Door enerzijds geavanceerde technologieën te benutten voor het creëren van een accurate forecast en anderzijds processen zo in te richten zodat de onderlinge samenwerking en het delen van cruciale data (zowel intern als extern) wordt gestimuleerd, wordt de basis gelegd voor solide en best-in-class processen voor Demand Planning en Supply Planning.

Voortdurende vernieuwing

Eerlijk is eerlijk. Veel concepten op het gebied van Demand en Supply Planning zijn niet nieuw. Sales & Operations Planning, bijvoorbeeld, deed als concept in 1980 al zijn intrede. Echter, door technologische innovaties– mede gedreven door “Digital” en Digital Transformation” – blijven deze concepten zich evolueren en wordt de toepassing van deze concepten complexer, breder en blijven zij nog altijd relevant. Dat is ook de reden waarom Supply Chain Planning steevast top of mind is voor C-suite leadership.

Door niet-aflatende ontwikkelingen en innovaties die impact hebben op Demand en Supply Planning loopt elke stap voorwaarts in het ontwikkelen van een solide capability het risico te worden ingehaald door de markt. Het is daarom zaak om Demand en Supply Planning voortdurend te blijven vernieuwen en tot in perfectie eigen te maken.

Wij herkennen de volgende trends in de markt, waarbij wij u graag ondersteunen om ahead of the pack te blijven of juist die inhaalslag te kunnen maken om uw concurrentie te leapfroggen.

  • Circulaire Economie
  • Internet of Things (IoT)
  • Big Data Analytics
  • Data Science
  • SC Segmentation
  • Business Process as a Service
  • Dynamic Risk Management

De data-kraan gaat open

Nu we zijn aangekomen in het tijdperk van “Digital” en “Digital Transformation” gaat de data-kraan pas echt open. De hoeveelheden data die worden verstuurd, opgeslagen en moeten worden verwerkt eisen een voortdurende focus en visie van u en uw organisatie. Onze Supply Chain Planning consultants stellen u in staat om de komende jaren uw concurrentievoordeel te vergroten en zo helpen wij u de tsunami aan data te kunnen verwerken tot informatie, kennis en ervaring met als doel om een zo accuraat mogelijk Supply Chain Plan samen te stellen. En dat doen we voor uw processen, uw IT en uw mensen, maar we doen dit vooral samen met u om het succes van implementatie en overdracht te vergroten. Want people matter, results count.

Toegevoegde waarde en track record

Onze supply chain planning teams hebben veel ervaring in een breed scala aan omgevingen en sectoren. Variërend van traditionele sales forecasting en distributieplanning tot reserveonderdelenplanning en resource optimalisatie. Onze industriespecifieke benaderingen omvatten onder andere Integrated Planning & Execution voor de detailhandel, voorraadplanning voor luxe goederen en robuuste supply chain planning voor overheidsinstanties. Voor een grote Amerikaanse retailer, heeft Capgemini Consulting de totale netwerkvoorraad weten te verlagen met 20% in de winkel, het distributiecentrum en de leveranciers door de herinrichting van de Demand Chain Processen.