan markkinaosuuden kasvattaminen. Ohjelmistotestaus on nopeasti kasvava toimiala, jonka arvo tutkimusyhtiö NelsonHallin mukaan on 11,2 miljardia dollaria (noin 8 mrd. euroa) vuonna 2013.

Tarve strukturoidulle ja ammattitaitoiselle testaamiselle kasvaa sekä uusien ohjelmistojen ja sovellusten kehittämisen yhteydessä että niiden integroimisessa jo olemassa oleviin järjestelmiin. Testaus voi olla joko integroitu osaksi ohjelmistoprojektia tai erillinen palvelu. Tehokas testaaminen vähentää merkittävästi virheitä, alentaa kustannuksia ja parantaa laatua sekä varmistaa ohjelmistoprojektien toimitukset sovitun aikataulun mukaisesti. Noin 30 – 40 prosenttia IT-järjestelmien virheistä liittyy järjestelmäintegraatioon. SOA-ratkaisujen (Service Oriented Architecture) yleistyessä yli 40 prosenttia virheistä ilmenee jo määrittelyvaiheessa.

”Liiketoimintamme Suomessa saa heti lentävän lähdön, sillä asiantuntijoidemme olemassa olevat asiakassuhteet ja Capgeminin testaustoiminnan hyvä maine tarjoavat vankan perustan liiketoiminnan kasvulle. Kasvatamme seuraavien vuosien aikana ammattitaitoista joukkoamme palkkaamalla Suomen parhaat testaamisen asiantuntijat”, sanoo Sogeti Finland Oy:n toimitusjohtaja Mikko Misukka.

”Capgeminin ja Sogetin toiminnot täydentävät toisiaan, ja toimimme läheisinä yhteistyökumppaneina asiakasprojekteissa. Sogetin huippuluokan testauspalvelut tuovat lisäarvoa asiakkaillemme ja myös vahvistavat koko Capgeminin jalansijaa Suomen IT-palvelumarkkinoilla”, sanoo Capgemini Finlandin toimitusjohtaja Petteri Uljas.

Sogetin testauspalvelujen ytimenä ovat TMap- ja TPI-toimintamallit. TMap (Test Management Approach) on strukturoituun ohjelmistotestaukseen tarkoitettu metodologia. TPI taas on toimialastandardi organisaation testauskyvykkyyden arviointiin ja prosessien kehittämiseen. Sogetin palvelutarjontaan Suomessa kuuluu myös testauksen ja laadunvarmistuksen ulkoistuspalvelu Managed Testing Services.
Capgemini Finlandin Suomessa tarjoamat IT-palvelut ulottuvat aina konsultointipalveluista sovellusten elinkaaren ja infrastruktuurin hallintapalveluihin asti.

Lisätietoja:
Piia Pietilä, Capgemini Finland Oy, viestintä, puh. +358 (0)40 162 3805, piia.pietila@capgemini.com
Therese Sinter, Sogeti Finland Oy, viestintä, puh. +46 (0) 70 361 46 21, therese.sinter@sogeti.com

Capgemini

Capgemini tarjoaa konsultointi-, teknologia- ja ulkoistuspalveluja maailmanlaajuisesti. Yhtiön palveluksessa on 90 000 työntekijää, joista noin 1000 tekee töitä suomalaisille asiakkaille. Capgeminillä on toimipisteitä yli 30 maassa. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2008 oli 8,7 miljardia euroa.
Lisätietoa osoitteista www.capgemini.com ja www.capgemini.com/fi-en/.

Sogeti

Sogeti toimittaa korkealuokkaisia IT-palveluja paikallisille markkinoille keskittyen sovellusten ja infrastruktuurin hallintaan, korkealuokkaisiin suunnittelupalveluihin ja ohjelmistotestaukseen. Sogetin palveluksessa on yli 20 000 työntekijää ja sillä on yli 200 toimipistettä 15 maassa Euroopassa, USA:ssa ja Intiassa. Pohjoismaissa Sogetilla on yhteensä noin 1 100 työntekijää Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Sogeti on Pariisin pörssissä listatun Cap Gemini S.A.:n kokonaan omistama tytäryhtiö. www.sogeti.com.