Het succes van een bedrijf baseert zich op een stevige strategie, een goed bepaald bedrijfsmodel en een efficiënt werkend model om maximale waarde voor zijn klanten en aandeelhouders te produceren. De veranderingen in de bedrijfscontext of in uw bedrijf kunnen leiden tot een behoefte om uw strategie opnieuw te beoordelen of te herzien; of, om te kijken of organisatorische elementen zoals bestuur en structuur nog altijd de algemene strategie ondersteunt.

Het tempo van digitale verandering is erg hoog en ‘executives’ in elke branche zien (talloze) nieuwe kansen ontstaan. Capgemini Consulting erkent het belang van digital en de digitale transformatie om een duurzaam concurrentie voordeel te behalen. Dit betekent dat succesvolle bedrijven de organisatie ‘’binnenste buiten’’ en ‘’onderste boven’’ moeten draaien. Onze mondiale Strategy & Transformation praktijk ondersteunt bedrijven en ‘executives’ in dit proces.

Herkent u één van de volgende situaties:

  • De markt verandert met een enorme snelheid terwijl er een strategisch programma loopt om het bedrijf voor te bereiden op te toekomst. Dit programma is alleen over 2 jaar klaar en kans bestaat dat wij de markt missen. Zitten wij nog op de juiste strategische weg?
  • Concurrentie is hevig in een volwassen markt, hoe kan ik mij onderscheiden op andere facetten dan prijs?
  • Het lijkt wel alsof veranderingen keer op keer geen verbetering van winstgevendheid opleveren. Waar laat ik het geld liggen?
  • Mijn huidige verdienmodel wordt minder succesvol. Waar vind ik nieuwe manieren om te groeien op basis van mijn bestaande assets en competenties?
  • De organisatie is te groot geworden om slagvaardig te opereren. Hoe moet ik mijn organisatie dan wel inrichten om efficiënt te zijn?
  • Ondanks alle nieuwe technologieën die op de markt zijn, lukt het ons niet echt om te innoveren.

Verandering is noodzakelijk en op meerdere vlakken tegelijkertijd. De Strategy & Transformation praktijk weet welke stappen te zetten om dit soort situaties om te buigen.

Naar digitale volwassenheid

Strategy & Transformation begeleidt haar cliënten in een wereldwijde economie naar digitale volwassenheid door de ontwikkeling van nieuwe strategieën en bedrijfsmodellen, het verminderen van de complexiteit van de ondersteunende organisatie en met het uitvoeren van strategische (digitale) transformaties. De Strategy & Transformation praktijk van Capgemini Consulting heeft strategie expertise en lange termijn ervaring met (digitale) transformaties om u te ondersteunen bij uw strategische uitdagingen.

Strategische deskundigheid

Met onze strategische deskundigheid, bieden wij marktmogelijkheden, creëren wij nieuwe bedrijfsmodellen en voeren wij met u veranderingen door in bestaande organisatie modellen. De nadruk van onze activiteiten is de bedrijfstransformatie; met andere woorden het vertalen van de visie en strategie naar concrete activiteiten om de veranderingen te realiseren en te borgen in de organisatie.

Wij helpen u om te profiteren van de veranderende markt en de kansen die het biedt. Onze bewezen transformatie en verandermanagement concepten zijn gebaseerd op veel projectervaringen en deskundigheid. Wij stemmen samen met u onze benadering af. Dit is gebaseerd op een breed pallet aan bewezen hulpmiddelen en methodes om alle aspecten van een succesvolle transformatie samen met u succesvol aan te pakken.

Ons doel is om door de beste resultaten te behalen uw doelen te verwezenlijken. Onze unieke benadering, begrip van economische verhoudingen, mondiale aanwezigheid en deskundigheid inzake bedrijfstransformatie ondersteunen hierin. Onze consultants hebben over de hele wereld samengewerkt met bedrijven en binnen diverse industrieën. Wij worden erkend voor onze thought leadership, nieuwsgierigheid, capaciteit voor innovatie en professionele houding en verplichting.