Skip to Content

Testautomatisering er stadigvæk en hæmmende udfordring

Thomas Oxbøll
March 20, 2020

Traditionel test, Intelligent Automation, QA i et agilt setup, kunstig intelligens, testdata og miljøer samt en langt mere udpræget forretningstilgang, er alle områder der berøres i den nye udgave af World Quality Report 2019. Det er områder vi rådgiver vores kunder om, og hvor vi fortsat ser et stort behov for at få bragt forretning og udvikling langt tættere end det reelt er tilfældet i dag.

Mange kæmper fortsat med at holde foden på speederen i agile miljøer, simpelthen fordi der bruges for lang tid på traditionelle testdiscipliner og for lidt tid på at høste de muligheder, der ligger på områder som f.eks. testautomatisering.

Min erfaring med investering i testautomatisering er, at man fra et ledelsesmæssigt perspektiv har et ønske om hurtigt at skabe værdi, reducere manuelt arbejde, understøtte hurtigere udvikling og dermed accelerere time-to-market. Men man glemmer ofte at løfte det op til en strategisk beslutning.

Vi ved at testautomatisering ikke bare er et spørgsmål om værktøjer eller nogle få tekniske super-testere, der redder verdenen. At implementere et testautomatiseringsværktøj uden tanke på ambitioner, strategier og organisering, svarer til at købe en motor til en bil, før man bestemmer mærke og type. Som regel opstår der hurtigt problemer, værktøjet eller super-testeren ikke kan fikse.

Mit råd er derfor ikke at kaste sig ud i at implementere værktøjet, men at starte med at definere ambitioner, fastlægge mål, krav, rammer og struktur – og så skalere med de nødvendige tiltag, så snart fundamentet er på plads. Hvis man virkelig ønsker at opnå gevinst ved testautomatisering, anbefaler jeg altid at man ser på det som et organisatorisk projekt, med udgangspunkt i hvordan alle er medvirkende til at understøtte arbejdet, lige fra forretning, testere og til udviklere. Kun på den måde høster man den virkelige gevinst, der er i testautomatisering.

Nye trends indenfor automatisering

Det at tænke testautomatisering som en enkeltstående service, er ved at blive erstattet af en global trend, hvor alle services, der kan medvirke til samlet kvalitetsarbejde, forenes på en enkelt platform. Og med en værktøjsudvikling og understøttelse, der på mange måder arbejder i den retning, er vi nået et skridt på den rigtige vej. Kun dermed finder man en helhed, der sikrer en hurtigere og mere effektiv kvalitetsikring!

I rapporten er der insights fra flere internationale QA ledere, hvor emner som slørede grænseflader mellem test og udvikling, den agile rejse, testdata og rejsen med at flytte udvikling og test tættere på rejsen uddybes. Super spændende læsning, der på alle områder kan omsættes til de trends, der er på det danske marked lige nu.

For mere info, hent WQR 2019 rapporten her

Kontakt


Thomas Oxbøll
Managing Consultant & Team Manager, QA & Testing
+45 52189050
Email I