Over het boek

Leading Digital BookLeading Digital stelt dat de huidige adoptie van digitale technologieën, zoals mobility, social media en cloud computing het begin inluiden van veel grotere veranderingen. De auteurs, hoog aangeschreven experts op het gebied van digitale transformaties, zijn van mening dat de digitale veranderingen tot nu toe vooral gericht zijn geweest op high-tech en mediabedrijven. Maar ruim 94% van de bedrijven moet hier nog mee beginnen. Dit boek laat zien hoe ze dit kunnen realiseren.

George Westerman (MIT), Didier Bonnet (Capgemini Consulting) and Andrew McAfee (MIT) geven aan dat er voor deze bedrijven mogelijkheden zijn om te leren van organisaties die hen voor zijn gegaan. Op basis van onderzoek onder ruim 400 internationale topbedrijven in elk marktsegment, leggen de auteurs uit hoe deze organisaties hun digitale transformatie hebben doorgevoerd om strategisch concurrentievoordeel te behalen. U leest hoe deze digitale leiders hun bedrijven hebben getransformeerd door slimme en rigoureuze investeringen en door effectief leiderschap gedurende het veranderingsproces.

Wordt een ‘Digital Master’ in twaalf stappen

12 stappen naar een Digital Master

Digitale volwassenheid is van belang voor elke markt

Digitale volwassenheid kent twee afzonderlijke dimensies die tegelijk ook gerelateerd zijn aan elkaar. De eerste, digitale capaciteiten, gaat over investeringen in technologiegedreven initiatieven om de manier, waarop een bedrijf opereert, te veranderen. Ondernemingen die zich ontwikkelen op de tweede dimensie, leiderschapscapaciteiten, creëren de juiste omstandigheden om de digitale transformatie in de hele organisatie door te voeren. Leiderschapscapaciteiten omvatten o.a. een duidelijke visie om een nieuwe toekomst vorm te geven, governance en betrokkenheid om de organisatie de juiste kant op te sturen en een goede verbinding tussen IT en de business om veranderingen door te kunnen voeren op technologische grondslag.

Verschillen per markt

Verschillen per marktDigitale transformatie vindt in de ene sector sneller plaats dan in de andere. Bedrijven in de reis- en muziekindustrie werden bijvoorbeeld al vroeg geconfronteerd met bedreigingen door digitale concurrenten. Zij hebben daarom al een ingrijpende verandering ondergaan. Toch staan er nog meer uitdagingen voor hun deur.

Bedrijven in de financiële sector en retail zijn aanzienlijk getransformeerd door de e-commerce rond 2000 en starten nu met innovaties in bijvoorbeeld social media, mobility en analytics. Andere markten moeten nog geraakt worden door snel veranderende technologieën.

De vier niveaus van digitale volwassenheid

Vier niveaus van digital mastery‘Digital masters’ excelleren op zowel de digitale als de leiderschapsdimensie. ‘Beginners’ staan nog maar aan het begin van de opbouw van digitale capaciteiten. Ze lopen ook achter op hun concurrenten waar het gaat om uiteenlopende financiële prestatie-indicatoren. ‘Fashionistas wachten niet af en kopen alle nieuwe digitale gadgets. Maar omdat ze niet beschikken over sterke digitale leiderschapscapaciteiten en governance, verspillen ze veel geld. Of ze ontdekken dat ze een stap terug moeten zetten, zodat ze hun vaardigheden kunnen uitbreiden en verspreiden.

Hoewel de ‘Conservatives’ beschikken over digitale leidinggevende capaciteiten, staat een te grote voorzichtigheid de opbouw van digitale capaciteiten in de weg. Deze voorzichtigheid kan in sommige gevallen nuttig zijn, maar ook een valkuil, waardoor teveel focus wordt gelegd op controle en regelgeving, in plaats van op het maken van voortgang. Door deze fixatie op controle en zekerheid vinden de ‘Conservatives’ het lastig om het topmanagement – en de rest van de organisatie – te mobiliseren en de grotere meerwaarde van digitale transformatie te laten zien.

‘Digital masters’ hebben de uitdagingen al overwonnen waar hun concurrenten nog voor staan. Zij weten hoe en waarin ze moeten investeren en hun leiders zijn gedreven om de organisatie te leiden naar de digitale toekomst. Ze maken al dankbaar gebruik van hun digitale voorsprong om een superieure, concurrerende positie in te nemen binnen hun marktsegment.