Skip to Content

Capgemini ja Stora Enso jatkavat taloushallinnon prosessien ulkoistussopimusta

23 May 2014

Taloushallinnon muutosohjelmassa hyödynnetään Capgeminin Global Enterprise Model (GEM)1 –muutosjohtamismetodologiaa, joka lisää kulujen ja osaamisen joustavuutta sekä toiminnan laatua ja kumppanuuden hallintaa. Tämä auttaa Stora Ensoa sopeutumaan suuriin markkinaheilahteluihin ja vastaamaan kasvuun nousevilla markkinoilla. Tämän ansiosta Stora Enso voi edelleen keskittyä liiketoimintansa ydinalueisiin samalla kun sen talousfunktio siirtyy uuteen malliin joka tarjoaa mahdollisuuden alentaa muuttuvia kustannuksia.

Ohjelma tulee yhtenäistämään taloustoimintoja ja transaktioita tehostaen päästä päähän talousprosesseja läpi yrityksen koko Euroopan toimintojen. 
 
Devesh Nayel, Head of Manufacturing Capgeminin BPO-yksiköstä sanoo: “Olemme hyvin tyytyväisiä jatkaessamme pitkää ja menestyksekästä, seitsemän vuotta sitten alkanutta transformaatiokumppanuuttamme Stora Enson kanssa. Tämä uusi sopimus on jälleen merkittävä askel taloushallinnon muutoshankkeessa, jolla tehostetaan ja parannetaan prosesseja ja niiden laatua.”
 
Lisätietoa:
Leena Lahti, leena.lahti@capgemini.com, p. +358 50 367 3304

About Capgemini
With more than 130,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world’s foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2013 global revenues of EUR 10.1 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore®, its worldwide delivery model.
 
Learn more about us at www.capgemini.com.
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini

1 Capgemini’s Global Enterprise Model (GEM) is a transformation methodology comprised of 7 levers including grade, location and competency mix, Global Process Model, technology, pricing and governance, all of which are calibrated according to each client’s specific needs.