Capgemini Consulting heeft in samenwerking met the Sloane Management Review een onderzoek gedaan naar Digital Transformation onder 1,500 executives in 106 landen. Uit dit onderzoek bleek dat de uitdagingen voor Digital Transformation liggen bij:

  • Leiderschap: gebrek aan urgentie & digitale visie
  • Beperkingen in huidige IT systemen
  • Uitvoering van de transformatie

Wij begeleiden organisaties bij bovenstaande uitdagingen. Onderliggend aan alle vormen van Digital Transformation is een fundamentele verandering in de organisatie zelf. Op het moment dat een organisatie zich in een veranderende wereld bevindt, met andere eisen van haar context, dient de strategie en het business model van de organisatie aangepast te worden. Daarnaast zijn de mensen, niet de technologie, het belangrijkste stukje van de Digital Transformation puzzel. Technologie als middel, niet als doel, staat centraal. De manier waarop een organisatie zich manoeuvreert door een wereld waar de inzichten die te halen zijn uit data en informatie steeds belangrijker worden, ligt grotendeels bij de mensen die de transformatie moeten vormgeven en uitvoeren. De leiders die dit met beide handen aangrijpen zitten het stevigst in het zadel om hun organisaties te leiden richting een succesvolle, digitale toekomst.

Wij geloven dat de uitdaging ligt in omgaan met een digitale wereld die steeds sneller en onverbiddelijker verandert. De grillige onvoorspelbaarheid van de toekomst beperkt zich niet tot technologie, maar beïnvloed tevens de manier waarop leiders en organisaties keuzes maken. Wij bieden een nieuwe manier van advisering, relevant voor de huidige en toekomstige wereld. Samen omarmen we de onzekerheid die de toekomst is en zorgen we dat we klaar zijn voor het moment dat de verandering die voor de deur staat.

Wij staan klaar om de digitale transformatie te vormen en uit te voeren, in nauwe samenwerking met uw organisatie. We geloven dat het bouwen van relaties essentieel is voor het begrijpen van de context waar u in opereert. Daarbij kijken we naar de waarde en de inzichten die wij kunnen toevoegen, om zo de toekomst van de digitale wereld te omarmen.

Digital Transformation track record

  • Introductie van een Agile transformatiemethode in de ontwikkeling van een Mission Critical Mainframe bij een grote bank in Nederland
  • Succesvolle implementatie van een projectcenter met een gestandaardiseerde manier van werken voor 1200 FTE in een internationale Manufacturing organisatie.