Skip to Content
ALEKSI

ALEKSI

Senior Project Manager & Team Lead

Finland

Experienced professionals

Cloud infrastructure management

Projektipäällikön tehtävässä vastuu vauhdittaa urakehitystä

Miten päädyit IT-alalle?

Olen aina ollut kiinnostunut teknologiasta. Rakentelin jo yläasteella tietokoneita itselleni ja tutuille, ja lukion jälkeen lähdinkin opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi. Kesken opintojen havahduin kuitenkin siihen, että kaupallinen ala alkoi kiinnostaa yhä enemmän. Intin jälkeen vaihdoin tietotekniikan opinnot tradenomin koulutusohjelmaan ja myyjän töihin.

Teknologian viehätys ei sinänsä kadonnut mihinkään, joten muutaman vuoden kuluttua löysin itseni tienhaarasta. Yhtenä vaihtoehtona oli jatkaa myyjän polulla suuremman vastuun tehtäviin. Toisaalta voisin tehdä suuremman muutoksen yhdistämällä kaupallisen ja teknologisen osaamiseni.

Entä töihin Capgeminille?

Juuri noihin aikoihin sain kaverilta vinkin, että hänen työpaikkansa järjestää trainee-ohjelmaa vastavalmistuneille. Nykyinen Ignite Graduate Program oli silloin vielä nimeltään Young Professionals Academy.

Lamppu syttyi päässäni, kun tajusin, että ne asiat joita osaan ja haluan tehdä, ovat samoja joita projektipäällikkö pääsee tekemään IT-alalla. Tiesin Capgeminin vasta nimeltä, mutta huomasin nopeasti ohjelman alkamisen jälkeen, että tämä on loistava paikka hyödyntää kaupallista ja teknologista osaamista sekä päästä kasvamaan johtajana.

Millaisia vastuita projektipäällikön rooliin liittyy?

Aloittaessani projektit olivat pieniä ja yksinkertaisia. Reilun kuuden Capgeminilla vietetyn vuoden aikana olen kerännyt paljon uusia vastuita. Isossa kuvassa roolini jakautuu nykyään konsultointiin eli varsinaiseen projektipäällikön työhön sekä tiimiesihenkilön tehtäviin.

Projektipäällikkönä pidän langat käsissäni ja tasapainottelen projektitiimin, asiakkaan ja Capgeminin muun organisaation välillä. Tämä jakautuu karkeasti neljään osa-alueeseen, joista huolehdin päivittäin:

  • Delivery eli toimitus: Tehtäväni on varmistaa, että toimitamme asiakkaalle luvatun työn aikataulussa, laadukkaasti ja muiltakin osin suunnitelman mukaan.
  • Myynti: Projektipäällikön työssä täytyy jatkuvasti myydä se työ ja ne asiantuntijat joita tarjoamme, minkä lisäksi täytyy olla tuntosarvet herkkänä asiakkaan uusille tarpeille, joita voi syntyä projektin aikana.
  • Talous: Projektipäälliköllä on päävastuu projektin kaupallisesta kannattavuudesta, eli tehtävään kuuluu paljon kustannusten ja niihin liittyvien riskien arviointia ja ennustamista. Projektipäällikkö pitää huolen myös siitä, että tehty työ laskutetaan sovitun mukaisesti.
  • Ihmiset: Projektipäällikkönä tehtäväni on varmistaa, että ihmisillä on tarvittavat resurssit työn suorittamiseen, hyvä olla, ja että yhteistyö toimii. Myös jatkuva verkostoituminen sisäisesti ja ulkoisesti on oleellinen osa projektipäällikön tehtävässä menestymistä.

Varsinkin kun projektien kokoluokka kasvaa, niin projektipäälliköstä tulee vähän kuin yrittäjä Capgeminin sisällä. Omaa liiketoimintaa on meneillään olevan projektin hallinta, jota saa tehdä hyvin vapaasti, kunhan pysyy tiettyjen raamien sisällä.

