FRCT adviseert banken, verzekeraars en pensioeninstellingen over de inrichting van hun risicobeheer. Hierbij wordt altijd gedacht aan de koppeling met finance, en het voldoen aan alsmaar veranderende regelgeving. Wij hebben ervaring met alle aspecten van FRCT, van het verzamelen van gegevens tot het bouwen modellen en de implementatie daarvan, maar vooral ook van de lange termijn transformatie die risk management met zich meebrengt en de bedrijfsculturele aspecten daarvan.

Onze consultants zullen met plezier helpen uw vraagstukken rond FRCT te beantwoorden, en zullen daarbij zorgen dat de projectresultaten werkelijk in de dagelijkse praktijk worden ingevoerd.

Zowel vanuit klanten als vanuit regelgeving wordt de druk op goed risicobeheer steeds belangrijker. De financiële crisis heeft dit alleen maar versterkt. Terwijl financiële instellingen verwoede pogingen doen om aan de regelgeving te voldoen en te blijven voldoen, worden klanten en aandeelhouders nog kritischer en staat de winstgevendheid onder druk.

Kredietrisico modellen moeten komende tijd vernieuwd, operationele risico’s moeten beter beheerd, er moet meer kapitaal worden aangehouden, de liquiditeitspositie moet beter onder controle en het moet allemaal transparanter. Op meerdere plekken in de keten staan goede tot uitstekende oplossingen klaar, maar de keten als geheel blijft instabiel.

Onderliggend is er dan nog een grote en een nog grotere uitdaging: hoe komen de juiste gegevens boven tafel en hoe worden deze continu en efficiënt ververst. Kortom, hoe weet je als bestuurder wat er werkelijk gebeurt?

Visie en aanpak

Capgemini Consulting vind dat u moet beginnen met de situatie te stabiliseren, dit wil zeggen: ervoor zorgen dat de volledige keten van bronsysteem via riskberekeningen tot rapportage zo betrouwbaar is dat de rapportages ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Daarna kunnen de onderliggende methodieken voor gegevens verzamelen, voorspellend modelleren en geconsolideerd rapporteren stap voor stap worden verbeterd.

Met de resulterende transparante en betrouwbare risico informatie kan de financiële instellingen risk management samen met marketing, nieuwe klanten beheer en bijzonder beheer in zijn voordeel vertalen.

Toegevoegde waarde en track record

Capgemini Consulting gaat een stap verder dan alleen het advies. Wij organiseren en volgen ook de implementatie van ons advies om een efficiënte en effectieve oplossing te bieden waar u lang profijt van heeft, ook als dat in meerdere landen tegelijk moet. Wij hebben ervaring met elke onderdeel van Finance, Risk and Compliance Transformation en met het geheel. Onze consultants zijn dagelijks bezig met het verrijken van deze ervaring. Capgemini Consulting gaat ook een stap verder dan veel anderen. Wij zorgen niet alleen voor een goed advies; wij zorgen ook dat ons advies wordt geïmplementeerd en wordt opgevolgd. Daarmee produceren we niet alleen een projectresultaat, maar zorgen we voor een blijvende verbetering van het bedrijfsresultaat.