Skip to Content

Digitaalinen kaksonen ja SAP S/4HANA®

Capgemini
1 Mar 2021

Digitaalinen kaksonen (digital twin) ennakoi liiketoiminnan muutosten vaikutuksia ja auttaa optimoimaan liiketoimintaa. Yhdessä SAP S/4HANA:n kanssa digitaalinen kaksonen sujuvoittaa koko organisaation digitaalista transformaatiota.

SAP aikoo lopettaa nykyisten ERP-ratkaisujensa ylläpidon vuoteen 2027 mennessä, joten organisaatiot harkitsevat nyt erilaisia ​​menetelmiä siirtyessään SAP S/4HANA -järjestelmään.

Siirtymä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden muuttaa ja digitalisoida käytössä olevia toimintamalleja, prosesseja, dataa ja teknologiaa. Näin voidaan kasvattaa organisaation sopeutuvuutta ja kiihdyttää S/4HANA-roadmapin etenemistä.

Strateginen S/4HANA-hanke mahdollistaa toiminnan yksinkertaistamisen

Tehokas ja turvallinen siirtymä alkaa tietojen yhdenmukaistamisesta ja liiketoimintaprosessien standardoinnista ennen uuden digitaalisen ytimen käyttöönottoa.

Muutosta on syytä lähestyä strategisesti ja ottaa huomioon ainakin nämä valmistelevat toimenpiteet:

  • Suunnittele kitkaton ja ketterä toimintamalli, jossa end-to-end-prosessit on standardoitu ja suunniteltu globaalisti yhteensopivaksi S/4HANA:n kanssa
  • Arvioi digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet optimoida ja automatisoida prosesseja mm. tekoälyä hyödyntämällä
  • Muodosta parhaat käytännöt ja yhdistä ne tärkeimpiin mittareihin (KPI)
  • Tarkastele olemassa olevaa SAP- ja teknologia-arkkitehtuuria: pyri minimoimaan räätälöityjä toimintoja ja arvioi digitaalisten työkalujen roolit (mukaan lukien alustat, työnkulku, prosessiautomaation ja tekoälyn integraatiot, tiedonhallinta jne.)
  • Hanki projektille tuki ja saavuta mahdollisimman yksinkertainen lopputulos sovittamalla uudistuksen suunnitelma yhteen liiketoiminnan ja IT:n roadmappien kanssa
  • Suorita asianmukainen kustannus-hyötyanalyysi tulevista mahdollisuuksista ja määritä tehtävien omistajuus

Mikä digitaalinen kaksonen?

Samalla kun innovaatiotyökalut paranevat, digitaalisten kaksosten rooli suorituskyvyn ja liiketoiminnan tulosten kasvattamisessa korostuu.

Digitaalinen kaksonen on virtuaalinen kopio olemassa olevasta prosessista, tuotteesta tai palvelusta. Digitaalisen kaksosen avulla kyseiseen prosessiin, tuotteeseen tai palveluun liittyvien muutosten vaikutuksia voi simuloida ennen kuin ne oikeasti tapahtuvat.

Digitaalinen kaksonen mahdollistaa siis resurssien ennakoivan analyysin ja optimoinnin. Liiketoimintaan kohdistuvien vaikutusten simulointi auttaa välttämään ongelmatilanteita ja saamaan prosesseista, tuotteista ja palveluista suurimman hyödyn irti.

Esimerkki Capgeminin toimittamasta digitaalisesta kaksosesta

Capgeminilla on vahva kokemus digitaalisten kaksosten toteutuksista. Yhdessä viimeisimmistä projekteista tavoitteena oli:

  • Suunnitella S/4HANA-yhteensopiva toimintamalli, jotta asiakas voi uudistaa prosessinsa ja mukautua organisaation tuleviin muutoksiin
  • Tunnistaa, arvioida ja priorisoida muutosmahdollisuudet yrityksen SAP S/4HANA -siirtymän suunnitelman mukaisesti

Digitaalinen kaksonen luotiin vastaamaan kattavasti rahoituksen ja kirjanpidon, toimitusketjun, hankintojen, datanhallinnan ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin. Pilvipohjainen SAP S/4HANA -ympäristö rakennettiin kattamaan asiakkaan maailmanlaajuisesti standardoidut prosessit, jotka on mallinnettu BusinessOptix-alustalla. Kokonaisuus täydennettiin tekoäly- ja RPA-vyöhykkeillä, roolien ja omistajuuksien määrittelyllä, S/4HANA Fiori -transaktioilla ja muilla integraatioilla.

Yhteistyömme tuloksena asiakas sai valmiita ja välittömästi käyttöönotettavia prosesseja, jotka vähentävät merkittävästi henkilöstön kouluttamiseen ja perehdytykseen kuluvaa aikaa ja kustannuksia. Lisäksi yritys pystyy nyt yhdistämään järjestelmien uudistuksen osaksi koko organisaatiota koskevaa digitaalista transformaatiota.

Digitaalinen kaksonen ja S/4HANA poistavat kitkaa liiketoiminnasta

Digitaalisen kaksosen kehittäminen SAP S/4HANA:lle antaa yrityksille mahdollisuuden korjata nykyisten prosessien pullonkaulat, simuloida organisaatiossa tapahtuvien muutosten vaikutuksia ja luoda yhtenäinen suunnitelma digitaalista tulevaisuutta varten.

Me Capgeminilla kutsumme nämä valmiudet hallitsevaa organisaatiota kitkattomaksi yritykseksi (The Frictionless Enterprise). Tällaisessa organisaatiossa data liikkuu saumattomasti ja älykkäästi ihmisten ja prosessien välillä, siellä ja silloin kun sitä tarvitaan.

Digitaalisen kaksosen käyttöönottoon ja kitkattomuuden tavoitteluun on olemassa valmiiksi konfiguroituja ratkaisuja, jotka voivat nopeuttaa myyntisaamisten kiertoa viikoilla ja vähentää toimintakustannuksia jopa 40-60%. Mitä nopeammin digitaalinen transformaatio käynnistetään, sitä paremmin yritys voi hyödyntää muutoksen tuomia etuja.

Tutustu tarkemmin Capgeminin integroituun D-GEM SAP S/4HANA -ratkaisuun tai lue lisää Frictionless Enterprise -menetelmästä.

Keskustelemme mielellämme digitaalisen kaksosen ja S/4HANA:n toteutusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä:

Kirsi Parviainen, Head of SAP (kirsi.parviainen@capgemini.com)

Sanjay Jayaraman, Business Developer (sanjay.jayaraman@capgemini.com)