Kolme syytä miksi asiakas on digiprojektissa tärkein

Publish date:

Digitalisoitumisen myötä kasvaneet asiakastarpeet vaativat yrityksiltä uudenlaisia työkaluja ja ratkaisuja. Asiakkaan ja asiakaskokemuksen digitalisoituminen tarkoittavat myös sitä, ettei yrityksen ohjelmistoja suunnitella enää vain organisaation tarpeita varten, vaan käyttäjälähtöisesti.

Käyttäjälähtöinen ajattelutapa on edellytys onnistuneelle digihankkeelle

Ohjelmistoprojekteissa parhaimpiin tuloksiin päästään, kun ymmärretään asiakkaan eri sidosryhmiä ja ennen kaikkea järjestelmän käyttäjiä. Loppukäyttäjien sitouttaminen digihankkeeseen on tärkeää projektin kaikissa vaiheissa, aivan alusta lähtien.

Käyttäjäymmärrys mahdollistaa suunnittelun järjestelmän käyttäjien tarpeiden mukaan, ei ainoastaan tilaajan. Käyttäjälähtöisen ohjelmistosuunnittelun tavoitteena onkin tunnistaa käyttäjän tarpeet sekä toiveet, sekä saada tietoa käyttäjien kokemuksista. Digihankkeeseen on syytä sitouttaa kaikki asiakkaan tärkeimmät sidosryhmät.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu tähtää osaltaan myös koulutustarpeen minimointiin. Mikäli digiprojektissa onnistutaan luomaan tuote, joka on käyttäjilleen hyvin intuitiivinen, ei ohjelmiston käyttöönottovaiheessa tarvita pitkiä koulutuksia. Yhtenä menetelmänä voidaan hyödyntää varhaisen vaiheen käyttäjätestauksia. Prototyyppien testauksesta saadut aidot käyttäjäkokemukset ohjaavat asiakaslähtöistä suunnittelua.

Käyttäjät huomiova viestintätapa sujuvoittaa ohjelmiston käyttöönottoa

Tiiviistä kommunikaatiosta on hyötyä myös digihankkeen jalkauttamisessa. Toimintojen digitalisoituminen  uudistaa aina totuttuja toimintatapoja, joten yritykset hyötyvät erityisen paljon asiakasorganisaation sisäisistä puolestapuhujista tai palvelun aikaisista adoptijoista muutosten läpiviemisessä.

Digihankkeen puolestapuhujiksi voidaan valjastaa henkilöitä, jotka ovat olleet osana esimerkiksi määrittely- tai testaustyössä. Parhaimmillaan hankkeen puolestapuhujista kasvaa muutosagentteja, jotka ovat valmiita tukemaan asiakasorganisaation laajempaa muutosjohtamista.

Sujuvan käyttöönoton lisäksi käyttäjälähtöisyys mahdollistaa aktiivisen ylläpidon ja jatkokehittämisen. Aktiivinen yhteistyö digiprojektin aikana saa aikaan luottamusta, kun järjestelmän loppukäyttäjä huomaa, että hänen mielipiteitään kuunnellaan. Jos käyttäjä on sitoutunut ohjelmiston kehittämiseen, on sen ylläpitoon ja jatkokehitykseen paremmat edellytykset yhteisen ideoinnin ja palautteiden ansiosta.

Loppukäyttäjän kuuntelu mahdollistaa organisaation kehittymisen

Käyttäjälähtöisyys ei ole vain tapa toteuttaa digiprojekti, vaan edellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Ohjelmistoprojektit ovat kuitenkin erinomainen väylä käyttäjäymmärryksen rakentamiseen. Samalla, kun käyttäjät kertovat tarpeistaan ja toiveistaan uusia ohjelmistoratkaisuja kohtaan, on organisaatiolla mahdollisuus soveltaa muuttuneita tarpeita myös muilla asiakaspolun vaiheilla.

Loppukäyttäjäymmärryksen syventämisessä voidaan käyttää työkaluna haastattelumenetelmiä tai esimerkiksi seurata käyttäjän työtä. Käyttäjätutkimusten lopputulokset voidaan havainnollistaa käyttäjäpolkujen, -persoonien tai palvelumallien visualisoinneilla.

Tutkimus paljastaa uutta tietoa ja auttaa ymmärtämään käyttäjien muuttuneita tarpeita ja toiveita, minkä pohjalta liiketoiminnan kehittäminen on perusteltua. Kansainvälisen tutkimuksen lokalisointi yhdessä asiantuntevan liiketoimintakumppanin kanssa tuo erityistä lisäarvoa käyttäjälähtöiseen digihankkeeseen.

Author:

Matti Waris
             Matti Waris

Related Posts

Responsive Marketing

Bhavesh Unadkat
Date icon July 3, 2020

It’s a time of great uncertainty for every one of us. For many of us our day-to-day lives and...

Learning how to build successful teams based on history’s most successful collaborations

Amit Choudhary
Date icon July 3, 2020

Teamwork fosters an atmosphere of collective creativity, commitment, and loyalty. Let’s...

Adding empathy to the entrée, digitally

Amit Walia
Date icon July 3, 2020

Gone are the days when an impromptu stop at the neighborhood burger joint just meant...