Skip to Content

Digitaalinen transformaatio ei ole kivuton prosessi – Teollisuudessa ja finanssialalla painetta uudistumiseen

Marjut Kytösalmi
27 Aug 2019

Monet organisaatiot ovat heräämässä siihen todellisuuteen, että digitaalisen transformaation onnistuminen on monin tavoin monimutkainen ja haastava kokonaisuus. Tähän on monia syitä, kuten teknologisissa innovaatioissa perässäpysyminen ja asiakkaiden kasvaneet odotukset. Ennen kaikkea transformaatio vaatii aina myös kulttuurin uudistumista. Lue tästä blogiartikkelista lisää digitaalisesta transformaatiosta ja sen haasteista.

Digitaalinen transformaatio vaatii toimintakulttuurin muutosta

Digitaalisella transformaatiolla tarkoitetaan kokonaisvaltaista muutosta, jossa digitaalisen teknologian mahdollisuudet valjastetaan palvelemaan koko liiketoimintaprosessia. Kyse ei ole vain välineiden tai prosessien digitalisoinnista, vaan digitaalisen teknologian integroinnista kaikkiin liike-elämän osa-alueisiin. Tavoitteena digitaalisella transformaatiolla on yrityskulttuurin ja toimintatapojen perusteellinen muutos, jolloin prosesseja myös muokataan entistä tehokkaammiksi.

Transformaatio on jatkuva prosessi, jossa uudet välineet sopeutetaan osaksi prosesseja ja toimintamalleja kehitetään. Pelkkä välineiden ja ohjelmien tai edes prosessien kehittäminen ei riitä, vaan onnistuneeseen digitaaliseen transformaatioon tarvitaan myös koko yrityksen toimintakulttuurin muutos.

Paine uudistumiseen koskettaa myös teollisuutta ja finanssialaa

Viime vuosikymmenen hitaamman talouden kehityksen aikana, jolloin Suomi on jäänyt muun euroalueen kasvusta, monet perinteiset organisaatiomme ovat olleet varovaisia investoimaan uudenlaiseen liiketoimintaan. Rohkeutta ja halua muutokseen kuitenkin on, ja digitaalinen transformaatio tunnistetaan kokonaisvaltaiseksi muutokseksi.

Erityisesti valmistavassa teollisuudessa on käynnistetty rohkaisevia muutosohjelmia digitaalista transformaatiota tukemaan ja myös johdon tasolla tavoitteisiin on nostettu digital manufacturing. Toisaalta taas kaupan alalla asiakaskokemuksen digitalisointiin on herätty Suomessa hieman myöhemmin, mutta nyt esimerkiksi kivijalkakaupan ja digitaalisen asiakaskokemuksen parempi integroiminen on kiistattomasti johdon työpöydällä.

Pankki- ja vakuutuspuolella suuret ja vakiintuneet organisaatiot ovat saaneet nauttia historiallisesti tasaista tuloa, eikä kilpailutilanne ole pakottanut massiivisiin muutoksiin ja kehittämiseen. Suomalaiset ovat luottaneet kotimaisiin pankkeihin, ja se on itsessään ollut tärkeä arvo. Finanssisektorilla muutospainetta on tullut uudenlaisten digitaalisten ekosysteemien rakentamiseen perinteisten toimijoiden sijaan globaalien teknologiayritysten (Big Tech) suunnalta. Nyt onkin hiljalleen aistittavissa isompaa muutosta tähänkin säädeltyyn liiketoimintaan, vakuutuspuolella hieman hitaammin. Paineet ekosysteemin muutokseen, kumppanointiin, maksamisen palveluiden helpottamiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen kasvavat. (Digital Mastery -tutkimus, 2018.)

Onnistuneeseen muutoksen tarvitaan mukaan jokainen, jota muutos koskettaa

Digitaalisen transformaation onnistumisessa hyvin merkittävä osa on työntekijöiden osallistamista ja sitouttamista muutokseen läpi organisaation. Kuitenkin vain harvat organisaatiot tarjoavat sellaista koulutusta ja työkaluja, joita työntekijät odottavat.  Tutkimuksemme mukaan vuonna 2018 vain 38 % organisaatioista sanoo työntekijöidensä voivan työskennellä digitaalisesti muiden työntekijöiden kanssa, kun vuoden 2012 tutkimuksessa näin kertoi vielä 70 % organisaatioista. (Kuva 1.)

Käyttöönoton haasteet ja teknologian monimutkaisuus voivat olla yksi selittävä tekijä näin radikaaliin tiputukseen. Tähän viittaa myös havaintomme siitä, että työkaluja ja -alustoja kyllä otetaan innokkaasti käyttöön, mutta niiden käyttö kuitenkin loppuu varsin pian. Erityisesti jo valmiiksi aikapaineessa työskentelevien johtajien parissa mahdolliset käyttöönoton ja käytön hankaluudet edesauttavat työkalujen ja alustojen hyvinkin nopeaa hylkäämistä.

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että työntekijät kokevat olevansa osa muutosprosessia, sillä onnistuneen muutoksen pohjana on oman henkilöstön inspiroiminen ja motivoiminen. Ympäristön on oltava sellainen, jossa jokainen voi antaa palautetta ja tuoda mielipiteensä ilmi. Muutosjohtamisesta voit lukea lisää Lauri Horellin kirjoittamasta blogiartikkelista.

Lataa maksuton eBook ja lue johtavien CDO:iden opit menestymiseen

Kiinnostuitko aiheesta ja haluat lukea konkreettisia neuvoja digitaalisessa transformaatiossa onnistumiseen? Olemme koonneet uuteen eBookimme johtavien CDO:iden opit menestymiseen liiketoiminnan digitalisoituessa, jossa kuvaamme 7 konkreettista askelta onnistumiseen. Lataa eBook täältä ja lue lisää!

Kirjoittaja Marjut Kytösalmi johtaa Capgeminin Suomen digitaalisten palveluiden kehitysyksikköä. Digital-yksikkö tekee läheistä yhteistyötä Capgemini Invent -brändin alle kuuluvien tiimien kanssa. Marjut on auttanut rakentamaan kansainvälisesti skaalautuvia digitaalisia palveluja lukuisille markkinoille. Hänellä on monipuolisesti kokemusta liiketoiminnan vetämisestä, digitaalisesta markkinoinnista ja palveluiden ketterästä kehittämisestä. Marjut suhtautuu intohimoisesti kaikkikanavaisen asiakaspolun kehittämiseen liiketoiminnan tavoitteet huomioiden. Hän painottaa asiakaslähtöisyyttä ja ketterän kehityksen menetelmiä liiketoiminnan kehityshankkeissa.