Skip to Content

Corona har sat fart på videokonsultationer på hospitalerne i Region Midtjylland

Jakob Heuch
February 3, 2022

Mødet mellem en patient og et hospital i Region Midtjylland sker langt oftere digitalt nu end før coronapandemien. Antallet af videokonsultationer er på to år vokset fra 115 til 1200 hver måned.

Region Midtjyllands satsning på at digitalisere mødet mellem patient og hospital har opnået markante fremskridt de seneste to år.

Særligt nye muligheder for nemt at rykke fysiske konsultationer til video via mobil og computer har betydet, at antallet af videokonsultationer er steget fra 115 om måneden til i dag at ligge stabilt på ca. 1200-1300, viser en ny opgørelse over udviklingen i brug af videokonsultationer.

Hos Capgemini var vi med, da Region Midtjylland i 2019, som den første region, lancerede en ny patient-app, MineAftaler, der folder videokonsultation, selvbooking og en digital patientassistent til hospitalsbesøget ud på borgernes mobiltelefoner og iPads.

Mange ønsker virtuelle møder

De positive erfaringer med bl.a. videokonsultation, som Region Midtjylland og ikke mindst patienterne har oplevet det seneste år, er resultat af et målrettet samarbejde mellem regionen og Capgemini Danmark, som i mere end 25 år har leveret it-systemer til danske hospitaler.

Her ser Annette Spicker, chef for bl.a. videoløsninger i Capgemini Danmark, også eksemplet fra de midtjyske hospitaler som et billede på en generel tendens, hvor sygehusvæsenet herhjemme i stigende grad går fra fysisk til virtuelt møde med patienterne – på de områder, der oplagt og trygt kan drives mere digitalt.

– Det her er et billede på, at nogle dele af Danmark er rigtig langt fremme med at digitalisere mødet mellem hospital og patient. Vi oplever en stigende efterspørgsel på digitale løsninger generelt i hospitalssektoren, der sætter patienter og deres individuelle behov i centrum for behandlingen – lidt populært sagt, rykker hospitalet og behandlerne hjem til patienterne, men samtidig også gør hverdagen lettere for sundhedspersonalet, forklarer hun.

Author


Jakob Heuch
Senior Account Executive
Email I