Capgemini Norrsken

Besluts- och ärendehantering för Svensk offentlig förvaltning

Vad är Capgemini Norrsken?

Lösningen består av 3 komponenter Norrsken är en lösning inom ärende-och beslutsstöd för svensk offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer). Lösningen stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen. Den inkluderar stöd av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega Government Platform (PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk offentlig sektor.

Lösningen består av 3 komponenter

3 viktiga fördelar

Lösningsbeskrivning

Norrsken är en lösning inom ärende- och beslutsstöd för svenska offentlig förvaltning (ex myndigheter och städer). Lösningen stödjer handläggning och beslutsfattande enligt svensk förvaltningslag och tryckfrihetsförordningen. Den inkluderar stöd av regler från svensk och europeisk lagstiftning. Norrsken är på Svenska och är baserad på Pega Government Platform (PGP). Lösningen är unik eftersom den erbjuder världsledande ärendehantering anpassad för svensk offentlig sektor.

Lösningen innehåller:

Capgemini Norrsken – ärende och beslutstödslösning för svensk offentlig förvaltning

Vem frågar jag?

 • Gustaf Söderlund, Head of Government,
  Capgemini Sverige
  Tel: +46 72-2447086
  Email: gustaf.soderlund@capgemini.com
 • Tony Smith, Head of Pega CoE, Nordics
  Tel: +46 73-0871817
  Email: tony.n.smith@capgemini.com

Pega_Northern lights_A4_SC_SM_SE...

File size: 164.89 KB File type: PDF

Meet Our Pega Experts

Gustaf Soderlund

Expert in Public Sector.