Transformation Program management staat garant voor een optimaal resultaat, met een specifieke focus op:

  • Transforming to agile
  • Empowering ecosystems
  • Program management
  • Program recovery

Trends & uitdagingen

Door de komst van nieuwe businessmodellen met innovatieve digitale strategieën staan onze klanten voor nieuwe uitdagingen om hun ambities te realiseren:

  • Het standaardiseren van werk, efficiënter werken en tegelijkertijd ’medewerkers empoweren zodat zij gezond en beter toegerust zijn om het werk uit te voeren.
  • Sterke controle op kwaliteit en fraude en tegelijkertijd vernieuwende operating models en klantinteracties implementeren.
  • Toenemende samenwerking met partijen in het ketennetwerk met focus op kernwaarden en key capabilities van de organisatie.

De belangrijke vraag bij al deze uitdagingen is voor onze klanten: hoe bereiken wij dit resultaat snel, veilig en doeltreffend?

Visie en aanpak

Wij willen met onze klanten buitengewone resultaten realiseren die hun verwachtingen te boven gaan. Wij bouwen onze reputatie op de samenwerking tussen onze mensen en die van onze klanten.

Hoofddoelstelling is voor ons de realisatie van transformatievraagstukken. Daarvoor gebruiken we innovatieve werkwijzen en interventies (fit for purpose) die value-based aangeboden worden. Onze consultants zijn de motor achter onze belofte tot realisatie. Zij hebben specifieke ervaring in de marktsectoren en zijn bekend met alle business disciplines. Samen werken we aan een duurzaam resultaat.

Toegevoegde waarde en track record

Transformation Program Management staat garant voor een optimaal resultaat van:

  • Versnelling
  • Realisatie
  • Nieuwe concepten

Onze mensen combineren krachtige organisatie adviesvaardigheden met kennis van de markt. Transformation Program Managers onderscheiden zich door hun energie, hun vermogen om relaties aan te gaan en samen met een team te leren en te ondernemen.

Onze opdrachten zijn sterk verankerd bij Banking & Insurance, Government & Health, Travel & Transport, Telco en Utilities.