Op dit moment zijn er nog steeds veel organisaties die last hebben van een niet geoptimaliseerd of zelfs versnipperd proces, data en applicatie landschap waardoor veel gewenste en/of verplichte veranderingen uitmonden in een krachttoer met bijbehorende hoge kosten. Capgemini Consulting pleit voor veranderen met een visie. Wel of niet gedreven door wet- en regelgeving, bij iedere verandering is het van belang om het totaallandschap van de Finance, Risk en Compliance functie in ogenschouw te nemen. Dit spreekt voor zich maar is helaas niet altijd de praktijk. Verder is het van belang om aandacht te besteden aan mogelijkheden om de waarde van functies voor de business te vergroten en/of de waarde/kosten balans verder te verbeteren. Een belangrijke factor hierin is de toepassing van nieuwe digitale mogelijkheden zoals Robotics Process Automation, Artificial Intelligence, Regulatory Technology, Blockchain, Big Data en Advanced Analytics.

Wij focussen op een integrale, digitale, waardevolle en duurzame verandering in Finance, Risk en Compliance

Capgemini Consulting biedt een digitale transformatie strategie en aanpak voor veranderingen in Finance, Risk en Compliance. In deze aanpak neemt het vaststellen van een optimale scope een belangrijke plaats in. Hierbij nemen we alle van belang zijnde aspecten mee zoals afhankelijkheden met andere initiatieven, waarde gedreven business requirements en nieuwe digitale mogelijkheden. Onze strategie, aanpak en stelt organisaties in staat om:

 • Het Finance, Risk en Compliance landschap als geheel te overzien en vanuit dit overzicht een juiste scope te kiezen voor nieuwe veranderinitiatieven;
 • Een digitale journey te definiëren voor nieuwe veranderinitiatieven waarbij nieuwe digitale mogelijkheden een plek krijgen en hun meerwaarde tonen;
 • Een design te ontwikkelen dat requirements vanuit wet- en regelgeving combineert met waarde gedreven business requirements;
 • De investering in het organisatie-, proces-, data- en applicatielandschap te optimaliseren vanuit wet- en regelgeving, business waarde en duurzaamheid;
 • Finance, Risk en Compliance uitdagingen op te pakken met professionals die zowel expertise en ervaring hebben in het FRC als in verandermanagement;
 • Gebruik te maken van ons netwerk van partners met digitale oplossingen voor het Finance, Risk en Compliance domein.

Finance, Risk and Compliance Transformation portfolio

Wij adviseren, leiden, veranderen en ondersteunen organisaties in alle industrieën, met dienstverlening op het gebied van Finance, Risk en Compliance Transformatie. Onze consultants combineren expertise binnen hun vakgebied met ervaring binnen een of meerdere markten en competenties op het gebied van transformatie management. Binnen onze practice onderscheiden we de volgende vakgebieden:

 • Risk Management and Modelling
 • Financial Accounting
 • Regulatory and Statutory Reporting
 • Regulatory Compliance
 • Finance and Risk Data Management
 • Process Management and Internal Control

Capgemini Consulting is het strategie en transformatie merk van de Capgemini Groep. Wij geloven dat de relevantie van advies ontstaat door verbinding aan te brengen tussen de strategie van een organisatie en de realisatie daarvan. We combineren diepe functionele expertise met brede sector kennis en zijn daarom bij uitstek de adviseur om grote transformaties vorm te geven en te begeleiden.

Neem contact met ons op


Casper Stam
Financial Transformation
casper.stam@capgemini.com