Skip to Content

Capgemini julkistaa uuden Capgemini Invent -brändin ja globaalin liiketoimintayksikön tukemaan yritysten innovointia ja digimuutoshankkeita

12 Sep 2018
Brand logo

Uusi Capgemini Invent -brändi yhdistää markkinoiden johtavan strategisen, teknologisen, data-analytiikan sekä luovan suunnittelun osaamisen, jotta yrityspäättäjien olisi helpompi visioida ja toteuttaa yrityksensä seuraavat kehitysvaiheet.

Espoo 12.9.2018 – Capgemini julkisti tänään uudistaneensa globaalin liiketoimintayksikkönsä, joka auttaa yrityspäättäjiä suunnittelemaan yrityksensä tulevaisuutta ja tarjoaa tarvittavat välineet muutoksen toteuttamiseen. Capgemini Invent yhdistää aiemmin Capgemini Consulting -nimellä toimineet monialaiset osaamiset saman brändin alle. Capgemini Inventin alle kuuluvat yritysostojen myötä Capgeminin omistamat LiquidHub ja Fahrenheit 212 sekä kolme luovaa liiketoimintamuotoiluun keskittyvää studiota: Idean, Adaptive Lab ja Backelite. Näin Capgemini Invent voi tuottaa laajan kattauksen palveluita digitaalisen innovoinnin, liikkeenjohdon konsultoinnin, asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun alueella.

Globaali liiketoimintayksikkö koostuu yli 6 000 työntekijästä, jotka työskentelevät yli 30 toimipisteessä ja 10 luovassa studiossa eri puolilla maailmaa. Capgemini Inventin asiantuntijapalvelut auttavat asiakkaita pysymään digitalisoitumisen vauhdissa, eli ideoimaan ja laatimaan digitransformaatiostrategioita sekä suunnittelemaan ja luomaan konkreettisia prototyyppejä ratkaisujen skaalautuvuus ja seuranta huomioiden. Näin Capgemini Invent auttaa asiakkaitaan olemaan edellä kilpailijoitaan.

Lanseerasimme Capgemini Inventin, sillä halusimme vastata asiakkaidemme kasvavaan edistyneiden digitaalisten ratkaisujen tarpeeseen”, kertoo Capgemini Groupin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Paul Hermelin. “Tämä integroitu globaali liiketoimintayksikkö yhdistää meidän erityisosaamisalueemme, joita tarvitaan, kun suunnitellaan, luodaan ja testataan tulevaisuuden uusia digitaalisia ratkaisuja ja liiketoimintamalleja. Globaalien kyvykkyyksiemme vahvuuksia hyödyntämällä ne pystytään myös toteuttamaan ja skaalaamaan nopeasti.

Capgemini Invent perustettiin, koska yrityksillä on kasvava tarve saada vastaus digistrategiasta usein kumpuavaan kysymykseen: ”Mitä seuraavaksi?”. Olipa kyse toimitusjohtajista, jotka tutkivat lähimarkkinoiden kannattavuutta, tai markkinointipäälliköistä etsimässä uusia asiakassitouttamisen tapoja, Capgemini Invent tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja heidän liiketoimintahaasteisiinsa. Lisäksi Capgemini Invent pyrkii nopeuttamaan ideoiden muuntamista prototyypeiksi sekä edelleen skaalautuviksi ratkaisuiksi ja palveluiksi muitakin Capgeminin kyvykkyyksiä ja osaamista hyödyntämällä. Asiakasyritysten kestävä kasvu, uudenlaiset liiketoimintamallit ja tulovirrat sekä tavat sitouttaa asiakkaita ovat Capgemini Inventin palveluiden keskiössä.

”Tämän päivän liiketoiminnassa on yhä vaikeampaa määritellä, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä ja miten. Alansa johtavien yritysten on oltava avoimia innovaatioille, eli ydinliiketoimintamalliensa perinpohjaiselle uudelleenarvioinnille ja -suunnittelulle, löytääkseen uusia arvonlähteitä ja taatakseen yrityksen selviytymisen”, toteaa Capgemini Inventin Suomen ja Ruotsin toiminnoista vastaava johtaja Ulf Holmgren. ”Capgemini Invent tarjoaa uuden mallin digitalisaation toteuttamiseen yhdistämällä toimialakohtaisen asiantuntemuksen monialaisiin erityisosaamisalueisiin, joita ovat esimerkiksi strategia- ja teknologiaosaaminen, data-analytiikka ja luova suunnittelu. Capgemini Invent huolehtii myös yhteydenpidosta yhteistyökumppaneista ja start-upeista koostuvan kasvavan innovaatioekosysteeminsä suuntaan voidakseen tarvittaessa siivittää digihankkeiden etenemistä. Capgemini Invent tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaidensa kanssa puhaltaen rohkaisevaa innovointihenkeä, jotta ’Mitä seuraavaksi?’ ei jäisi vain kysymykseksi. Ketterät, merkitykselliset muutokset asiakasyrityksen kaikilla liiketoiminta-alueilla edistävät siten yrityksen jatkuvaa kasvua.”

