Testing Tuesday – “Skat, vi taler ikke sammen mere…”

The first Testing Tuesday event of 2021 will be hosted in Danish, and is a recall on the event hosted on March 3rd 2020 at our offices in Aarhus Denmark.

Kan agilitet fungere indenfor rammerne af offentlige kontrakter?

Der er på både kunde og leverandør-siden opbygget en appetit på en mere agil tilgang til udvikling og dermed også samarbejde. Denne er næret af de efterhånden mange eksempler på projekter, hvor vi er tvunget ind i den velkendte vandfalds model pga. de offentlige standardkontrakter. Dette skaber en arbejdsdeling og roller, der synes at modarbejde selve projektets idé og opdrag.

Men hvordan får vi agiliteten til at fungere sammen med de traditionelle offentlige standard kontrakter, der tager afsæt i en meget mere sekventiel proces?

Til dette virtuelle Testing Tuesday event, vil vi kigge på emnet ud fra to perspektiver:

– starten af projektet, hvor der kravspecificeres
– modtagelsen og godkendelsen af leverancerne, hvor der afholdes de kontraktslige prøver

Målgruppen for dette arrangement er alle, der er arbejder med, eller interesserer sig for hvordan man forbereder og modtager it-leverancer indenfor de rammer der er omkring et offentligt udbud eller SKI aftaler.

Bent Bilstrup vil introducere de udfordringer, som man oftest støder på, når der skal kravspecificeres i forbindelse med et udbud, men samtidig ønsker den fleksibilitet, der er i at arbejde agilt.

Pernille Vejby Lauritsen vil dele erfaringer om test og prøve aktiviteter, og det dilemma man står i både som leverandør og kunde, når vi gerne vil arbejde agilit, men samtidig står med en KO2 kontrakt med en meget tung godkendelsesproces sidst i projektet.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til endnu et Testing Tuesday.

Event details

February 9, 2021 8:00 am
February 9, 2021 9:00 am
Webinar - BigMarker