Skip to Content
header_1_1585x370 (1)
Event

Bookplan Update 2022.0 og 2022.1

Afvikles den 21. september på Hotel Marselis i Aarhus.

Vores mål med Bookplan Update er at fortælle, hvad der er sket i forskellige dele af standardproduktet Bookplan, således at Sundheds- IT medarbejdere i de 3 regioner ude på afdelingerne, får overblik over nye funktioner og features, samt en ide om, hvad produktet dækker over. Vi vil også give indsigt i de evt. specielle udviklinger som en eller flere kunder har efterspurgt for ad den vej at give inspiration. Samtidig præsenterer vi de erfaringer, som vores brugere har gjort med produktet og de nye funktioner.

Som tidligere præsenterer vi de mest centrale funktioner i de to releases, og denne gang vil der være særligt fokus på Et Samlet Patientoverblik, som er et nationalt initieret projekt, som gør det muligt at se sundhedsaftaler for en patient på tværs af kommuner, praksislæger og hospitaler. Vi indleder med en gennemgang af baggrund og formål med projektet.

Derudover har vi en række spændende indlæg om anvendelse af Bookplan:

Hvordan kan vi hjælpe patienterne med at finde vej? Et nyt stort hospital stiller nye krav til at guide patienten frem til undersøgelser og behandling. Sundheds-IT-konsulent Jacob Høyer vil fortælle om, hvordan de har arbejdet med og løst de patientlogistiske udfordringer på det nye Supersygehus i Gødstrup. Han vil bl.a. fortælle om, hvordan de har tænkt patientens vej gennem hospitalet med det store centrale venteområde og de små decentrale.

Hospitalsapoteket i Region Midtjylland fortæller om anvendelse af Bookplan og Mineaftaler til tidsbestilling til udlevering af vederlagsfri medicin fra Hospitalsapoteket Region Midtjylland, som i Region Midtjylland er i bredt omfang blevet centraliseret ved Hospitalsapoteket. Cirka 20.000 patienter bestiller deres medicin fordelt på 2-4 årlige bestillinger. Hospitalsapoteket har i bookingsystemet fået udviklet en digital bestillingsvej, hvor patient selv bestiller udlevering eller forsendelse af deres medicin. Afdelinger, der har behov for tættere styring af udleveringerne, booker udlevering på vegne af patienterne.

Vi forventer snarest at kunne præsentere endnu et indlæg i programmet.

Praktiske detaljer og program

Lokation: Hotel Helnan Marselis – Strandvejen 25, 8000 Aarhus
Dato: 21. september 2022
Tidspunkt: 09:00 – 15:45
Program:

 • 09:00 – Velkomst
 • 09:15 – Erfaringer fra go-live på Gødstrup med booking og patientlogistik v/ Jacob Høyer, Hospitalsenheden Vest
 • 09:50 – Et Samlet Patientoverblik – baggrund og formål (indlægsholder annonceres snarest)
 • 10:30 – Pause
 • 10:45 – Præsentation af Bookplan 2022.0 og 2022.1
 • 12:00 – Frokost
 • 13:00 – Præsentation af Bookplan 2022.0 og 2022.1 (fortsat)
 • 13:30 – Roadmap – hvad er på vej i Bookplan og MineAftaler v/ Jakob Rosenvang, Capgemini
 • Pause
 • 14:45 – Patienters bestilling af vederlagsfri medicin i MineAftaler og Bookplan v/ Peter Meegaard, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
 • 15:15 – Indlæg annonceres snarest
 • 15:45 – Farvel og tak for i dag

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til Bookplan Update 2022.0 og 2022.1.

Kontakt

Jakob Heuch
Customer Executive, Healthcare
+45 5218 9023
Email I