Integreret vagtplanlægning

Capgeminis integrerede vagtplanlægning er målrettet regioner, der ønsker en effektiv vagtplanlægning og vil sikre gode værktøjer til vagtplanlæggeren til at nemt og effektivt at udarbejde planer og følge op på den lagte plan og justere den i takt med at behovet og ressourcerne ændrer sig. Vagtplanlæggeren planlægger ud fra personalebehov og kan løbende se de faktiske omkostninger for vagtplanen og planlægge op imod et budget. For ledere er der nemt overskuelige overblik over plan, økonomi mv.

Capgeminis integrerede vagtplanlægning understøtter både central cyklisk vagtplanlægning og self rostering, hvor medarbejderne selv byder ind med deres ønsker til vagtplanen og denne lægges på baggrund af disse ønsker. At få direkte indflydelse på vagtplanen øger medarbejdertilfredsheden og mindsker sygefraværet.

Integreret vagtplanlægning leveres i et tæt samarbejde mellem ORTEC og Capgemini. ORTEC har mere end 20 års international erfaring inden for vagtplanlægning til hospitaler. Capgemini har 25 års erfaring med operationel planlægning i bookingsystemer. Denne viden udnyttes til at integrere vagtplanlægning med den operationelle planlægning og effektivisere arbejdsgange, reducere dobbeltarbejde og manuelle registreringer.

Brugervenlige apps gør det muligt for personale og vagtplanlæggere at tilgå vagtplaner på farten og giver medarbejdere mulighed for at se vagtplan og melde ind med forslag til ændringer og acceptere forespørgsler fra vagtplanlæggeren om ændringer.