Våra Expertområden

Capgemini Consulting har hjälpt statliga myndigheter med allt från att formulera nya strategier och utveckla styrningsmodeller till att stödja kunder i deras transformationer och organisera program- och förändringsledning för transformationsresan.

Våra främsta kompetensområden innefattar:

  • Verksamhetsstategier och operativa modeller
  • Digital transformation och digitala strategier
  • Innovation och innovationsförmåga
  • HR-transformationer
  • Strategisk inköp
  • Organisationsförändringar
  • Program- och förändringsledning
  • Ekonomistyrning

Erfarenheter och Levererat Värde

Capgemini Consulting har mer än 20 års erfarenhet från att hjälpa statliga myndigheter att nå konkreta och hållbara resultat. Vi förstår förutsättningarna, villkoren, beslutsprocesserna, kulturen och den komplexa situation som är central i statliga myndigheter. Vi har ramavtal med kammarkollegiet 1) 2) och regeringskansliet, samt i vissa fall med enskilda myndigheter.

En av våra styrkor är att vi med ett etablerat internationellt nätverk av experter inom offentlig sektor kan kombinera djup förståelse för sektorn med expertkunskap och globala nätverk kring de områden där vi bedriver forskning, jämförelser och metodutveckling. Vårt globala samarbete med MIT har gett oss unika insikter och erfarenheter av best practice inom Digital Transformation.

Capgemini Consulting tar även fram årliga publikationer inom offentlig sektor, bland annat Open Data Report och eGovernment Benchmark som tas fram på årlig basis sedan 2012 på uppdrag av EU-kommissionen