Kolme syytä miksi asiakas on digiprojektissa tärkein

Publish date:

Digitalisoitumisen myötä kasvaneet asiakastarpeet vaativat yrityksiltä uudenlaisia työkaluja ja ratkaisuja. Asiakkaan ja asiakaskokemuksen digitalisoituminen tarkoittavat myös sitä, ettei yrityksen ohjelmistoja suunnitella enää vain organisaation tarpeita varten, vaan käyttäjälähtöisesti.

Käyttäjälähtöinen ajattelutapa on edellytys onnistuneelle digihankkeelle

Ohjelmistoprojekteissa parhaimpiin tuloksiin päästään, kun ymmärretään asiakkaan eri sidosryhmiä ja ennen kaikkea järjestelmän käyttäjiä. Loppukäyttäjien sitouttaminen digihankkeeseen on tärkeää projektin kaikissa vaiheissa, aivan alusta lähtien.

Käyttäjäymmärrys mahdollistaa suunnittelun järjestelmän käyttäjien tarpeiden mukaan, ei ainoastaan tilaajan. Käyttäjälähtöisen ohjelmistosuunnittelun tavoitteena onkin tunnistaa käyttäjän tarpeet sekä toiveet, sekä saada tietoa käyttäjien kokemuksista. Digihankkeeseen on syytä sitouttaa kaikki asiakkaan tärkeimmät sidosryhmät.

Käyttäjälähtöinen suunnittelu tähtää osaltaan myös koulutustarpeen minimointiin. Mikäli digiprojektissa onnistutaan luomaan tuote, joka on käyttäjilleen hyvin intuitiivinen, ei ohjelmiston käyttöönottovaiheessa tarvita pitkiä koulutuksia. Yhtenä menetelmänä voidaan hyödyntää varhaisen vaiheen käyttäjätestauksia. Prototyyppien testauksesta saadut aidot käyttäjäkokemukset ohjaavat asiakaslähtöistä suunnittelua.

Käyttäjät huomiova viestintätapa sujuvoittaa ohjelmiston käyttöönottoa

Tiiviistä kommunikaatiosta on hyötyä myös digihankkeen jalkauttamisessa. Toimintojen digitalisoituminen  uudistaa aina totuttuja toimintatapoja, joten yritykset hyötyvät erityisen paljon asiakasorganisaation sisäisistä puolestapuhujista tai palvelun aikaisista adoptijoista muutosten läpiviemisessä.

Digihankkeen puolestapuhujiksi voidaan valjastaa henkilöitä, jotka ovat olleet osana esimerkiksi määrittely- tai testaustyössä. Parhaimmillaan hankkeen puolestapuhujista kasvaa muutosagentteja, jotka ovat valmiita tukemaan asiakasorganisaation laajempaa muutosjohtamista.

Sujuvan käyttöönoton lisäksi käyttäjälähtöisyys mahdollistaa aktiivisen ylläpidon ja jatkokehittämisen. Aktiivinen yhteistyö digiprojektin aikana saa aikaan luottamusta, kun järjestelmän loppukäyttäjä huomaa, että hänen mielipiteitään kuunnellaan. Jos käyttäjä on sitoutunut ohjelmiston kehittämiseen, on sen ylläpitoon ja jatkokehitykseen paremmat edellytykset yhteisen ideoinnin ja palautteiden ansiosta.

Loppukäyttäjän kuuntelu mahdollistaa organisaation kehittymisen

Käyttäjälähtöisyys ei ole vain tapa toteuttaa digiprojekti, vaan edellytys liiketoiminnan kehittämiselle. Ohjelmistoprojektit ovat kuitenkin erinomainen väylä käyttäjäymmärryksen rakentamiseen. Samalla, kun käyttäjät kertovat tarpeistaan ja toiveistaan uusia ohjelmistoratkaisuja kohtaan, on organisaatiolla mahdollisuus soveltaa muuttuneita tarpeita myös muilla asiakaspolun vaiheilla.

Loppukäyttäjäymmärryksen syventämisessä voidaan käyttää työkaluna haastattelumenetelmiä tai esimerkiksi seurata käyttäjän työtä. Käyttäjätutkimusten lopputulokset voidaan havainnollistaa käyttäjäpolkujen, -persoonien tai palvelumallien visualisoinneilla.

Tutkimus paljastaa uutta tietoa ja auttaa ymmärtämään käyttäjien muuttuneita tarpeita ja toiveita, minkä pohjalta liiketoiminnan kehittäminen on perusteltua. Kansainvälisen tutkimuksen lokalisointi yhdessä asiantuntevan liiketoimintakumppanin kanssa tuo erityistä lisäarvoa käyttäjälähtöiseen digihankkeeseen.

Author:

Matti Waris
             Matti Waris

Related Posts

Implementing modern TPM (Part 1 of a 2-part series)

Rob Hand
Date icon August 22, 2019

For decades, trade promotion management technologies have been all over the map when it comes...

Business Services (global)

The evolving role of the demand planner

Jörg Junghanns
Date icon August 22, 2019

Growing demands and evolving technologies will enable planners to be more strategic and less...

Business Services (global)

The impact of RPA and automation on technical debt

Prasanna Velayudham
Date icon August 22, 2019

Through lack of a proper testing suite, poor documentation, and improper version management,...

cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information