De digitale ontwikkelingen in onze maatschappij zorgen bij organisaties voor digitale transformatieprocessen waarin de thema’s Security en Privacy nieuwe kansen en uitdagingen bieden.

  • Organisaties hebben momenteel de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen de bescherming van privacy en het stimuleren van (persoonlijke) data gebruik.
  • Ontwikkelingen als Big data of Internet of Things zorgen voor nieuwe innovatie, maar ook voor nieuwe kwetsbaarheden.
  • De toegenomen afhankelijkheid van Security en Privacy zorgt ervoor dat organisaties over hun eigen organisatiegrenzen moeten samenwerken in ketens of netwerken.
  • 100% veiligheid bestaat niet. Veerkracht van organisaties is noodzakelijk om de schade te beperken na een incident of crisis.

Verbinden van digitale transformaties met Security & Privacy

Security & Privacy zorgt ervoor dat organisaties maximaal kunnen profiteren van digitale transformaties. Vergelijk het met een rem in een auto. Een rem in een auto zorgt ervoor dat de auto snel kan rijden. Capgemini Consulting verbindt digitale transformaties met Security en Privacy. Zij doet dit door de juiste kennis en ervaring over zowel de inhoud als de markt samen te brengen voor uw organisatie. Uw belangen in de vorm van kritieke processen,  financiële gegevens, persoonsgegevens en/of intellectueel eigendom worden optimaal benut en beschermd door een integrale benadering. Daarbij gaan we in op:

  • Strategie & Governance
  • Organisatie & Mensen
  • Technologie
  • Processen

Integrale aanpak

Om maximaal te profiteren van digitalisering en om uw belangen te beschermen, bieden wij een integrale aanpak. Wij brengen de impact van relevante dreigingen en veranderende wetgeving in kaart. Wij ondersteunen de strategievorming en maatregelen op gebied van bewustzijn, compliance, weerbaarheid, response en veerkracht.

Deze ondersteuning hebben we succesvol toegepast bij gerenommeerde private en publieke organisaties zoals het Nationaal Cyber Security Centrum, KPN, Rabobank, De Lage Landen, Philips en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.