Data analytics gebruiken om meer inzicht te krijgen in de werknemerspopulatie.

Inmiddels is HR analytics voorbij de opstartfase. Waar het voorheen vooral gebruikt werd om HR processen te ondersteunen, wordt het nu op veel meer manieren ingezet om een balans in de werknemerspopulatie te creëren. Er is een directie koppeling met de business, bijvoorbeeld door het bepalen van een optimaal team.

Een uitdaging blijft het kwantificeren van de waarde van werknemers voor de organisatie. Daarnaast zal bij elke analyse de afweging moeten worden gemaakt of de mogelijke resultaten en de acties die daarop kunnen volgen binnen de richtlijnen van de organisatie liggen.

Onze visie op HR analytics

Wij zien HR analytics als een zeer waardevolle toevoeging aan de organisatie van de toekomst. Om een concurrerende positie te behouden moeten organisaties in staat zijn om snel te reageren op veranderingen in de markt. Inzicht in de werknemerspopulatie helpt in het verkrijgen van deze flexibiliteit.