Toimit myös tiimiesihenkilönä. Mitä tähän tehtävään sisältyy?

Joo, tämä on toinen osa päivittäisestä työstäni projektipäällikkyyden rinnalla. Vedän kahta Nordic-tason tiimiä meillä ja näihin kuuluu yhteensä yli 20 erilaista IT-infrastruktuurin osaajaa kolmessa eri maassa.

Esihenkilön roolissa pääfokus on ihmisten johtamisessa ja talon osaamisen kehittämisessä vastaamaan markkinan asettamia vaatimuksia. Varmistan, että tiimiläisilläni on sopiva määrä haastavaa ja kehittävää tekemistä ja mentoroin heitä eteenpäin urallaan. Osallistun myös aktiivisesti uusien tiimiläisten rekrytointiin, jotta voisimme mahdollisimman hyvin vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

Työskentelet CIS-yksikössä. Millaisiin projekteihin olette erikoistuneet

CIS eli Cloud Infrastructure Services -yksikkö keskittyy asiakkaiden konesalipalveluiden, pilvipalveluiden ja kyberturvallisuuden kehittämiseen. Kuten nimikin kertoo, meidän projektit liittyvät tavalla tai toisella IT-infrastruktuuriin.

Teemme laajalti erilaisia IT-infrastruktuuriin liittyviä projekteja ja tarpeet vaihtelevat aina asiakkaan mukaan. Itse olen näiden kuuden vuoden aikana tehnyt esimerkiksi järjestelmäuudistuksia, palvelutransitioita, pilvimigraatioita ja monenlaista muuta kehitystä. Palvelujen toteutusmalleina on kaikkea yksityisestä pilvestä eri julkipilven variaatioihin. Olemme myös matkustaneet asiakkaamme luo rakentamaan järjestelmiä paikallisesti heidän tuotantolaitoksilleen.

Mikä on palkitsevinta työssäsi?

Projektien alkuun liittyy paljon suunnittelua, resursointia ja muuta työtä mikä täytyy tehdä huolella, jotta projekti voi onnistua. Se hetki on erittäin palkitseva, kun huomaa, että oikea tiimi on kasassa ja suunnitelma lähtee rullaamaan. Myös muista tiimiläisistä paistava motivaatio antaa paljon energiaa.

Hieman aloittamisen jälkeen havahduin siihen, että voin roolissani vaikuttaa positiivisesti myös muiden urakehitykseen. Projektipäälliköllä on paljon valtaa määritellä tiiminsä, joten pyrin usein tuomaan myös vähemmän kokeneita konsultteja mukaan. Myöhemmin on mahtava huomata, kun pienellä luottamuksen osoituksella on voinut edesauttaa toisen kasvua, ja sitten he voivat taas laittaa hyvän kiertämään.

Entä haastavinta? 

Projektipäällikön työ linkittyy moneen suuntaan. Toimijoita ja riippuvuuksia on poikkeuksetta paljon, ja joissain tapauksissa se tuo mukanaan epätietoisuutta ja epävarmuutta. Tämän epävarmuuden sietäminen ja suunnitelman toteuttaminen epävarmuudesta huolimatta vaatii eniten työssä.

Toisaalta kun altistaa itsensä epätietoisuudelle, niin tilanteesta selviäminen opettaa valtavasti. Normaaliolosuhteissa projektipäällikkö varmistaa, että työ etenee suunnitelman mukaan. Mutta suunnitelmaa pitää pystyä myös muuttamaan.

Mitkä ovat hyvän projektipäällikön tärkeimpiä ominaisuuksia?

Nostaisin kolme asiaa ylitse muiden. Ensimmäisenä vuorovaikutustaidot: projektipäälliköllä pitää olla kyky ylläpitää ja kehittää suhteita sisäisesti ja asiakkaan suuntaan, olla näkyvä ja saatavilla, sekä ottaa erilaisia toiveita huomioon.