Capgemini Inventissä kiteytyvät uudet tavat, joilla konserni tekee yhteistyötä asiakkaidensa kanssa kaikkialla maailmassa. Tänä päivänä ei ole enää kyse vain asiakkaiden konsultoinnista digitaaliseen innovointiin ja digitalisaatioon liittyvissä kysymyksissä, vaan nykyään on myös suunniteltava, kehitettävä, hyödynnettävä ja siirrettävä asiantuntijaosaamista asiakasyritykseen, jotta tämä voi konseptoida ydinliiketoimintansa uudelleen sekä kehittää ja toteuttaa uusia prosesseja, tuotteita ja palveluita. Yksi Capgeminin globaali esimerkki on Airbus-yhteistyö, jonka tuloksena syntyi digitaalinen Skywise-alusta lentoteknisille tiedoille. Alustaa käyttävät jatkossa kaikki suurimmat ilmailutoimijat Airbusin ekosysteemissä parantaakseen toimintansa tehokkuutta sekä liiketoiminnan tuloksia.

Capgemini on ollut luotettava yhteistyökumppani koko innovatiivisen maailmanlaajuisen Skywise-alustan suunnittelu- ja toteutusprosessin ajan. Capgemini tarjosi vahvaa tietoliikenneosaamista, auttoi meitä muokkaamaan visiotamme ja tuki meitä pienimmän toimivan tuotteen (MVP) käyttövaiheissa sekä palvelun kaupallisessa käyttöönotossa”, kertoo Stephane Bronoff, Airbusin Connectivity Enterprise Architect.

Capgemini Invent yhdistää tärkeimmät digitaaliset osaamisalueet syvälliseen toimialatuntemukseen, auttaen siten organisaatioita luomaan prototyyppejä sekä testaamaan ja skaalaamaan palveluita, tuotteita sekä liiketoimintamalleja nopeasti ja tehokkaasti. Jotta tässä onnistuttaisiin, uusi maailmanlaajuinen liiketoimintayksikkö kattaa kuusi integroitua osaamisaluetta:

  • Innovation and Strategy auttaa asiakkaita visioimaan organisaationlaajuisia muutoksia sekä ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevaisuuden tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja.
  • Customer Engagement auttaa yrityksiä tuottamaan arvoa kaikissa vuorovaikutustilanteissa ja muuntamaan asiakassuhteet liiketoiminnan muutosta edistäviksi tekijöiksi.
  • Future of Technology auttaa yrityksiä hyödyntämään uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia luomalla yksilöllisiä ratkaisuja yrityksille ja aloille.
  • Insight Driven Enterprise auttaa yrityksiä hyödyntämään kehittynyttä analytiikkaa, tekoälyä sekä automaatioteknologiaa taloudellisen menestyksen edistämiseksi sekä strategisen ja reaaliaikaisen päätöksenteon mahdollistamiseksi liiketoiminnassa.
  • Operations Transformation auttaa yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa älykkäämmäksi uudistamalla niiden toimitusketjut sekä omaisuudenhoito- ja toimintaprosessit tuottavuuden parantamiseksi ja markkinoilletuontiajan lyhentämiseksi.
  • People and Organization auttaa yrityksiä ottamaan muutosprosessit haltuun ja valmistautumaan tulevaisuuden työelämään kehittämällä yrityksen toimintakulttuuria, työvoimaa ja taitoja, joita tarvitaan kokonaisvaltaiseen liiketaloudelliseen menestykseen digitaalisena aikana.

Organisaatioilla on vaikeuksia edetä digitalisaatioinvestointeihin liittyvissä asioissa

Capgemini Inventin perustaminen osuu monen yrityksen kannalta kriittiseen aikaan, sillä useissa organisaatioissa koetaan, että yrityksestä puuttuu digi- ja johtamisosaamista, joita tarvitaan onnistuneeseen digimuutoksen läpiviemiseen. Tästä asiasta raportoi Capgemini Research Institute -tutkimuslaitos, joka julkaisi hiljattain raportin “Understanding Digital Mastery Today: Why companies are struggling with their digital transformations”. Raportti osoittaa, että huolimatta huomattavista digitalisaatiohankkeisiin liittyvistä investoinneista, joiden yhteenlasketun arvon arvioidaan nousevan yli kahteen biljoonaan dollariin vuoteen 2021[1] mennessä, organisaatioissa koetaan, että yrityksen johtamisvalmiudet ovat heikommat nyt kuin kuusi vuotta sitten (45 % vuonna 2012 ja 35 % vuonna 2018). Samaan aikaan edelleen vain alle puolet yrityksistä kokee, että yrityksen digitaaliset valmiudet riittävät digitalisaation edistämiseen (39 % sekä vuonna 2012 että 2018).

Lisätietoja Capgemini Inventistä osoitteessa www.capgemini.com/fi-en/invent/.

Capgemini
Maailman johtaviin konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoaviin yrityksiin kuuluva Capgemini toimittaa asiakkailleen innovatiivisia digiratkaisuja, pilvipalveluita ja eri teknologioihin perustuvia alustaratkaisuja. Syvällisen toimialaosaamisen ansiosta Capgeminillä on vahva jalansija eri sektoreilla toimivien asiakkaiden liiketoimintaa tukevana strategisena kumppanina. Capgemini tarjoaa monipuolisia palveluita strategiasuunnittelusta operatiivisen tason toteutukseen saakka – yli 50 vuoden kokemuksella. Teknologian liiketoiminnalle tuoma lisäarvo pohjautuu vahvasti asiantuntijuuteen ja Capgeminin tärkeimpään voimavaraan: ihmisiin. Syvästi monikulttuurisena organisaationa Capgemini työllistää globaalisti 200.000 ihmistä yli 40 maassa. Capgemini Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 12,8 miljardia euroa.

Lisätietoa www.fi.capgemini.com. People matter, results count.