Integreret videokonsultation baseret på national infrastruktur

For sundhedsvæsenet ligger der et stort uudnyttet potentiale i at gøre patientkontakten digital og mobil. Regionerne har en målsætning om at reducere antallet af fysiske fremmøder med 30%. Det digitale møde gør det nemt og sikkert for patienterne, men den digitale patientkontakt bidrager også til gøre hverdagen lettere for sundhedspersonalet. Her er videokonsultationer et af de helt centrale redskaber. Videokonsultationer kan anvendes i mange kliniske sammenhænge. Det kan for eksempel være ambulante forundersøgelse hvor patientens tilstand vurderes over video og  hvor patienter kan slippe for transporttid og  at sidde og vente i venteværelset indtil de kan komme ind til undersøgelsen. Eller det kan være mødet med den ældre patient, som kan blive i sit eget hjem, men hvor en udkørende sygeplejerske kan tilse patienten og koble op til specialister, når der er behov for en ekspertvurdering.

I Capgemini har vi bred erfaring med at anvende den nationale infrastruktur i form af Medcoms videokonsultationskonsultationsløsning VDX. VDX-løsningen anvendes blandt andet i Capgeminis bookingsystem, Bookplan, og i patientappen MineAftaler. I Bookplan er der skabt tæt integrerede arbejdsgange, hvor videokonsultation blot er en anden måde at gennemføre de patientmøder der tidligere var fysiske. I MineAftaler er videokonsultation bygget ind i appen, der viser patienten alle hans aftaler og gør det muligt at starte videokonsultationen direkte fra aftalen.

Derudover anvendes VDX også i Generisk Telemedicinsk Platform (GTP), som Capgemini har bistået Syddansk Sundhedsinnovation med at udvikle.

Contact us

Thank you, we will be in touch with you soon!

We are sorry, the form submission failed. Please try again.