Toisena korostaisin juuri mainittua epätietoisuuden sietokykyä. Myös ennalta-arvaamattomien tilanteiden tunnistamista on syytä harjoitella, koska se auttaa riskien ja vaikutusten hallinnassa. Tässä työssä joutuu usein luovimaan ja etsimään tietoa, jonka perusteella voi tehdä päätöksiä, koska valmista vastausta ei ole.

Kolmantena ehdottomasti kyky ja halu kantaa vastuuta. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun asiat eivät mene suunnitellusti. Projektipäällikön tehtävä on tarvittaessa pahoitella ja ottaa vastuu, sekä ehdottaa korjaavia ratkaisuja. Toki vastapainoksi saa vastuun ja tunnustuksen myös onnistumisista.

Millä osa-alueilla haluat kehittyä tulevaisuudessa?

Minua kiinnostaa erityisesti ihmisten johtaminen. Haluan muutenkin laajentaa verkostoani IT-toimialalla ja kohdata uusia ihmisiä, koska koen että uusista yhteyksistä on vain hyötyä. Teknisellä puolella varsinkin pilvisiirtymään liittyvät tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuudet ovat sellainen asia, jota haluan ymmärtää vielä paremmin.

Capgemini tarjoaa poikkeuksellisen kattavan oppimisalustan, josta löytyy huima määrä eri koulutuksia ja materiaaleja varsinkin teknologisten asioiden opiskeluun. Lisäksi meillä on tosi hyvät suhteet kumppaneihin, kuten Microsoftiin ja Googleen, joiden kautta pääsee oppimaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.

Kaverisi kysyy, millainen työpaikka Capgemini on. Mitä vastaat?

Tämä on ehkä klisee, mutta meillä eletään vahvasti omien arvojemme mukaan. Korostaisin vapauden ja vastuun määrää sekä rohkeutta. Olen esimerkiksi itse luonut itselleni uusia rooleja, kun olen huomannut tilaisuuden kehittää asioita.

Lisäksi Capgemini on globaalisti erittäin vaikuttava ja vahvasti verkostoitunut työpaikka. Joku saattaa pitää meitä niin massiivisena, ettei täällä varmaankaan ole tilaa tehdä asioita omalla tavalla. Omasta kokemuksesta voin sanoa, ettei tämä pidä paikkaansa. Kunhan noudattaa tiettyjä reunaehtoja, työtään voi tehdä hyvin vapaasti.

Miksi ja kenen kannattaa hakea töihin Capgeminille – projektipäälliköksi tai muihin tehtäviin?

Meillä on töissä todella laaja kirjo erilaisia ihmisiä, joten en lähtisi rajaamaan liikaa taustan tai kokemuksen mukaan. Jos sinulla on halu saada asioita aikaan ja edistää uraasi huipputeknologioiden parissa, niin harvasta paikasta löytyy yhtä monipuolisia uramahdollisuuksia kuin meiltä. Capgeminilla voi halutessaan keksiä itsensä uudelleen monta kertaa – täällä on puitteet vaikka koko työuran mittaiselle työsuhteelle.

Mitä haluat sanoa ihmiselle, joka harkitsee projektipäällikön uraa?

Yritä pysyä avoimena tilanteille, joissa et valmiiksi tiedä oikeaa vastausta tai miten pitäisi toimia. Kun vain uskallat ottaa vastuun ja lähteä selvittämään, niin asiat kyllä ratkeavat tavalla tai toisella. Haastavista paikoista voittajana selviytyminen vie eteenpäin, ja jossain vaiheessa saatat huomata vetäväsi sujuvasti isojakin projekteja.

Omalla työuralla olen aina koittanut sanoa että “joo, laittakaa vaan mut sinne” vaikka en ole aina tiennyt mihin ryhdyn. Lopulta näistä kokemuksista on kertynyt ne kaikkein parhaat opit.