De wereld kenmerkt zich door ongekende trends als continue digitalisering, robotisering, het verdwijnen van grenzen en wereldwijde economische groei. Tegelijkertijd verandert de workforce: vier generaties met verschillende wensen zijn tegelijk aan het werk, medewerkers worden mobieler en wendbaarder (‘anyplace, anytime, anywhere’), de workforce vergrijst en er ontstaat schaarste aan talent in bepaalde sectoren en/of vakgebieden. De manier waarop mensen met elkaar in contact staan verandert radicaal wat leidt tot het ontstaan van meer open en social networks.

Wanneer we deze trends combineren met de huidige ontwikkelingen binnen de HR functie leidt dit tot relevante uitdagingen:

  • Hoe standaardiseer je HR diensten en services terwijl je de dienstverlening hiervan personaliseert?
  • Hoe ben je ‘data driven’ en tegelijkertijd gefocust op het individu?
  • Hoe digitaliseer je de HR afdeling, terwijl je tegelijkertijd waarde blijft toevoegen?

HR zal deze trends en uitdagingen continu als leidraad nemen om een toekomstbestendige HR functie te ontwerpen en in te richten. Terwijl kosten worden bespaard op de HR administratie, wordt aantoonbaar meer waarde geleverd door een overstap naar HR Cloud. HR ontwikkelt zich meer en meer als strategisch partner van de business en de verdergaande digitalisering blijft nieuwe deuren openen. Hoe kan HR haar toegevoegde waarde blijven vergroten?

Daarom focust Capgemini Consulting zich op drie thema’s:

  • Future of work: trends als vergaande digitalisering en robotisering hebben een grote impact op de manier waarop werk wordt verricht. Het is zaak voor HR om continu een beeld te vormen van deze snel veranderende ontwikkelingen om inzicht te creëren in de toekomstige workforce. Op basis hiervan definiëren we de juiste uitgangspunten en ‘design criteria’ voor de HR functie en de aanverwante HR thema’s.
  • HR 4.0: op basis van toekomstbestendige uitgangspunten en ‘design criteria’ wordt het HR Target Operating Model verder gedetailleerd. Dit geeft inzicht hoe de HR functie hierop wordt aangepast en georganiseerd, en hoe functionele gebieden als Talent Management, Learning en Recruitment ingericht moeten worden.
  • Cloud HR: moderne, wendbare HR organisaties zijn volledig ondersteund door state-of-the-art-tooling. Niet alleen de Cloud HR omgeving of de type oplossing bepaalt vooruitgang, maar vooral ook de wijze waarop het systeem wordt geïmplementeerd. Belangrijk is om de juiste tooling te selecteren, passend bij de organisatie, en om deze op de juiste manier te configureren en implementeren. In nauwe samenwerking met eindgebruikers optimaliseren wij de digitale ondersteuning van HR diensten en processen.

Change management is cruciaal in iedere HR transformatie. Samen met onze klanten identificeren we de juiste, op de organisatie aangepaste implementatie aanpak en interventies. Onze aanpak neemt weerstand weg, maakt de vernieuwde manier van werken mogelijk en stelt de organisatie in staat om nieuwe uitdagingen in de toekomst aan te gaan.